Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Creaform vydává Pipecheck 5.0

Pátek, 26 Říjen 2018 08:02

Tags: Creaform | Pipecheck | Potrubí | Povrchy | Skenování | Software | Testování | Ultrazvuk

Creaform-Pipecheck-1843Pipecheck je určen pro nedestruktivní způsob testování povrchů a po­š­ko­ze­ní (koroze, promáčknutí, díry) vnitřních i vnějších obložení potrubí za pomoci jak ultrazvukového testování, tak 3D skenování. Verze Pipe­check 5.0 obsahuje vylepšení pro lepší zhodnocení integrity spojů tru­bek a kontrolu svárů, kompletní posouzení spojů potrubí až do 18 me­t­rů a spojů až do 142 cm, až šestkrát rychlejší analýzu a výstup, ana­lý­zu dat prováděnou po částech a analyzovanou společně, aby vznikl je­di­ný, komplexní výstup s důležitými informacemi, možnost využití více skenerů či opakovatelná měření nezávislá na dovednostech ope­rá­to­ra nebo technika.

 Více o nedestruktivním testování potrubí najdete na www.creaform3d.com.


Mohlo by vás zajímat: