Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Autodesk Inventor 2018 – co je nového

Pátek, 12 Květen 2017 11:12

Tags: Autodesk | Data | Inventor | Kurzy | Michal Spielmann | Nicom | Vzdělávání

Nicom-k01-1719V mém posledním článku jsme se seznámili s novinkami AutoCADu 2018 a nyní je na řadě strojírenský parametrický kouzelník z rodiny společnosti Autodesk, Inventor 2018. Takže co je nového?
Poznámka: Nemám k dispozici CZ verzi, takže se ve článku odvolávám na anglické výrazy a zkratky.
Inventor 2018 je vystavěn pro neustále se vyvíjející potřeby moderního návrhu a profesionálního inženýrství. S využitím široké škály modelovacích funkcí a výkonných nástrojů pro automatizaci návrhu je Inventor 2018 dalším krokem vpřed v profesionálním 3D strojírenském designu.

Vylepšení interoperability umožňují distribuovaným různě zaměřeným týmům efektivněji spolupracovat s daty z různých zdrojů. Celková uživatelská zkušenost je rozšířena o větší produktivitu a flexibilitu v reakci na přímou zpětnou vazbu od zákazníků po celém světě. Tyto snahy nám umožňují navrhnout, vytvářet a spolupracovat rychleji a efektivněji než kdykoli dříve.

Nicom-k02-1719

Profesionální stupeň návrhu

Inženýři neustále potřebují řídit inovace ve své konstrukční práci pro vytvoření lepších výrobků a zefektivnění procesů. Chcete-li zůstat na špici, potřebujete stále rychlejší a výkonnější nástroje, které vám pomohou dosáhnout vyššího výkonu a produktivity. Inventor 2018 to dodává.
Vylepšení bylo provedeno v několika základních funkcích, které používáme každý den. Bylo vylepšeno promítání geometrie v náčrtech, více tělesové plechové díly a workflow modelování součástí. Inventor 2018 přináší klíčové vylepšení výkonu pro pracovní postupy velkých sestav a výkresů. Byla přidána integrovaná definice založená na modelu, která nám umožní přidat do modelů geometrické kóty a tolerance a 3D poznámky, abychom zjednodušili dokumentaci a umožnili následné použití 3D návrhů pro procesy výroby a kvality procesy.

Definice založená na modelu

Definice založená na modelu (Model based definition - MBD) je výkonná nová sada nástrojů pro přidávání poznámek, GD & T (Geometric dimensioning and tolerancing) a dalších výrobních informací přímo do 3D součásti. Integrovaný Poradce tolerancí (Tolerance Advisor) kontroluje stav vašeho tolerovaného schématu a uvádí seznam možných problémů, chyb a dalších informací v prohlížeči Tolerance Advisor. Jakmile 3D model používá MBD a 3D poznámky, můžeme pak jednoduše obnovit 2D výkres a export do 3D PDF nebo STEP AP242.

Nicom-k03-1719

TIP: Přejděte na kartu Začínáme -> Výukové programy a stáhněte si výukový program GD&T pro seznámení s novými příkazy.

Nicom-k04-1719

Plechy

Více tělesové (multi-body) plechové součásti nyní podporují unikátní pravidla a tloušťku plechup pro každé těleso. Pravidla pro více těles mohou být aplikována na tělesa v prohlížeči nebo při vytváření nových těles v dialogu Plocha (Face), Profilový ohyb (Contour Flange), Stáčený profil (Contour Roll) a Šablonová příruba (Lofted Flange).

Nicom-k05-1719

TIP: Výukový průvodce Plechy 3 v2 zahrnuje nový unikátní pracovní proces s tloušťkou plechu.

Výkon

Veškeré soubory jsou do určité míry výkonnější, ale nejvýraznější zlepšení se projevuje při práci s velkými sestavami a velkými výkresy sestav. Například zrychlení si užijeme při:

 • zrušení skrytých hran na displeji,
 • navigaci zobrazení – posun pohledu, zoom a orbita,
 • vytváření pohledů výkresu, jejich náhledu a editaci.

Zlepšení výkresů

Po výběru souboru sestavy, který chceme umístit do výkresu, se může náhled zobrazit za méně než 3 sekundy. Pokud to trvá déle, zobrazí se dialog s náhledem. Dialog je jediným prvkem, s nímž můžete komunikovat během jeho zobrazení. V dialogu pro otevření výkresu můžeme:

 • odložit výkresy (aktualizaci),
 • vypnout náhled modelu,
 • obnovit síťová tělesa, plošná tělesa a všechny rozměry modelu.

Nicom-k06-1719

Rozšířená interoperabilita

Nicom-k07-1719

Inventor 2018 přináší nové možnosti pro strojní inženýry, kteří pracují s různými konstrukčními daty. Můžeme pokračovat v práci s importovanými daty sítě ve vlastních návrzích a využít také soubory STL nebo OBJ ve 2D výkresech. Data povrchů lze kombinovat s ostatními 3D daty v prostředí prezentace pro animace, rozložené pohledy a dokumentaci. Kromě externích dat nám Inventor 2018 pomáhá pracovat s dalšími formáty souborů Autodesk. Pracovní toky obsahu BIM umožňují přímé publikování souborů aplikace Revit (.rfa). Podložení DWG bylo vylepšeno pro zjednodušení pracovních postupů při integraci 2D dat uvnitř 3D návrhů. Systém AnyCAD byl vylepšen, aby umožnil Inventoru 2018 zpětnou kompatibilitu s Inventorem 2017!

Sítě

Do výkresů je přidána podpora zobrazení a dokumentace síťových objektů. Síťové objekty se účastní všech typů zobrazení a mohou být kótovány a komentovány.

Nicom-k08-1719

Zahrnutí komponent a zjednodušení součásti

Nástroje pro zjednodušení součásti byly vylepšeny pro větší kontrolu, lepší uživatelské rozhraní a zlepšený pracovní postup. Nyní můžeme využít Pohledy a Úrovně detailů pro rychlejší definice náhrad a zahrnutí komponent.

Nicom-k09-1719

Obsah BIM

Obsah BIM byl rozšířen pro zjednodušení, tvorbu a publikování pracovních postupů. Inventor 2018 umožňuje publikovat přímo formáty souborů IFC a Revit (.rfa).

Nicom-k10-1719

AnyCAD (není k dispozici v aplikaci Inventor LT)

S aplikací Inventor 2018 byla aplikace AnyCAD rozšířena tak, aby umožnila využívat soubory aplikace Inventor 2018 v návrzích aplikace Inventor 2017. To znamená, že nyní můžeme pracovat s ostatními, kteří pracují v předchozích verzích aplikace Inventor, které nebo pozdější než verze, ve které pracujeme. Abychom mohli určit verzi souboru Inventor, zobrazí dialog pro otevření souboru i poslední uložení verze Inventor.

Nicom-k11-1719

Počínaje aplikací Inventor 2017 můžeme v dřívější verzi aplikace Inventor odkazovat na budoucí (novější) verze součástí a souborů sestav Inventoru. Například můžeme odkazovat na součást Inventoru 2018 v aplikaci Inventor 2017.

Nicom-k12-1719

Inventor 2018 i nadále rozšiřuje základní AnyCAD workflow o robustnější podporu nových funkcí, které přidáváme do souborů Inventoru, které nejsou nativní. Po aktualizaci zdrojového souboru budou zachovány funkce založené na úpravách Inventoru.

Nicom-k13-1719

Podložení DWG

Nové funkce podložení DWG usnadňují práci s DWG.

 • Import souboru DWG přímo do sestavy pomocí příkazu Umístit komponenty.
 • Při vytváření více jak jednoho podložení vyberte více souborů DWG.
 • Otevřete soubor AutoCAD DWG přímo z kontextové nabídky pravým tlačítkem myši v uzlu prohlížeče součásti nebo sestavy v zobrazení modelování.
 • Automatické promítání určitých typů geometrie DWG, pokud povolíte možnost Možnosti aplikace -> Náčrt -> Automaticky promítat hrany při vytváření křivky.
 • Pokud je vybraná geometrie podložení DWG v rovině XY, YZ nebo XZ, výsledný spoj je vytvořen ve stejné rovině jako náčrt stejným způsobem jako je vytvořen spoj mezi geometrií 2D Inventoru.
 • Vytvoří spoje ve stejné rovině jako je náčrt stejným způsobem, jakým je vytvořen spoj mezi geometrií 2D Inventoru: Pokud je zvolená geometrie podložení DWG v rovině XY, YZ nebo XZ, vzniklý spoj se vytvoří ve stejné rovině jako náčrt.

Nicom-k14-1719

Prezentace

Prostředí prezentace v aplikaci Inventor 2018 nyní umožňuje podporu dat povrchů. Soubory obsahující povrchy mohou být součástí:

 • výběru oknem,
 • pohybu komponent
 • použití povrchů pro orientaci pohybu triády

Nicom-k15-1719

Přidáno ve verzi 2017 R2: K časové ose bylo přidáno více akcí úprav, které umožňují výběr skupin, všech před a po všech. Nový soubor prezentace můžete také vytvořit přímo z prohlížeče otevřené sestavy.

Inventor na základě zkušeností

Inventor 2018 se i nadále zaměřuje na požadavky zákazníků (Inventor Ideas), zpětnou vazbu a poskytuje nám „lahůdky“ uvnitř aplikace Inventor. Vylepšení vyvíjená zákazníkem v aplikaci Inventor 2018 zlepšují základní pracovní postupy a interakci modelů. Příkazy jako jsou Zkosení (Chamfer), Kontrola kolizí (Analysis Interference Assemble), Vysunutí (Extrude) a Díra (Hole) přidaly možnosti založené na vaší přímé zpětné vazbě. Kromě toho byly obnoveny prohlížeč a měření, aby poskytli bohatší zkušenosti pro všechny uživatele aplikace Inventor.

Nicom-k16-1719

Všechny následující vylepšení byly implementovány přímo z vaší zpětné vazby zveřejněné na stránkách Inventor Ideas.

Nové a lepší workflow měření a grafiky

Nástroje měření a pracovní postupy byly značně zjednodušeny a vylepšeny, aby zvýšily produktivitu. Nyní můžete:

 • Použijte jenom jeden příkazu
 • Proveďte všechny pracovní kroky měření z nového panelu nástrojů měření.
 • Zobrazte bohaté informace pro každý výběr jedním kliknutím.
 • Snadno měříte úhly a určujete možnosti měření v grafickém okně.
 • Snadno identifikujte volby měření v grafickém okně.
 • Další vylepšení produktivity.

Nástroje prohlížeče

Ušetřete čas pomocí vzrušujících nových nástrojů prohlížeče.

Nicom-k17-1719

 • Nalezněte věci rychle a snadno v aktuálním aktivním dokumentu s novým vyhledáváním v prohlížeči.
 • Použijte filtrovací nástroje k zúžení vyhledávání v souboru sestavy (není k dispozici v aplikaci Inventor LT).
 • Přemístěte a ukotvěte všechny karty podle preferovaného způsobu práce. Následující obrázek je příkladem dokování vedle sebe.

Nicom-k18-1719

Otevření sestavy

 • V rozbalovacím seznamu dialogu pro otevření souboru rychle otevřete sestavu pomocí možností Full nebo Express.
 • Příkaz Najít se přesunul do dolní části dialogu.

Nicom-k19-1719

Vytvoření části

 • Vysunutí: v dialogu Vysunutí použijte novou možnost pro hranice Vzdálenost od roviny (From Face). Tím spustíte a z plochy nebo z pracovní roviny se zadanou vzdáleností. Vzhledem k tomu, že vzdálenost od plochy vytváří jeden středový vstupní bod pro úpravu geometrie, nejsou potřebné žádné další kroky pro vytváření náčrtů a pracovních rovin.

Nicom-k20-1719

 • Zkosit: nyní můžete vytvořit zkosení, které nevyžaduje celou hranu. Do dialogu Zkosení je přidána nová karta Částečné (Partial), která podporuje vytvoření částečných zkosení.

Nicom-k21-1719

 • Díra:
  • nyní můžete vytvořit symetrický typ díry, který se vytlačuje ve dvou směrech. Tlačítko Převrátit (Flip Termination) je nahrazeno tlačítky Směr1 (Direction1) a Směr2 (Direction 2). Symetrická vzdálenost je k dispozici pouze pro modely děr Vrtané (Drilled) – Jednoduchý otvar (Simple Hole) – Skrze vše (Through All);
  • nyní můžete nastavit nulu (0) jako hodnotu pro hloubku vrtání v dírách pro mírné obrábění (Spotface). Výsledkem je, že nyní můžete umístit otvor pro mírné obrábění na koncovou plochu tělesa.
  • Použijte v dialogu novou možnost, Rozšíření počátku (Extend Start) pro rozšíření počáteční plochy díry na první plochu, kde neexistuje průsečík s cílovým tělesem. Účelem rozšíření počátku je odstranit fragment vzniklý vytvořením díry.

Nicom-k22-1719

Výkresy

 • Export do PDF
  • Hodnoty Od a Do určené pro rozsah listů již nejsou založeny na relaci.
  • Pokud vyberete novou volbu Zobrazit zobrazený soubor v prohlížeči (Display Published File in Viewer), zobrazí se listy v aplikaci Adobe Acrobat Reader po klepnutí na tlačítko Uložit.

Nicom-k23-1719

 • Možnost rámečku textu (Text Border): Přidejte rámeček textu kolem textu nebo textu s odkazem.

Nicom-k24-1719

Parametry

Dialog Parametry je vylepšeno, aby zahrnovalo sloupec Použito v (Consumed by) a filtr podle prvků (By Feautures).

Další podrobnosti ohledně novinek pro vás připravím v některém z následujících článků.

Závěrem

Věřím, že vás novinky zaujali a budete s nimi produktivnější. Pokud se s novinkami chcete seznámit podrobněji a názorně, neváhejte kontaktovat odborného lektora – profesionála. Neváhejte tedy a zvolte si některý z kurzů, nebo si domluvte konzultace v Autodesk autorizovaném školicím středisku společnosti NICOM, a. s.
Autorizované školicí středisko NICOM provádí školení na pevných učebnách v Brně, Ostravě a Praze, nebo na mobilních učebnách po celé republice.
Těším se na Vás na některém z vybraných kurzů aplikace AutoCAD nebo na jakémkoli jiném CAD kurzu.

Michal Spielmann
Autodesk Approved Instructor
Autodesk Inventor Professional


Mohlo by vás zajímat: