Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Odborná konference BIM ve stavebnictví 2019

Pondělí, 13 Květen 2019 13:28

Tags: 2019 | abf-nadace | Architektura | BIM | Konference | Praha | Stavebnictví

DSC06868-1920Již pátou odbornou konferenci BIM ve stavebnictví pořádá s podtitulem BIM v rámci digitálního Česka ve dnech 28. a 29. května 2019 ve svém sídle na Václavském náměstí 31 v Praze Nadace pro rozvoj ar­chi­te­k­tu­ry a stavitelství. Záštitu akci poskytly MPO ČR, MMR ČR, MV ČR, SMO ČR a ČKAIT, ve spolupráci se SIA ČR, SPS, IFMA, Konference je zaměřená na modernizaci, digitalizaci a spolupráci ve stavebnictví pro­stře­d­nic­tvím BIM. Seznámí účastníky se současným stavem a s po­s­tu­pem prací na koncepci zavádění BIM do praxe.

Projektanty, stavební firmy, dodavatele, školy, facility management, ty všechny čeká v blízké době mnohem těsnější spolupráce. Konference je určena pro projektanty, architekty, stavebníky, stavební dodavatele, výrobce stavebních hmot a výrobků, úředníky dotčených orgánů a organizací státní správy, facility managery a odborné pedagogy.
Současně s konferencí bude probíhat výstava výrobků a technologií ve stavebnictví – Miniexpo 2019.
Přihlásit on-line se můžete na www.stavebniakademie.cz.
Vložné na 5. odbornou konferenci BIM ve stavebnictví 2019 – BIM v rámci digitálního Česka činí 2000 Kč včetně DPH.
Pro získání slevy je třeba v přihlášce v části zaměření a členství v kolonce Členství ve sdruženích vybrat a zaškrtnout spolupracující organizace a pedagogický pracovník, nebo vybrat student.

Program

1. den  10:00 – 17:00

BLOK 1:  moderuje Ing. arch. Jan Fibiger, předseda Správní Rady  Nadace ABF

 • Role MPO v koncepci zavádění BIM – Ing. Petr Serafín,  ředitel Odboru stavebnictví a stavebních hmot, MPO ČR
 • Vývoj v oblasti digitalizace územního plánování  - Ing. Kateřina Vrbová, Ph.D, vrchní ministerský rada, odbor územního plánování MMR ČR
 • GeoInfoStrategie a BIM - RNDr.  Eva Kubátová, Ministerstvo vnitra ČR
 • Stavebnictví 4.0 ve vazbě na postupující koncepci BIM –Ing. arch. Jan Fibiger, předseda Správní Rady Nadace ABF
 •  Koncept digitálních povolovacích procesů;  Portál stavebníka – - Mgr. Zdeněk Zajíček, prezident ICT UNIE
 • Činnost ČKAIT v oblasti BIM -  prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, – ČKAIT
 • Prezentace vystavovatelů

11:30 – 11:40   Přestávkana kávu

Blok 2:  moderuje Ing. Leoš Svoboda,  MPO ČR /czBIM

 • Současný stav a další kroky postupující koncepce – Tomáš Prokeš, ČAS
 • Návaznost a dopady BIM na geoinformační systémy veřejné správy – Ing. Leoš Svoboda, MPO ČR /czBIM
 • Digitální technická mapa ČR  -  Mgr. Jiří Čtyroký  Ph.D., IPR Praha
 • Zavádění BIM na VŠB-TU Ostrava pro potřeby Facility managementu-Ing. Michal Faltejsek, Ing. Eva Wernerová, Ph.D,  VŠB - TU Ostrava
 • BIM v oblasti Facility managementu a správy nemovitostí – Milan Hampl, IFMA
 • Autorská práva vs. BIM - Ing. Aleš Marek, AED project

13:15 – 14:00  PŘESTÁVKA  (občerstvení, networking)

Blok 3: 14:00 – 17.00  - moderuje Ing. Petr Vaněk,  místopředseda czBIM

 • Role BIM v praxi  - Ing. Petr Matyáš, předseda, czBIM, Ing. arch. Petr Vaněk, místopředseda, czBIM
 • BIM v přípravě staveb – od přípravy po realizaci - Tomáš Krajčinovský, BIM Consultant, BIM.Point
 • BIM v realizaci staveb – sdílené datové prostředí pro ukládání a schvalování dokumentů stavby  - Radek Moťka, vedoucí střediska Datových služeb, IBR Consulting, s.r.o.
 • Role BIM v návrhu a posouzení statických konstrukcí - Ing. Jaroslav Brož, PhD., Product Manager, SCIA CZ, s.r.o.
 • Komplexní řešení pro BIM, oceňování budov z 3D modelu - Ing. Tomáš Kupsa, vedoucí divize DEKSOFT,
 • Nový přístup ve sdílení projektů mezi projektanty a výrobci -Ing. arch. Petr Vokoun,  Managing Director, BIM Project s.r.o.
 • BIM v praxi - Ing. Igor Seifert, technický ředitel, Allplan Česko s.r.o.

2. Den:  9.30 – 13:00

Moderuje Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., Nadace ABF

 • Příklady zúčastněných staveb v přehlídce Stavba roku a dalších podobných přehlídkách, které mohou inspirovat další podnikatele a být také inspirací pro studenty
 1. Corso Court v Praze - Aleš Poděbrad, projektant Casua spl. s.r.o
 2. Stavby Skanska: Five, Visionary, D4 Skala, a další. - Ing. Josef Žák, Ph.D., SKANSKA
 3. ČIRK Praha 6 –  Ing. arch. Petr Franta , Architekti & ACOS s.r.o. – pohled tvůrčího architekta
 4. Nekázanka – Ing. Petr Matyáš,  di5
 5. Dvě stavby ve výstavbě (roh Argentinská-Plynární a areál pod Libeňským mostem - Ing. Jaroslav Synek, Ph.D.
 • Zkušenosti a příklady praktického využití BIM pro provoz domu – Tomáš Prokeš, ČAS

Mohlo by vás zajímat: