Google překladač: English Deutsch

Datový formát JT jako tzv. odlehčený standard 3D dat

Autor článku: Gric   

Tags: Data | iViP | Jupiter Tessellation | Prostep | Siemens PLM

plm_jt_1104.jpgSpolečnosti Siemens PLM Software a ProSTEP iViP oznámily, že zahajují formální proces k ustanovení datového formátu JT jako tzv. odlehčeného standardu 3D dat v rámci ISO (International Organization for Standardization). „Odlehčená" 3D data představují podmnožinu definice složitějších dat produktu, obvykle vytvořených softwarovými aplikacemi řady CAD pro počítačem podporované projektování. Protože je odlehčený formát otevřený a široce přijímaný, rozšiřuje dostupnost informace, tradičně nedostupné v systémech chráněných autorským právem, také pro aplikace jako je Digital Mockup (DMU), simulace, kontextový design a zjednodušené výkresy. Dnes je formát JT široce využíván v mnoha průmyslových odvětvích a disciplinách jako je automobilový průmysl, letectví a obrana, kosmonautika, stavba lodí a projekce výrobních zařízení. Proto nabývá na významu celosvětový požadavek na standardizaci formátu JT.

JT jako otevřený standard pro vizualizaci rozšíří využití 3D dat do procesních oblastí mimo inženýrské projektování a otevře okno významným příležitostem pro nezávislé prodejce softwaru, kteří budou nabízet pokročilá IT řešení založená na JT. Výsledkem bude, že stále více aplikací bude schopno týmové spolupráce v otevřeném prostředí, což osvobodí komunitu uživatelů od závislosti na uzavřených systémech od jednoho prodejce. Toto je významný důvod, proč se mezinárodní výrobci OEM v automobilovém průmyslu plně angažují ve standardizaci JT v rámci ISO.

Pravidla ISO vyžadují, aby se o definici nového mezinárodního standardu hlasovalo v rámci návrhu nové pracovní položky. Hlasování o JT proběhlo 24. srpna a po projednání byla standardizace JT přijata jako nová položka, doplněná do pracovního programu komise. Na podporu nového pracovního kroku zveřejnila společnost Siemens PLM Software aktualizovanou specifikaci formátu JT. Specifikace souborového formátu JT ve verzi 9.5 se díky procesu ISO prosadila jako nový standard.

Společnost Siemens PLM Software přistoupila k přijetí JT za standard ISO na symposiu ProSTEP iViP v dubnu 2010. Zapojení ProSTEP iViP jako uznávaného průmyslového experta na standardizaci a současně organizace nezávislé na prodejcích softwaru vedlo k vyhlášení otevřenosti a k širokému přijetí JT do celosvětového výrobního průmyslu. Siemens PLM Software bude v rámci procesu ISO pokračovat v úzké spolupráci s ProSTEP iViP.

Posláním ProSTEP iViP je zajistit, aby řešení vzniklá z tohoto spojení splňovala všechny požadavky, byla navzájem slučitelná a řídila se normami.

Asociace ProSTEP iViP je mezinárodní komunita v rámci specifických oborů, která sdružuje vedoucí výrobce v automobilovém a leteckém průmyslu, systémové dodavatele a výzkumné ústavy. Cílem asociace ProSTEP iViP je hledat řešení jako reakce na výzvy, kterým čelí výrobní průmysl, jako výsledek týmové spolupráce v rámci celosvětové výzkumné sítě.

Koncepce založená na jednotném mezioborovém přístupu k datům, procesům a systémům poskytuje pevný základ pro zvládnutí těchto výzev. Tento přístup asociace se odráží v jejím zaměření na pět hlavních oblastí: procesní management, systémová integrace, standardizace produktových dat, spolupráce inženýrů a transfer znalostí.

Asociace ProSTEP iViP se sídlem v Darmstadtu v SRN byla založena 38 průmyslovými společnostmi a systémovými dodavateli v říjnu 1993 jako součást německé iniciativy STEP. Dnes je členy asociace ProSTEP iViP téměř 160 společností a organizací ze 17 zemí.


Mohlo by vás zajímat: