Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ČR se zavázala k prosazování BIM nejen ve stavebnictví

Středa, 19 Prosinec 2018 12:17

Tags: BIM | CzBIM | Digitální Česko | Digitální dvojče | DTM | SNIM | Stavebnictví

bim-princip-1851BIM v posledních letech zaznamenává obrovský růst, nejedná se již jen o teoretické projekty, ale dochází k razantnímu posunu i v praxi. Tomu přispívá nejen osvěta, ale i podpora ze strany vlády. Česká republika přijala několik podstatných dokumentů, např. koncepci zavádění BIM v ČR, na jejímž naplňování se již aktivně pracuje, koncepci Digitální Česko, která vytváří pro BIM zásadní pozici v oblasti eGovernmentu a propojuje BIM napříč všemi resorty. V neposlední řadě byla také uzavřena Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu, Českou agenturou pro standardizaci a Odbornou radou pro BIM, která stvrzuje vzájemnou spolupráci na koordinaci činností při zavádění metody BIM v ČR.

BIM čili Building Information Management je již aktivně v ČR využíván, v posledních letech došlo k velkému posunu, od teoretických debat na konferencích, k implementaci BIM do legislativy, a co je nejdůležitější i k praxi. Dochází k realizaci projektů, jedná se o stavby jak pozemní, tak i dopravní, financované ze soukromých i veřejných prostředků. Důležitým faktem pro BIM je i to, že mnoho investorů si začíná uvědomovat, že BIM není jen pro velké projekty, jako jsou administrativní budovy či infrastrukturní stavby, ale taktéž pro malé projekty, jako jsou např. rodinné domy. BIM je efektivní investování v rámci celého životního cyklu stavby, proto si zaslouží označení, že je budoucností stavebnictví.
Co se týče plánů na zavádění BIM a digitalizace, bylo podepsáno Memorandum o DTM, jehož cílem je připravit v průběhu 2 let základy jednotné digitální technické mapy a zároveň umožnit elektronické stavební povolení prostřednictvím portálu občana. Zároveň se v současné době pracuje na kompletní rekodifikaci stavebního zákona. czBIM je v obou aktivitách zapojen.
Odborná rada pro BIM, dále jen czBIM, propojuje odborníky z praxe se zákonodárci a státní správou. czBIM je spolek, který se systematicky a dlouhodobě věnuje oblasti informačního modelu staveb, tj. metodě BIM, a především klade důraz na uplatnění a zavádění této metody v České republice. czBIM sdružuje přední odborníky z řad právnických či fyzických osob, kteří působí v oblasti BIM u nás i ve světě. Při zavádění metody BIM jsou brány ohledy na specifika českého prostředí (např. normy, legislativu). Mezi hlavní úspěchy czBIM patří spolupráce při vytváření koncepce zavádění BIM v ČR, Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu, Českou agenturou pro standardizaci a Odbornou radou pro BIM, Standard negrafických informací v modelu (SNIM), více o SNIM czbim.org/standardizace-negrafickych-informaci-3d-modelu, či odborná literatura jako jen např. příručka BIM pro investory, kterou Vám velmi rádi poskytneme na vyžádání. czBIM se také aktivně podílí na vzdělávání v této oblasti, definici a popisu jednotlivých pozic, která nyní u nás chybí.


Mohlo by vás zajímat: