Minerva
Google překladač: English Deutsch

Z Kunovic do celého světa

Autor článku: Karel Heinige   

Tags: 3D CAD | CATIA | Enovia | EV-55 | Evektor | Letectví | SmarTeam | VUT100

Ne všichni letečtí konstruktéři odešli do zahraničí

Následující reportáž vznikala hodně pomalu a těžce. Nevím, kde jsem se zasekl, ale jsem rád, že konečně spatřuje světlo světa na stránkách našeho časopisu. Společnost Evektor, o které bude řeč, si to rozhodně zaslouží. I proto jsem tuto firmu navštívil dvakrát, a to nejen proto, že poblíž jejího sídla se nachází jedno z leteckých muzeí u nás, stálá expozice 22 vojenských, dopravních a sportovních letounů, z nichž více než polovina byla vyrobena v leteckém závodě v Kunovicích.

 

Historie firmy

Konstrukční kancelář Evektor byla založena jako společnost s ručením omezeným v roce 1991. Vznikla v regionu, kde bylo na začátku 90. let zaměstnáno přes deset tisíc zaměstnanců u firem jako Let Kunovice, Moravan nebo Mesit – výrobců známých letounů L-410, Zlín a letecké přístrojové techniky. Mnoho zaměstnanců Evektoru má profesionální znalosti z předchozího zaměstnání v leteckém průmyslu a tyto odborníky doplňují mladí absolventi Leteckého ústavu Fakulty strojního inženýrství z Vysokého učení technického v Brně.

V roce 1996 koupil Evektor výrobní firmu Aerotechnik, jejíž historie sahá do roku 1970, a na jejích základech vytvořil v roce 1999 Evektor-Aerotechnik. Aerotechnik ve svých začátcích vyvíjel a vyráběl malá letadla. V polovině 70. let byly například velmi populární motorové kluzáky L-13 Vivat, které byly úspěšně exportovány do USA a Kanady a také do Austrálie, Jižní Afriky, Egypta, Izraele, Německa, Švédska a mnoha dalších zemí a jejich výroba trvala až do poloviny 90. let.

Hlavní aktivitou Evektoru je od roku 1992 navrhování a vývoj letadel. K roku 1994 se váže jeho spolupráce s Aerem Vodochody na vývoji lehkého vojenského proudového letadla L159. O dva roky později začal spolupracovat se Škodou Auto na designu automobilových karosérií a interiéru. V letech 1997 až 2002 se podílel na vývoji letadla Ae-270 IBIS a souběžně v letech 1998 až 2002 vyvíjel a v Evektor-Aerotechniku vyráběl prototypy dvoumotorového letadla Wolfsberg Raven 257 pro společnost Wolfsberg Aircraft NV.

Úspěšné letadlo na světových trzích

V Evektor-Aerotechniku se vyrábí od roku 1997 lehký celokovový letoun Eurostar a od roku 2004 SportStar, odvozený od Eurostaru a určený pro trhy v USA, Kanadě a Austrálii. Letouny Eurostar jsou svázány historicky s projektem ultralehkého letounu Koala, který vycházel z francouzského designu, který konstruktéři Evektoru překonstruovali a vylepšili. Původní vzhled Eurostaru z let 1997–1998 se nedá s tím dnešním téměř srovnat. Jinému vzhledu odpovídají i jiné výkonové a letové parametry. Například křídlové nádrže mají dvojnásobný objem než původní nádrž umístěná v trupu, je zvýšena maximální vzletová hmotnost atd. Jiná je i avionika, zákazník si může přát třeba autopilota apod.

Primární konstrukce je celokovová, protože trh taková letadla preferuje, některé části jsou z kompozitu. Mezi tyto patří kabina, aerodynamické kryty kol, motorové kryty a koncové oblouky křídel, čili nenosné části.

Evektor-Aerotechnik je právě díky prodejní úspěšnosti EuroStarů a SportStarů jedním z největších světových výrobců moderních ultralehkých a lehkých sportovních letounů s prodejní sítí ve čtyřiceti zemích světa. Zatím vyrobil asi kolem tisíce letadel.

VUT100 Cobra

K roku 2002 se váže počátek vývoje malého jednomotorového čtyřsedadlového sportovního letounu VUT100, který je pokračováním, jak sám název naznačuje, vývoje započatého v brněnském Leteckém ústavu VUT. První prototyp tohoto letadla s přízviskem Cobra byl vyroben a zalétnut v roce 2004, v současnosti jsou tyto létající prototypy dva.

Proč neběží sériová výroba? Odpověď je jednoduchá. Nejsou počáteční investice. V současné době firma řeší spolupráci s investorem na sériové výrobě a také uvažuje, že by spustila sériovou výrobu sama v rámci svých možností. Spustit sériovou výrobu jakéhokoliv letadla je velmi finančně náročné.  Poptávka po letounech typu VUT100 je vysoká a předpokládaná sériová výroba by mohla dosáhnout až 150 letadel za rok.

Vývoj EV-55

Letoun je vyvíjený ve spolupráci s  dalšími podniky sdruženými v Asociaci leteckých výrobců ČR (Aero Vodochody, Technometra Radotín, Jihlavan, UNIS, aj.). EV-55 je letoun určený jak pro přepravu cestujících, tak i nákladu a může být provozován ve třech různých verzích. První verzí je letadlo pro přepravu devíti až čtrnácti cestujících, kdy prostor pro cestující  má objem 9,2 m3 a zavazadlový prostor 3,3 m3. Cargo verze je určena pro převoz nákladu do 1824 kg, s ekonomickým provozem a vysokou rychlostí (220 knotů, tedy zhruba 410 km/h), což znamená vysokou produktivitu. Třetí – Combi verze – má prostor pro 4 cestující v zadní části kabiny a náklad ve přední části. Zajímavostí je, že změna konfigurace z verze nákladní na osobní a naopak nezabere víc jak 30 minut. Letoun je vybaven robustním podvozkem, díky němuž může používat i neupravené vzletové a přistávací dráhy. Podvozek byl vyvinut dceřinou společností Aera Vodochody Technometrou Radotín.

EV-55 je letoun pro komerční účely a je primárně určen pro malé charterové společnosti, jakých jsou na světě tisíce. Interiér letounu se vyznačuje promyšleným návrhem a především prostorností - ve srovnání s Cessnou Caravan o 18 % větší  objem. Cessna je dnes na trhu největším světovým dodavatelem podobných letounů a Cessna Grand Caravan je nejprodávanějším modelem.

Letoun EV-55 je vybaven dvěma spolehlivými turbovrtulovými motory od společnosti Pratt & Whitney Canada, které mu poskytují další konkurenční výhodu – vysokou rychlost a spolehlivost. Díky tomu se může stát vítanou náhradou starých dvoumotorových pístových letadel, kterých jsou tisíce stále ještě v provozu a která pomalu, ale jistě, dosluhují.

Softwarová podpora

Moderní vývojová a konstrukční společnost nemůže existovat bez moderních konstrukčních a výpočetních nástrojů. V osmdesátých a na začátku devadesátých let se vše dělalo „na prkně“, nebo to byla kombinace teoretického matematického modelu, který definoval povrch letadla, teoretický obrys. Prvním kvantitativním skokem bylo nasazení AutoCADu. Výpočetní nástroje představovaly tehdy ohromné investice jak do vlastních programů, tak hlavně do výpočetního zařízení, neboť většina softwaru pracovala pod operačním systémem UNIX.

V polovině 90. let dochází k dalšímu významnému mezníku – nasazení 3D konstrukčních technologií. K rozvoji nasazení vyspělých 3D softwarů došlo při práci na vývoji letounu Ae270 a při rozvíjení spolupráce s německou společností STIHL. Nejprve došlo k nasazení programu Unigraphics, následně byl nasazen Pro/ENGINEER a Catia. Jako PDM systém sloužil software Gemini.

Proč vlastně tolik CAD systémů? Samozřejmě kvůli zákazníkům. Pro/ENGINEER byl nasazen kvůli německému výrobci motorových pil, křovinořezů a dalších podobných produktů Stihl, Unigraphics kvůli spolupráci s Aerem Vodochody, Catia V4 a později Catia V5 pro práci se Škodovkou.

Dříve u některých projektů docházelo ke kombinovanému využití jak 2D, tak i 3D systémů. Nyní  všechny vývojové práce jak na vlastních projektech letadel, tak i na projektech zákazníků probíhají výhradně v prostředí 3D. Prvním letadlem, jehož vývoj probíhal kompletně v 3D systému, byl letoun VUT100, a to včetně vývoje a návrhu elektrického sytému a avioniky díky nasazení produktů jako je Pro/DIAGRAM, Pro/CABLING a Pro/HARNESS-MFG, což jsou nadstavby nad systémem Pro/ENGINEER.

Jako nový PLM systém byl nasazen ENOVIA SmarTeam od společnosti Dassault Systèmes, zatím ovšem pouze na úrovni správy dat. Část dat je dodnes udržována v Gemini.

Díky v současnosti používaným softwarovým nástrojům je Evektor schopen redukovat čas potřebný k vlastnímu vývoji produktu na nezbytně nutné minimum, spolu s významnou redukcí nepřesností. Pro úspěšnou realizaci nových a pokrokových výrobků je využívána metoda rapid prototypingu, která díky 3D tiskové technologii metodou FDM umožňuje v krátkém čase vyrobit vzorek nebo dokonce prototypovou součást. Ta může být použita přímo na stroji pro ověření funkčnosti. Při výpočtových analýzách je pracovníky Evektoru využíváno pokročilé programové vybavení, zvláště pak programy pro pevnostní analýzy metodou konečných prvků (MSC/NASTRAN, MSC/PATRAN, ANSA, ANSYS a další) nebo pro tzv. crash analýzy (PAM-CRASH).

SW produkty v Evektoru

3D návrhový software
Catia V4, Catia V5, PRO/Engineer, Unigraphics, ICEM Surf, Mechanical Desktop

Analýzy a výpočty
Animator, ANSA, ANSYS, Femap, Mathcad, MathLab, MEDINA, MSC Nastran, MSC.Marc, MSC.Patran, PAM-CRASH, SAVLE

CNC software
Work NC, Catia, Vericut, Autoform

PLM software
ENOVIA SmarTeam V5R14

Aerodymanika
Fluent 6.2

Odlišnost od konkurence

Od konkurence Evektor odlišuje zejména to, že firma má kromě vývojových kapacit i leteckou výrobu, certifikovanou Evropským úřadem pro bezpečnost v letectví EASA (European Aviation Safety Agency).
Certifikovaná letecká výroba je právě to, co Evektor odlišuje od ostatních výrobců UL letadel v ČR a mnohých dalších ve světě. Certifikovaná výroba znamená, že výrobce letadel má stanoveny a schváleny výrobní postupy a systém kontroly kvality Evropským úřadem pro bezpečnost letectví. Tyto postupy jsou pak uplatňovány nejen při výrobě certifikovaných letadel, jako např. VUT100 nebo EV-55, ale i při výrobě UL letounů.  Společnost je rovněž držitelem certifikátu ISO 9001/2000 a také certifikátu od asociace výrobců lehkých letounů ze Spojených států. Řada výrobců ultralehkých letounů jsou malé firmičky, které  nejsou držiteli těchto certifikátů, a toto je, kromě skvělých letadel, jedna z hlavních konkurenčních výhod společnosti Evektor.  

Letadla do celého světa

Společnost Evektor dosud vyrobila více než 1000 letadel EuroStar a SporStar, které úspěšně prodává ve více než 40 zemích celého světa. Nejvýznamnějšími trhy v Evropě jsou Německo, Anglie, Francie, Itálie, ale také Španělsko.  Z mimoevropských je pro Evektor nejvýznamnější trh Spojených států amerických, ten je největším trhem všeobecného letectví. Letadla z Evektoru jsou vyvážena také do Austrálie, v Jižní Afriky, Jižní Ameriky, také do Ruska, Jižní Koreje, Indie, Číny, Moldávie. Například v minulém roce Eurostar SL byl nejprodávanějším dolnoplošným letounem v Německu. Lehký sportovní letoun SportStar patří dlouhodobě k nejprodávanějším dolnoplošným lehkým sportovním letounům ve Spojených státech od vzniku kategorie Light Sport Aircraft. K těm úspěchům patří to, že byl vůbec prvním letounem na světě, který americký úřad FAA schválil jako lehký sportovní letoun v kategorii S-LSA, která začala fungovat od roku 2005. V roce 2006 byl SportStar vyhlášen  „LSA letounem roku“.

Současnost a blízká budoucnost

Evektor si drží pozice, které si vydobyl v minulosti. Světová ekonomická krize ovlivňuje i letectví, a proto také  došlo k poklesům prodejů zejména ve Spojených státech. Nicméně v  Německu dosáhly prodeje letadel Eurostar nového historického rekordu. Dobře se letouny prodávali i ve Francii, Itálii a Anglii. Největší propad prodejů byl zaznamenán na ekonomicky méně významných trzích. V blízké budoucnosti se naše společnost soustředí na očekávané změny předpisů pro UL letouny v Evropě (sjednocení předpisů v rámci Evropy a vznik kategorie obdobné LSA v USA), otevírání nových perspektivních teritorií v Jižní Americe a Asii (Čína, Indie) a rovněž na realizaci nových projektů – dokončení výroby prototypu letounu EV-55 Outback, která je nyní v plném běhu.

Článek vznikl na základě rozhovorů s pracovníky Evektoru,
Vítem Kotkem a Petrem Štěrbou.
 

Mohlo by vás zajímat: