Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

AutoCAD 2019 – co je nového 2

Čtvrtek, 12 Duben 2018 07:52

Tags: 2019 | AutoCAD | Autodesk | CAD | Michal Spielmann | Nicom | Novinky

Nicom obr 01-1814V minulém článku jsme se věnovali nástrojům aplikace AutoCAD, které byly zcela nové. Společnost Autodesk však pracuje na vývoji celý rok, proto některé novinky nejsou tak zcela novinkami, protože některé funkce a nástroje představuje v podzimních updatech svým zá­kaz­ní­kům s předplatným. Pojďme se nyní podívat, co nová verze aplikace AutoCAD dále přinesla pro nové uživatele.

Pohledy a výřezy

Vytváření a úprava pohledů a výřezů je nyní v aplikaci AutoCAD mnohem snadnější.

Pojmenované pohledy

Nový panel Pojmenované pohledy je přidaný na kartu Pohled pásu karet. Naleznete zde nástroje pro snadné vytváření, obnovení a úpravy pojmenovaných pohledů. Rozbalovací seznam Pohled umožňuje snadné obnovení pojmenovaných pohledů výběrem ze seznamu.

 Nicom Nicom Obr 02-1815

Nástroj Nový pohled nabízí zjednodušenou verzi dialogu Nový pohled / vlastnosti snímku pouze s nejzákladnějšími ovládacími prvky pro vytváření nového zobrazení. Můžete jej rozšířit, abyste získali přístup k celé sadě vlastností zobrazení a snímání.

 Nicom Nicom Obr 03-1815

Tlačítko Správce pohledů zobrazí dialog Správce zobrazení. Odtud můžete upravovat a spravovat pojmenované pohledy (stejně jako v minulosti – příkaz POHLED).

Vložení pojmenovaných pohledů jako výřezů

Tak tato funkce je fakt cool: vložení pojmenovaných pohledů do rozvržení!
Kontextová karta Rozvržení (pás karet), se zobrazí při aktivaci rozvržení – výkresového prostoru. Pokud aktivujete na pásu karet Rozvržení, uvidíte, že nyní obsahuje nový nástroj Vložit pohled. Ten zobrazuje ve výkresu všechny názvy pohledů modelu buď v galerii s náhledy obrázků pohledu, nebo jako jednoduchý seznam (v závislosti na tom, zda máte aktivovanou proměnnou GALLERYVIEW).

 Nicom Nicom Obr 04-1815

Jednoduše vyberte pohled z galerie a umístěte jej do rozvržení. Výsledek je stejný jako vícestupňový proces vytváření výřezu rozvržení, jeho aktivování, výběr zobrazení, nastavení měřítka, změna velikosti okna a uzamčení. Nyní to můžete udělat v jediném kroku - což vám umožní velmi rychle přidat mnoho pohledů!
AutoCAD aplikuje měřítko anotace pohledu na měřítko pohledu, pokud se vejde do listu. Pokud se to nehodí, aplikace AutoCAD odhadne a použije standardní měřítko založené na velikosti pojmenovaného zobrazení a rozvržení tak, aby odpovídalo polovině listu. Zobrazí se náhled zobrazení, když jej přetáhnete na rozvržení, což vám pomůže vizualizovat příslušnou měřítko. Měřítko můžete snadno měnit během vkládání výběrem požadované stupnice z nabídky pravého tlačítka myši s vybráním existujícího výřezu.

 Nicom Nicom Obr 05-1815

Vylepšení uzlů výřezu

Můžete snadno měnit měřítko nebo přesunout výřez výkresového prostoru kdykoli a to výběrem uzlu posunutí výřezu uzlu nebo trojúhelníkového uzlu měřítla. Můžete také použít uzly v rozích k úpravě hranice výřezu, ale je to mnohem méně pravděpodobné, že je budete potřebovat, protože hranice pohledu se automaticky změní při změně měřítka výřezu!

 Nicom Nicom Obr 06-1815

Vložení nového pohledu jako výřezu

Rychle můžete vytvářet nové pohledy modelů - a to i při práci s rozvržením - výběrem nástroje Nový pohled z ovládacího prvku galerie Vložit pohled (pod náhledovými obrázky).
To umožňuje určit oblast zobrazení v modelovém prostoru a poté okamžitě umístit pohled na rozvržení. Pokud výkres neobsahuje pojmenované pohledy, tedy ani náhledy v galerii, výběrem nástroje Vložit pohled z karty Rozvržení pásu karet automaticky spustí běh nástroje Nový pohled.

 Nicom Nicom Obr 07-1815

Pomocí těchto vylepšení pohledů a výřezů můžete snížit počet kliknutí a ušetřit čas! :-)

Přepsání vlastností hladiny

Vylepšení Správce vlastností hladin a dalších ovládacích prvků hladiny usnadňují identifikaci přepisů a obnovení jejich výchozích hodnot.

Vlastnosti hladiny

Správce vlastností hladiny obsahuje novou ikonu stavu, která označuje, kdy je hladina Xrefu přepsaná. Pohybem kurzoru nad ikonou se zobrazí seznam všech aplikovaných přepsání hladiny.

 Nicom Nicom Obr 08-1815

Nový přepínač ve Správci vlastností hladiny usnadňuje identifikaci přepisování hladin Xrefů aplikací barvy na pozadí na všechny hladiny a přepsané vlastnosti - včetně přepsání Xrefů a výřezů.

 Nicom Nicom Obr 09-1815

Jako další pomoc při identifikaci hladin přepsaných Xrefů je k dispozici nový filtr hladin Přepsání externí reference. Jednoduše vyberte uvedený filtr, kde naleznete seznam všech hladin Xrefů ve výkresu s aplikovanými přepsáními. Nabídka pravého tlačítka myši umožňuje snadno obnovit všechny nebo jednotlivé vlastnosti hladiny Xrefů na původní hodnoty.

 Nicom Nicom Obr 10-1815

Podobná možnost je k dispozici v nabídce pravého tlačítka myši na libovolnou hladinu v seznamu hladin s přepsanými hladinami Xrefů. Můžete si vybrat nastavení vlastností hladiny Xrefu pouze pro vybrané hladiny nebo pro všechny hladiny.

 Nicom Nicom Obr 11-1815

Navíc nová možnost XREF v příkazu -HLADINA nabízí přístup v příkazovém řádku pro odstranění přepsání Xrefu.
Chcete-li rychle zjistit, zda byly na Xrefy nebo výřezy aplikovány přepsání vlastností hladiny, byla do palety Vlastnosti pro vybrané xrefy přidána volba Přepsání vlastností hladin a také popis přepsaných výřezů.

 Nicom Nicom Obr 12-1815

Poznámka: pořadí sloupců ve Správci vlastností hladiny se pro rozvržení změnilo: globální vlastnosti a vlastnosti výřezu pro jednotlivé vlastnosti hladiny jsou nyní seskupeny. Dále pro zpřehlednění Správce vlastností hladiny, sloupce Styl tisku a Styl tisku výřezu již nejsou zobrazeny pro výkresy v režimu barevně závislého tisku (PSTYLEMODE-1).

Nastavení hladin

Dialog Nastavení hladin je nyní aktualizovaný, aby zahrnoval nové ovládací prvky pro správu vlastností hladiny Xrefů. Otevřete jej pomocí ikony Nastavení v pravém horním rohu Správce vlastností hladiny (ozubené kolečko). Možnost Zachovat přepsání vlastností hladin externích referencí (systémová proměnná VISRETAIN) se přesunula z dialogu Možnosti (karta Otevřít a Uložit) do zmíněného dialogu Nastavení hladiny.
S možností Zachovat přepsání vlastností hladin Xrefů na povoleno (VISRETAIN = 1), můžete nyní určit, které vlastnosti hladin Xrefů chcete znovu načíst, pokud nějaké jsou. To nabídne větší flexibilitu pro ovládání přepisů Xrefů. Možnosti vlastností různých vrstev jsou uloženy v registru pomocí nové systémové proměnné VISRETAINMODE.
Další nový ovládací prvek v dialogu Nastavení hladiny – Považovat vlastnosti objektu externí reference za DLEHLAD - nabízí snadný přístup k systémové proměnné XREFOVERRIDE (která umožňuje vynutit vlastnosti objektů Xrefu na základě vlastností DleHlad).

 Nicom Nicom Obr 13-1815

Hladiny Xref

Nová systémová proměnná XREFLAYER umožňuje určit výchozí hladinu, do které jsou vloženy nové xrefy. Hladina xref se zobrazí pouze v nástroji Správce vlastností hladiny, pokud je k výkresu připojena externí reference.
Když přejmenujete nebo odstraníte hladinu Xref ve výkresu externí reference, automaticky jej přejmenujete nebo odstraníte, když jej znovu načtete do hostitelského výkresu.

Vylepšení výkonu

AutoCAD 2019 také samozřejmě přináší mnohé vylepšení výkonu. Například změna pořadí kreslení, přiblížení, posunování a změna vlastností hladiny, zvláště ve velkých výkresech nebo rastrových obrázcích, může být až dvakrát rychlejší!
Již jsme si zvykli, že novinek v aplikaci AutoCAD nějak výrazně nepřibývá, ale nutno podotknout, že jsou vždy velice užitečné. Pokud se chcete hlouběji seznámit s novinkami, nebo jako nováčci proniknout do znalostí práce s aplikací AutoCAD, pak nejproduktivnější je výuka pod vedením odborného lektora – profesionála. Neváhejte tedy a zvolte si některé ze školení na CAD produkty Autodesk nebo jakýkoli z našich 3D kurzů, nebo si domluvte konzultace v Autodesk autorizovaném školicím středisku společnosti NICOM, a. s.

Autorizované školicí středisko NICOM provádí školení na pevných učebnách v Brně, Ostravě a Praze, nebo na mobilních učebnách po celé republice.
Těším se na Vás na některém z vybraných 3D či CAD kurzů.

Michal Spielmann
Autodesk Certified Instructor
Autodesk AutoCAD Professional
Autodesk Inventor Professional


Mohlo by vás zajímat: