Sophos - promo akce na zabezpečení koncových bodů
Minerva
Google překladač: English Deutsch
Bim.Point

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Informační systém vodovodů a kanalizací

Pondělí, 22 Říjen 2007 13:14
VAKYMS743.jpgV průběhu měsíce září 2007 společnost YMS, člen YMS & GCWare Group, ve spolupráci s firmou Esprit, odevzdala do provozu první etapu realizace Informačního systému vodovodů a kanalizací (ISVK) ve Výskumné ústavu vodního hospodářství (VUVH). ISVK je reportingová aplikace určená pro práci s daty, které jsou hlášené provozovateli vodovodů, kanalizací a jiných na základě vyhlášky 605/2005 do "Zbervaku" společnosti Esprit. Komplexnost řešení ISVK dokladuje množství modulů, které obsahuje.
Uživatelsky nejhodnotnější jsou:
  • Modul KALKO (Nakládání s komunálními odpady) na tvorbu reportů o kalech.
  • Modul DBVS (Databáze vodovodů a kanalizací) slouží na tvorbu reportů o veřejných vodovodech a kanalizacích jednotlivě, přehledu o obcích, které nemají vodovod/kanalizaci.
  • Modul DBOV (Sledování vydatnosti a odběrů vodárenských zdrojů) je přehledem vodárenských zdrojů.
  • Modul TECHUV (Technologické a provozní údaje úpraven vod) je vhodný na tvorbu reportů o úpravnách vody.
  • Modul SAVOM (ukazovatele kvality pitné vody) slouží pro přehled a reporty rozborů pitné vody od vodárenského zdroje až po konečného spotřebitele pitné vody a umožňuje i kategorizovat surovou vodu.
Práce na ISVK budou pokračovat dalšími etapami, kde se budou doplňovat nové úrovně funkčnosti systému podle počátečních analýz.