Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

DrawAlert ve verzi 3.6 pro platby a jejich zpracování

Pátek, 19 Červenec 2019 09:29

Tags: Aplikace | Dokumentace | DrawAlert | Finance | Kontrakty | Platby | Stavebnictví | Verze 3.6

LinkedIn-Pulse-copy-1929Administrační stavební software DrawAlert vyšel ve verzi 3.6. Ta ob­sa­hu­je nově aplikaci pro platební převody a funkci zpracování směnečných částek. Platební aplikace umožňují subdodavatelům odeslat všechnu požadovanou dokumentaci hlavním dodavatelům pro kontrolu a schvá­le­ní. Ti mohou vytvořit Draw Requests (požadavky na směnečnou částku) pro možnosti kontroly a schválení zákazníky. Majitelé je mohou d­ig­itál­ně přeposlat svým účetním týmům nebo věřitelům pro zajištění půjček. Nově se dá měnit pořadí při sledování podporované dokumentace během celé životnosti projektu.

V celém projektu jsou nyní viditelné tyto hodnoty stavebního plánu: Subcontractor Contact Progress (postup při kon­ta­k­to­vá­ní subdodavatele), náklady na projekt od hlavního dodavatele, a také náklady na projekt nesouvisející se stavbou. Vše­ch­ny příslušné zúčastněné strany mohou rychle schválit výjimky a faktury a jakmile je proces schvalování výjimek do­kon­čen, vygenerují se všechna data směnečných transakcí do zprávy PayApp. Verze 3.6 softwaru DrawAlert také na­bí­zí vy­­le­p­še­né možnosti integrace do účetních systémů.
Více informací najdete na drawalert.com.


Mohlo by vás zajímat: