Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nová podzimní verze programu VariCAD – 2018-1.0

Středa, 15 Listopad 2017 14:46

Tags: 2018-1.0 | 3D myši | Izometrické pohledy | Linux | Program | Software | VariCAD

Varicad 2018-1746Dvanáctého listopadu vydal Varicad novou verzi 2018-1.0 svého prog­ramu VariCAD. Ta nabízí podporu 3D myši a zařízení 3DConnexion i pod Linuxem a příkazy programu VariCAD jsou nyní dostupné z tlačí­tek 3D myši. Celkem je využito 12 tlačítek myši. Dále přibyla dvě izo­me­trická zobrazení – první v rotaci kolem osy Y proti směru hodinových ručiček, druhé po směru. Do 2D ploch nebo během tvorby výkresu lze vkládat nově 2D objekty vytvořené ze souborů a obsahující souřadnice XY (ty se nahrávají z TXT nebo CSV souborů). Vylepšeno bylo uživa­tel­ské rozhraní a změny se dotkly i 3D jádra a vylepšení načítání a uklá­dá­ní souborů ve formátu STEP.

Podpora 3D myši pod Linuxem, příkazy VariCADu volané pomocí tlačítek na 3D myších
3D vstupních zařízení od společnosti 3DConnexion je nyní možné využívat i pod Linuxem (přesto ne všechny modely jsou výrobcem podporovány). Pomocí 3D tlačítek myši můžete spouštět příkazy programu VariCAD. Vyšší modely 3D vstupních zařízení jsou vybaveny LCD displeji, takže příkazy jsou zobrazeny společně s odpovídajícími ikonami. Nižší modely používají pouze tlačítka.

Izometrické pohledy
Kromě základních pohledů (půdorys, nárys,…) nabízí VariCAD navíc 2 izometrické pohledy – izometrický pohled 1 se otáčí kolem osy Yproti směru hodinových ručiček a izometrický pohled 2 se otáčí po směru hodinových ručiček.

2D objekty vytvořené z textových souborů obsahujících XY souřadnice
Ve 2D prostoru nebo při skicování máte možnost vkládat 2D objekty, které jsou definovány pomocí XY souřadnic. Tyto souřadnice lze načíst z textového souboru (například *.txt nebo *.csv souboru), kde jsou jednotlivé hodnoty odděleny čárkami. Výsledné 2D objekty vytvořené z těchto souřadnic jsou křivky, množina jednoduchých čar spojujících 2 body, NURBS křivky interpolované z bodů (otevřené nebo uzavřené NURBS – plynule spojující začátek a konec), sada bodů a kružnic definovaných souřadnicemi XY středu a průměru nebo poloměru.

Vylepšené uživatelské prostředí
Kdykoliv se v programu VariCAD zobrazí panel, do kterého se zadávají vstupní hodnoty (například vkládání číselných hodnot), můžete kliknout pravým tlačítkem do místa pro zadávání hodnot a následně se zobrazí další panel s nabídkou. První možností v nabídce je virtuální numerická klávesnice. Pokud si tuto možnost zvolíte, pak můžete hodnoty zadávat pomocí myši místo běžného zadávání z klávesnice.
Současně byly v nové verzi přepracovány dialogové panely pro tvorbu základních 3D těles (např. hranoly, válce, potrubí, apod.) a dialogové panely u funkcí jako je např. vrtání nebo závitové díry tak, aby umožňovaly uživatelům mnohem snadnější orientaci při tvorbě modelů. Při editaci kružnic je nyní možné jednoduše změnit průměr tažením kurzoru.

Změny ve 3D jádře
Díky novým úpravám ve 3D jádře jsou některé operace mnohem rychlejší a spolehlivější. Jedná se o další krok po změnách provedených v předchozí verzi.

Novou verzi ke stažení najdete na www.varicad.cz/cz/home/produkty/ke-stazeni.


Mohlo by vás zajímat: