Google překladač: English Deutsch

Jarní workshopy s aplikacemi ArcGIS začínají

Autor článku: ARCDATA Praha   

Tags: Arcdata Praha | ArcGIS | ESRI | Workshopy

ARCDATA-workshopy-2213Série jar­ních worksho­pů ARC­DA­TA se blíží. Star­tu­jí již za týden. Ne­za­po­meňte si vy­brat ze za­jí­ma­vých témat a re­zer­vo­vat si ter­mín. Náplň jed­not­li­vých work­sho­pů na­lez­ne­te na webu, kde se mů­že­te i při­hlá­sit. Účast na work­sho­pech je pro re­gis­tro­va­né účast­ní­ky zdar­ma – je ale po­tře­ba při­hlá­sit se na každý se­mi­nář zvlášť.

Podrobnější informace o seminářích


Mohlo by vás zajímat: