Google překladač: English Deutsch

Výkonný CAM za rozumné penize

Autor článku: Jiří Brožek   

Tags: 3D CAD | CAM | Frézování | Obrábění | Soustružení | Vyvrtávání

Software SprutCAM je produktem ruské společnosti SPRUT Technology, Inc. SprutCAM je jeden z CAMů, které nejsou vázány přímo na jeden konkrétní CAD a může pracovat s daty zcela nezávisle, buď pomocí importu univerzálních souborů (IGES, XT, 3dm, DXF, PostScript, STL, VRML), SolidWorks (*.SLDASM, *.ASM, *.SLDPRT, *.PRT, *.SLDDRW, *.DRW), Parasolid textový (*.x_t, *.xmt_txt) nebo s využitím takzvané nástrojové lišty, jež dovoluje import nativních souborů (Alibre Design, AutoCAD, Inventor, Rhino, SolidWorks, SolidEdge, apod.), pokud je na pracovní stanici nainstalován také příslušný CAD. SPRUT Technology je mimo jiné certifikovaným partnerem společnosti SolidWorks.

SprutCAM představuje systém nové generace, který pracuje přímo s geometrickými objekty nadřazeného modelu (včetně křivek NURBS) bez předběžné aproximace nebo triangulace. To umožňuje ekonomické využití výpočetních zdrojů počítače a kromě toho také výpočet výsledné dráhy nástroje s libovolnou vyžadovanou přesností.
Software SprutCAM 2007 má jedno z nejlepších rozhraní ze všech systémů CAM, které jsou na trhu dostupné. Animované funkce zobrazení a nová možnost náhledu ve více oknech umožňují velmi účinné využití dostupného pracovního prostoru. Nabízí se široká škála nástrojů pro manipulaci s objekty na obrazovce, určená k zobrazování geometrických prvků a k dispozici je mnoho dalších aktualizovaných funkcí v oblasti vývoje programů NC, které jsou připraveny k použití na NC stroji. Tato vylepšení byla provedena s cílem dalšího zlepšení možností systému a také jednoduchosti jeho používání.
SprutCAM představuje vysoce inteligentní systém. Pro získání programu NC připraveného ke spuštění je nutné pouze nahrát model, vybrat typ obrábění a stisknout tlačítko "Spustit". Dále se nabízí rychlé zvládnutí systému, ohromný počet automaticky vykonávaných funkcí, výchozí parametry operace založené na analýze modelu, optimalizované obrábění součásti, které je možné díky výkonnému jádru a které v sobě obsahuje shromážděné znalosti a intelekt matematiků, programátorů a odborníků na CNC stroje. Poskytuje všechny potřebné nástroje pro CNC frézování, soustružení i vyvrtávání. I když systém výrazně rozšířil své funkčnosti, stále si uchovává svou charakteristickou jednoduchost používání.

SprutCAM je dodáván ve 4 základních verzích:

 • SprutCAM Lathe
  - funkce soustružení a vyvrtávání
 • SprutCAM Universal
  - funkce soustružení, 2.5osé frézování a  vyvrtávání
 • SprutCAM Expert
  - funkce 3osé frézování a vyvrtávání
 • SprutCAM Master
  - funkce soustružení, vyvrtávání, 5 (3+2 indexové) obrábění

Cena softwaru se v závislosti na verzi pohybuje od 30 do 100 tisíc Kč.

Hlavní výhody systému SprutCAM

 • Minimalizace náročné práce při vytváření programu CNC
 • Optimalizace obrábění součástí
 • Kompatibilita se stávajícími systémy CAD
 • Uzpůsobení jakémukoliv systému CNC
 • Výpočet dráhy nástroje s prakticky libovolnou přesností
 • Rozhraní, které bylo speciálně vytvořeno pro obráběče
 • Velmi snadné používání
 • Krátká doba zaučení v používání softwaru
 • Minimální požadavky na konfiguraci počítače
 • Aktualizace zdarma v rámci stávající verze
 • Rychlá návratnost investic

SprutCAM Master 2007

SprutCAM 2007 Master je nejúplnější verzí, obsahující operace pro obrábění 2D a 3D modelů, včetně gravírování. Software je navržen pro provádění mnoha úkolů 2-, 2,5-, 3-, -4 (3+1 indexové) a 5 (3+2) indexové frézování a CNC obrábění.

Podporované typy strojů:

 

 • CNC centra
 • Frézky
 • Soustruhy
 • Gravírovací zařízení
 • Laserové řezačky
 • Plasmové řezačky
 • Vodní řezačky
 • Zařízení pro obrábění kamenů

Stačí jednoduše importovat model, vybrat strategii obrábění a stisknout tlačítko "Spustit". Samozřejmě, že i zde jsou takové parametry, které je nutné nastavit, jako například typ nástroje a průměr či hloubka řezu, ale celý proces je jednoduchý. To neznamená, že jsme museli učinit nějaké kompromisy, abychom takto snadného ovládání dosáhli - systém je vybaven funkcemi, které by mu mohly závidět i někteří z těch nejdražších konkurenčních systémů.
SprutCAM nabízí celou škálu obráběcích operací jak pro frézování tak soustružení nebo jejich kombinaci. Včetně jednoduchých a přehledných funkcí pro definici a úpravu dráhy nástroje.
U mnoha systémů CAM, které využívají plošné/plné modely dochází při importování modelu k jeho "převodu" (triangulaci) do jednoduššího formátu. Tato konverze také však způsobí, že výsledný model je "aproximován" (méně přesný). Software SprutCAM model nepřevádí, pracuje přímo s nativními plochami/tělesy a zajišťuje tak vyšší přesnost výsledné dráhy nástroje. 

Základní funkce SprutCAM Master 2007 dle skupin operací:

 1. Nástroje pro vytváření / úpravu CAD:
  Transformace 2D a 3D modelu, vytváření 2D parametrických kontur, vytváření 2.5D modelů podle kontur, řez 3D modelem pro získání profilu soustružení, definice omezení obrábění, měřicí nástroje
  Nástroje pro vytváření / úpravu CAD
 2. Metody tvorby dráhy nástroje při soustružení:
  Hrubování (s odsazením), dokončování, drážky (hrubování/dokončování), tvorba závitu, odřezávání dílu
 3. 2,5osé frézování
  Obrábění kapes (vyhnutí se ostrůvku), profilování (otevřené a uzavřené profily), sražení, ploché prvky, gravitování, obrábění 2D křivek, opakované obrábění kapes, opakované obrábění plochých prvků, frézováni vývrtů a závitů
  2,5osé frézování
 4. 3osé frézování
  Horizontální hrubování, svislé hrubování, hrubování na křivce / podél křivky / napříč křivkou (nájezd), dokončování dělicí roviny, dokončování plochých prvků, dokončování roviny, dokončování nájezdu, dokončování optimalizované roviny, automatické dokončování dělicí roviny a roviny (komplexní), frézováni 3D křivek, vícenásobná dráha nástroje, opakované obrábění dělicí roviny, opakované obrábění roviny, opakované obrábění nájezdu, opakované obrábění optimalizované roviny, komplexní opakované obrábění, Opakované obrábění zahloubení
 5. 4 a 5osé frézování
  Verze 2007 v sobě zahrnuje pouze indexované obrábění (3+1, 3+2). V průběhu toku 2008 by měla být uvolněna nová verze systému, která bude obsahovat kontinuální 5osé obrábění.
 6. Vyvrtávání
  Automatické rozpoznávání díry, výběr, třídění, optimalizace pořadí při obrábění vývrtů, obrábění kapes vývrtů, vrtání, řezání závitů, vyvrtávání, obrácené vyvrtávání, vrtání vysekáváním, mřížka otvorů pro šrouby (lineární a úhlová), atd.
  Vyvrtávání
 7. Funkce obrábění
  Minimalizace chodu naprázdno, vykrývání děr, V-vyřezávání, trochoidní kroky, frézování skloněným povrchem, frézování čelním úhlem nástroje, horní a dolní rovina obrábění, obrábění spirály, radiální obrábění, vytváření rozšířeného seznamu nástrojů, vyhlazování rohů, obrábění spirály, radiální obrábění, obrábění šroubovice, atd.
  Funkce obrábění
 8. Simulace obrábění
  Vysoce kvalitní simulace procesu víceosého obrábění a soustružení, porovnání výsledku obrábění s hotovým výrobkem pomocí barevného odstupňování, měřící nástroje, strukturovaná dráha nástroje, animace dráhy nástroje, simulace obráběného materiálu, detekce kolizí, vizualizace zbytkových ploch, vizualizace vysekaných ploch.
  Simulace obrábění
 9. Nástroje
  Knihovny standardních nástrojů, knihovna nástrojů, držáky nástrojů, formířské nástroje.
  Nástroje
 10. Úprava dráhy nástroje
  Grafická úprava dráhy nástroje, napojování dráhy nástroje obloukem, rozšířené transformace dráhy nástroje a násobení, volná knihovna postprocesorů.
 11. Generátor postprocesorů
  Rozšířený generátor postprocesorů, simulace cyklů, výstup nebo rastrování, šroubovice, spirála a křivka.
  Generátor postprocesorů
SprutCAM je na českém a slovenském trhu zastupován společností SoliCAD, s.r.o., Více informaci o SprutCAM získáte na www.sprutcam.cz nebo stránkách výrobce www.sprutcam.com.

 


Mohlo by vás zajímat: