Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vynikající funkce 5osého obrábění v softwaru Tebis 4.0 R6

Úterý, 26 Červen 2018 15:06

Tags: 4.0 | CAD | CAM | Obrábění | Release 6 | Software | Strojírenství | Tebis

Tebis R6 NC5AX MSURF Interactive adjustment tilt Direction-1826Nové, optimalizované funkce 5osého souvislého frézování dokonale využijí všechny společnosti, které chtějí naplno těžit z potenciálu svých moderních a výkonných obráběcích strojů. Navíc - software Tebis vyniká z hlediska snadného používání i bezpečnosti. Mezi novinkami 5osého souvislého frézování je  nové, velmi efektivní adaptivní a konturové strategie hrubování, jednoduché a rychlé obrábění souvislých oblastí s rozložením drah respektující izoparametry ploch nebo integrovaný náhled náklonu nástroje při obrábění mezi vodícími vektory.

V souladu s heslem „Jednoduše, přehledně a více automatizovaně“ bylo do Tebisu začleněno mnoho funkcí, které nyní značně zjednodušují každodenní činnosti uživatele.

CAM – 5osé souvislé frézování

Hrubování volných tvarů. Nová funkce NC5AX/MRough pětiosého souvislého hrubování je vhodná pro všechny, kdo chtějí s minimálním úsilím využít výhody souvislého obrábění při hrubování volných tvarů. Existuje mnoho příkladů, včetně výroby lisovacích nástrojů, kdy musí být velké plochy s volným tvarem obráběny s několika částečnými prohlubeninami/dutinami. Nyní jednoduše vyberete plochy a polotovar, a můžete provést výpočet obrábění. Funkce také obsahuje strategii adaptivního obrábění a obrábění paralelně s konturou.

Velmi účinné adaptivní hrubování volných kapes. Funkce NC5AX/MPocket je přizpůsobena pětiosému souvislému hrubování oblastí obrobku s mnoha dutinami. Integrovány jsou strategie adaptivního obrábění a obrábění paralelně s konturou. Při použití výkonných HPC nástrojů lze rychle odebírat velké objemy materiálu, a to zejména při adaptivním hrubování.

Snadné obrábění více ploch najednou. Spojením více ploch do jedné operace se mohou obrobit velké oblasti součásti bez potřeby složitého vytváření pomocné vodicí plochy. Nyní snadno vyberete obrábění plochy, zobrazíte si oblast obrábění a spustíte výpočet. U velmi komplexních tvarů obrobku je možné mnohem snadněji vytvořit optimalizovanou pomocnou vodicí plochu pomocí funkce NCPrep/Drive.

Frézování s náhledem vyklonění. 5osé souvislé dokončování funkcí NC5AX/MSurf bylo velmi výhodné i před Release 6: směr vyklonění nástroje je interpolován mezi snadno vybranými vektory. Tento postup často poskytoval kvalitnější povrch než u jednoduchého normálového postavení nástroje k povrchu. Tato funkce je v R6 optimalizována: náhled směru vyklonění nástroje dovoluje mnohem snadněji kontrolovat a optimalizovat kvalitu během programování.

CAM – 3D frézování

Rychlé rozdělení obrobku na tři oblasti obrábění založené na rozšířené analýze sklonu ploch. Při dokončování 3D tvarů pomocí funkce NC3AX/MSurf lze obrobek rozdělit pomocí dvou úhlů na oblasti s plochými, neutrálními a strmými plochami. Navíc je možné určit překrytí oblastí frézování a tím dosáhnout ještě lepší kvality povrchu v oblastech přechodů. Dá se tedy optimálně využívat geometrie nástroje v každé oblasti obrobku, optimalizovat šablony obrábění a také zkrátit doba obrábění.

CAM – hrubovací strategie

Optimální směr náklonu nástroje pro dokončování se soudečkovými nástroji (s obloukovými segmenty). Jak lépe využít potenciál konturových a soudečkových fréz: při 3 osém dokončování s vykloněným nástrojem (NC3AX/MSurf) je možné určit vhodný směr odklonu pomocí speciální funkce, při které se určí optimální kontaktní bod nástroje s geometrií dílu. Pokud není u 5osého souvislého obrábění (NC5AX/MCont a NC5AX/MSide) zvolena žádná možnost náklonu, je automaticky umístěn kontaktní bod nástroje na spodním konci zaoblení nástroje. Tento postup umožňuje optimálně využít nástroj za každé situace, urychlit dobu obrábění a zajistit vyšší kvalitu povrchu.

CAM – plánování výrobního postupu

Globální přiřazení materiálu obrobku do Správce výrobního postupu. S pomocí nového automatického režimu je možné automaticky přiřadit určitý typ materiálu ke všem obráběcím operacím. Uložené řezné podmínky se automaticky použijí. Jednotlivým operacím lze individuálně nastavit druh materiálu. Obrobky se součástmi z různých materiálů tak mohou být správně zpracovány. Kromě toho je možné v konfiguraci nastavit, jaký druh materiálu bude automaticky přiřazen ve všech případech.

Automatická deaktivace operací. Tato nová funkce výrazně zjednodušuje práci s NC šablonami: v konfiguraci je možné nastavit, zda se mají deaktivovat NC operace, pro které nelze vytvořit oblasti obrábění nebo dráhy. Pořadí zpracování (obrábění) je pak automaticky nastaveno ve Správci výrobního postupu, a to na základě předchozích operací a geometrie obrobku. Tyto nové funkce (vlastnosti) se vztahují na funkce 3D hrubování (RPlan) i zbytkové obrábění ploch (RSurf) a rohů (RCorn). Jsou také použitelné pro obrábění zaoblení (MFill) a zbytkové obrábění zaoblení (RFill).

CAM - NC automatizace

Snadné přiřazení chráněných ploch k obrábění feature. Přiřazení ochráněných (stop) ploch k feature ve třech krocích: vyberete všechny relevantní oblasti jako ochráněné plochy, poté zvolíte funkci obrábění a zrušíte výběr přilehlých problematických ploch.

Technologie strojů

Zjednodušení správy řezných podmínek nástrojů. Změna řezných podmínek, jako jsou technologické parametry, řezná rychlost, rychlost posuvu, otáčky a referenční bod v knihovně nástrojů, je mnohem snadnější. Jedním klinutím lze upravit parametry u všech druhů nástrojů – vrtacích, frézovacích, soustružnických i nástrojů pro hluboké vrtání. Filtry slouží k větší přehlednosti, mazání nebo kopírování dat společně s přiřazenými řeznými materiály, kategoriemi a skupinami obrábění. Získáváme tak větší flexibilitu a mnohem snadnější přizpůsobení řezných podmínek, např. dle doporučení dodavatelů nástrojů.

Automatický NC výstup. NC výstup je nyní možné jasně a snadno organizovat: na základě firemních postupů je možné specificky určit výstupní adresář pro daný stroj nebo uložit soubory do stejného adresáře, kde se nachází data projektu. Nastavení může zajistit, aby všechny důležité soubory byly centrálně umístěny. Automaticky je možné vytvářet adresáře se strukturou podadresářů, což zjednodušuje práci s více soubory.

Nová správa jednotek pro lepší ovládání a větší spolehlivost. Nově je možné centrálně spravovat všechny pomocné jednotky obráběcího stroje – sklíčidla, lunety a koníky - v samostatné knihovně. Ve správci výrobního postupu je možné vybavit stroj potřebnými jednotkami a simulovat skutečný proces výroby ve virtuálním prostředí. Tento postup zajistí, že budou vydány zcela zkontrolované NC programy stroje.

Přípravné CAD funkce pro 5osé souvislé obrábění

Snadná definice oblasti obrábění pro 5osé souvislé frézování. Pro komplexní obrobky s velmi složitými plochami je k dispozici funkce NCPrep/Drive, která umožňuje pohodlně vytvořit optimalizované vodicí plochy pro 5osé souvislé frézování. Pomocí vodicích křivek nebo rovinných řezů se generuje vodicí plocha, na které je možné zobrazit rozložení budoucích NC drah, nastavit počáteční pozici, detekovat překryvy, zlomy a pohyby hlavy stroje. V případě potřeby lze změnit ofset nástroje nebo vyhladit dráhy ve směru frézování nebo přísuvu. Tyto vodicí plochy mohou být automaticky vybrány v šablonách obrábění pro 5osé obrábění.

CAD - zpracování digitalizovaných dat

Rozšíření rozhraní Faro. Celý proces digitalizace je nyní mnohem rychlejší: rozhraní Faro nově podporuje moderní lasery s modrým paprskem, díky kterým lze přenášet mnohem podrobnější informace při větším poli záběru. Také lze zaznamenat více geometrických prvků v jedné rovině. Rovinné plochy a válce jsou automaticky prodlouženy. Další výhody: myš, klávesnici a rameno Faro lze ovládat současně.

Pro český a slovenský trh dodává software Tebis společnost MCAE Systems.


Mohlo by vás zajímat: