Google překladač: English Deutsch

Realtime Landscaping Architect 2

Tags: Architektura | zahrady

pro komplexní návrhy zahrad

Realtime Landscaping Architect 2Počítačové návrhy zahrad jsou u běžně používaných návrhových 3D programů součástí celého programového systému, a nejsou proto příliš vhodné k profesionálnímu využití, neboť hlavní důraz při vývoji celého systému byl kladen na stavební návrh. Jednou z firem, která se specializuje na vývoj a distribuci programů pro návrhy zahrad, je firma Idea Spectrum. V její nabídce je několik programů pod společným názvem Realtime Landscaping. Programy v ceně pod 100 dolarů jsou určeny pro běžné uživatele a program Realtime Landscaping Architect 2 v ceně 250 dolarů je vhodný pro skutečně profesionální práci.

Popis a zkušební verze

Vzhledem k tomu, že se jedná o program poměrně nový s celou řadou kvalitativních odlišností od běžných 3D návrhových programů, bude určitě tento stručný popis pro čtenáře časopisu IT CAD zajímavý. Proto si může každý čtenář všechno, co je zde popisováno, prakticky vyzkoušet. Zkušební verze se liší od běžných časově omezených zkušebních verzí jiných 3D návrhových programů. Je časově neomezená, ale obsahuje minimální počet objektů v knihovnách rostlin a dalších objektů. Instalační soubor zkušební verze má velikost 104 MB, instalace plné verze je na třech CD a instalační soubory mají velikost 1,7 GB. Uživatel může své návrhy ukládat na disk, ale všechny grafické výstupy jsou doplněny textem TRIAL. Podpora pro zájemce i koncové uživatele s dalšími informacemi jsou na www.archcad.cz/Zahradni_architekt.htm.

Editace okraje z kamenů v perspektivním pohledu
Editace okraje z kamenů v perspektivním pohledu

Uživatelské prostředí

Uživatelské pracovní prostředí je přehledné a práce s programem je jednoduchá. Návrh probíhá v jednom grafickém okně, které si uživatel přepíná do perspektivy nebo do půdorysu. Vlastnosti a parametry objektů se nastavují v panelu v pravé části displeje. Při výběru objektů z knihoven se otevře nové okno s příslušnou knihovnou. Po dokončení návrhu jsou výstupem programu interaktivní 3D vizualizace, statická 3D vizualizace, video 3D vizualizace, prováděcí 2D výkres s přehledem rostlin a seznam objektů návrhu s cenovou a plošnou kalkulací. Interaktivní 3D vizualizace je doplněna dynamikou vodních prvků, dynamikou rostlin vlivem větru a jednoduchou simulací reálného života (motýli, ptáci, ryby, zvuky). Při přepnutí do interaktivní 3D simulace je nutno chvíli počkat na výpočet vržených stínů. Během průchodu uživatele lze ukládat na disk aktuální statické obrázky i nastavit dráhu kamery pro následné zpracování videa.

Editace fontány v perspektivním pohledu
Editace fontány v perspektivním pohledu

Začínáme práci

Vlastní návrh začíná nastavením velikosti pozemku, na kterém se bude provádět návrh, a nastavením formátu pro tiskový výstup 2D výkresu. U větších výkresů lze tisknout více listů s označením rohů pro oříznutí a slepení. Pokračuje se modelováním terénu, kde se využívá několika způsobů modelování. Jestliže si uživatel již připravil grafický půdorysný návrh, lze jej použít jako šablonu s přesně nastavenou velikostí, na které se potom provádí vlastní návrh. Během návrhu se používají vrstvy, a tak lze po dokončení návrhu šablonu skrýt nastavením příslušné vrstvy se šablonou. Jako u dalších 3D návrhových programů spočívá práce uživatele v doplňování a editaci 3D objektů v perspektivě nebo v půdorysu. Podle druhu objektu zadává uživatel lomenou čáru nebo otevřenou křivku, uzavřenou lomenou čáru nebo křivku, případně pozici 3D objektu. Jestliže je třeba zadanou křivku použít opakovaně (např. cesta a potom její okraj), lze křivku uložit na disk jako pojmenovaný obrys a později nahrát při doplňování objektu, který vyžaduje obrys již použitý v návrhu. U každého objektu je nutno zadat číselně parametry v panelu v pravé části displeje. Knihovny objektů zahrnují kromě rostlin všechny běžně používané 3D objekty zahradní architektury včetně objektů s vodou.

Editace symbolu rostliny v půdorysu
Editace symbolu rostliny v půdorysu

Knihovny rostlin

Kvalitu programu určují hlavně modely rostlin. Rostliny se doplňují do návrhu jako skutečné 3D modely ve vlastním formátu firmy Idea Spectrum nebo jako průhledné obrázky, které se vždy nastavují proti aktuálnímu pohledu. Každá rostlina je zobrazena v půdorysném výkresu svým 2D symbolem. Symbol si může uživatel změnit. Většina symbolů v knihovnách jsou barevné obrázky simulující pohled na rostlinu shora. Při nastavení růstu rostlin pomocí posuvníku na časové ose v okně pro nastavení růstu se mění i velikost symbolů. Prováděcí výkresy obsahující i osazovací plán však vyžadují jednoduché čárové symboly, které jsou také obsaženy v knihovnách symbolů. Uživatel si je může vytvořit ze stávajících symbolů nebo může nakreslit vlastní symboly. Pro 2D kreslení v půdorysu je k dispozici řada kreslicích nástrojů včetně kótování. Také u ostatních objektů definovaných uzavřenou plochou je zobrazení v půdorysu odlišné od zobrazení v perspektivě a lze jej změnit na výplňovou barvu nebo šrafování. Jestliže se výkres doplní automaticky generovaným přehledem rostlin (pořadí, symbol, počet kusů, označení rostliny, latinský název), bude mít uživatel kvalitní výkres pro realizaci svého návrhu. Nedílnou součástí projektu je i cenová a plošná kalkulace rostlin a všech použitých objektů a ploch s možností exportu. Demonstrační prováděcí výkres je na webové stránce s podporou programu.

Vedle kvalitního 2D editoru je součástí programu i 3D editor s několika povely pro parametrickou tvorbu základních 3D objektů a knihovna základních prvků. Jedná se o základní povely pro modelování, které má prakticky každý 3D modelovací program. Jednotlivé prvky se mohou slučovat. Při správném pracovním postupu si může uživatel vytvořit skutečně kvalitní 3D objekty a doplnit je do knihoven objektů. Podrobnější informace o modelování jsou na webové stránce firmy Idea Spectrum www.ideaspectrum.com/tutorials/modeling/intro.php.

Import objektů

Každý profesionální 3D návrhový program by měl mít možnost importu 3D prvků a obrázků. 3D objekty importované programem Realtime Landscaping Architect 2 musí být ve formátu 3DS nebo SKP (SketchUp verze 6). U importovaných modelů rostlin nefunguje dynamika vlivem větru. Import objektů bude užitečný pro uživatele, kteří mají zpracovaný projekt svého domu v těchto formátech. Určitě je jednodušší a rychlejší model domu importovat než jej v programu vytvářet. Pro většinu uživatelů bude určitě zajímavý import obrázků rostlin ve formátu TGA s průhledným pozadím. Součástí programového systému je program Realtime Picture Editor pro editaci obrázků rostlin.

Uživatelské prostředí interaktivní 3D vizualizace
Uživatelské prostředí interaktivní 3D vizualizace

Program Realtime Landscaping Architect 2 je novinkou roku 2009 a bude jistě zajímavým zpestřením nabídky programů pro návrhy zahrad na tuzemském trhu.


Mohlo by vás zajímat: