Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Longer3D oznamuje dvě levné stolní 3D tiskárny

Středa, 23 Říjen 2019 09:29

Tags: 3D tiskárny | Hardware | LK4 Pro | Longer3D | Orange 30 | Stolní

Longer Orange 30LK4 Pro-1943No­vý­mi tis­kár­na­mi jsou Oran­ge 30 a LK4 Pro. LCD ste­re­o­li­to­gra­fic­ká tis­kár­na Oran­ge 30, která pra­cu­je s prys­ky­ři­ce­mi, patří do řady Lon­ger3D Oran­ge (kam patří i tis­kár­ny Oran­ge 10 / 120 / 200 / 300). Na roz­díl od svého před­chůd­ce Oran­ge 10 má větší tis­ko­vou plo­chu, a to 120 × 68 × 170 mm, což je o tro­chu víc, než má vět­ši­na SLA tis­ká­ren na trhu. Roz­li­še­ní je 2560 × 1440 pi­xe­lů a 47,25 mi­k­ro­nů. Tis­kár­na opět vy­u­ží­vá UV LED, va­ro­vá­ní před pře­hřá­tím, tichý vě­t­rák, na­bí­zí 2,8pal­co­vý do­ty­ko­vý dis­plej. Oran­ge 30 je navíc kom­pa­ti­bil­ní s Chi­tu­bo­xem pro tvor­bu děr a ot­vo­rů.

Cena je 339 ame­ric­kých do­la­rů. LK4 Pro je pak open sour­ce FDM tis­kár­na s hard­warem Mar­lin, vy­lep­še­ná verze pů­vod­ní LK4. Vy­u­ží­vá ovla­dač TM­C2208 a 4,3pal­co­vý do­ty­ko­vý dis­plej. Skle­ně­ná tis­ko­vá plo­cha činí 220 × 220 × 250 mm, sou­čás­tí je au­to­ma­tic­ké na­sta­ve­ní tis­ko­vé­ho lůžka. Umožňuje tisk po­mo­cí PLA, ABS a imi­ta­ce dřeva a vy­u­ží­vá pod­půr­ný soft­ware Cura. Cena této tis­kár­ny je pak pou­hých 245 do­la­rů, což je kolem sedmi tisíc korun.
Další informace najdete na webu www.longer3d.com.


Mohlo by vás zajímat: