Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Ohlédnutí za rokem 2011

Autor článku: Karel Heinige   

Tags: Anketa | CAD | CAM | GIS | PLM

CADcamPLMgis1152Před koncem roku 2011 jsme oslovili naše obchodní partnery z řad dodavatelů CA.., PLM a GIS softwaru a položili jsme jim tři otázky. Protože odpovědi byly povětšinou obsáhlejší, než jsme si představovali, museli jsme pro tištěnou formu vypustit odpovědi na druhou otázku. Abychom však čtenáře ani partnery o zveřejnění těchto odpovědí nepřipravili, připravili jsme tuto stránku s kompletními odpověďmi. Otázky byly následující:
1.    Jak hodnotíte rok 2011 z hlediska úspěchů vaší firmy?
2.    Můžete vyzdvihnout nějakou událost z CA../PLM/GIS oblasti, které přikládáte větší důležitost?
3.    Jaká jsou vaše očekávání v příštím roce?
A zde jsou odpovědi, poskládané abecedně podle názvů firem:

Adeon – Zdeněk Pohořelský Adeon_Pohorelsky1152
 1. Uplynulý rok 2011 byl skutečně zajímavý. Společnost ADEON dosáhla v CAD oblasti více než 50% nárůst oproti loňským výsledkům. Ve strojírenství je zvýšení prodejů dokonce přes 60 %! To lze jistě považovat za velký úspěch v roce, kdy Česká republika stále bojuje s dopadem globální krize. Zásluhu na tom má jistě nejen práce celého týmu společnosti ADEON, ale i dlouholetá snaha poskytovat zákazníkům kvalitní podporu i po prodeji. V „těžkých dobách“ si zákazníci mnohem důsledněji vybírají svého dodavatele. ADEON je však také systémový integrátor a možnost komplexních služeb od dodávek otestovaných CAD pracovních stanic až po naprogramování propojení na firemní systémy od jednoho partnera je právě to, co našim zákazníkům zvyšuje následnou produktivitu.
 2. Ty události by stály za zmínku asi rovnou dvě. Tou první je založení naší pobočky v Čechách, a tím mnohem intenzívnější působení v oblasti středních a východních Čech. Ta druhá byla spíše průběžná v roce 2011 a jde o specializaci našich pracovníků do jednotlivých odborných oblastí, které Autodesk začal pokrývat svými aplikacemi. Z obchodních výsledků je zřejmé, že to byl krok správným směrem.
 3. Výhled do příštího roku je něco jako věštění z křišťálové koule. Na jedné straně není jasné, zda za rok bude zkratka EUR ještě na kurzovním lístku, na druhou stranu vidíme pomalý, ale zřetelný nárůst zakázek u našich obchodních partnerů. Věřím, že české firmy vždy našly odpověď na ekonomické vlnobití, a přeji nám všem, abychom mohli stejně úspěšně bilancovat i na konci příštího roku. Na závěr bych rád popřál všem našim obchodním partnerům klidné vánoční svátky.
Arcdata Praha – Jan NovotnýArcdata_Novotny1152
 1. Zaujalo nás znatelné zvýšení poptávky po vývojářských a implementačních službách. Zde je patrný jasný trend. Do kontaktu s GIS totiž přichází (ať vědomě či nikoli) stále více lidí a pro ty je potřeba připravit snadnou cestu, jak tyto technologie využívat. Jako příklad mohu uvést hned dva zajímavé projekty, které jsme ve spolupráci s partnery pomáhali realizovat. Prvním z nich je projekt v rámci Skupiny ČEZ, kde GIS tvoří ústřední prvek technického informačního systému a pracuje s ním na 2000 uživatelů. Druhým je Geoportál hl. m. Prahy, kde si občané mohou kdykoliv vyhledat informace ze svého okolí, prohlédnout si územní plán nebo si nechat zdarma vytvořit tzv. georeport, tedy celkový přehled všech dostupných informací pro zvolené území.
 2. Zůstanu-li v oblasti světa GIS Esri, je to jednoznačně zpřístupnění podrobné topografické mapy České republiky na portálu ArcGIS Online. Díky vstřícnosti Zeměměřického úřadu, který pro tvorbu této mapy poskytl data ZABAGED, tak vznikla dobře použitelná podkladová mapa, nad kterou může kdokoli snadno interpretovat své tematické vrstvy. Jsem přesvědčen, že tento počin usnadní každodenní práci mnoha lidem.
 3. Jak už jsem naznačil v odpovědi na první otázku, z dlouhodobého trendu je jasně patrný posun ve využívání GIS technologií. Výsledky prostorových analýz chtějí stále více využívat i lidé, kteří nejsou primárně GIS specialisty. Geografické informační systémy díky tomu pronikají i do takových odvětví, jako je správa rozsáhlého majetku, maloobchod či pojišťovnictví. Obecně lze očekávat (a to nejen v roce 2012) hlubší integraci GIS s dalšími informačními systémy typu business intelligence. Mám-li se zde zmínit i o technologické budoucnosti GIS, je to opět směřování ke snazší použitelnosti, či lépe řečeno využitelnosti těchto nástrojů v každodenním životě. Vývoj se tedy ubírá směrem webových, cloudových a především pak mobilních aplikací.
Autodesk - David PalasAutodeskPalas1152
 1. Jednoznačně pozitivně. Přestože v okamžiku odpovědi na vaši anketu ještě zdaleka rok 2011 neskončil, již dnes vím, že letos docílíme dvouciferného meziročního růstu prodeje. V některých klíčových segmentech bude růst vyšší než 20 %. Ještě důležitějším úspěchem je pro mne fakt, že naši zákazníci přijali jednoznačně pozitivně novou koncepci licencování aplikací ve formě tzv. Suites, tedy sad aplikací. Ve spolupráci s autorizovanými partnery se nám také podařilo docílit impozantních obchodních výsledků v oblasti prodeje a implementace řešení správy inženýrských dat na bázi PDM systému Autodesk Vault.
 2. Rok 2011 byl rokem poměrně bohatým na změny na trhu. Nemohu nezmínit smutnou zprávu o odchodu Steva Jobse – nevyčerpatelného vizionáře s geniální schopností své vize velkolepým způsobem realizovat. Během několika let zásadním způsobem přispěl ke zbourání zažitých modelů a konceptů ve světě IT a komunikací, k rozšíření pokročilých komunikačních technologií a mobilních zařízení do všech oborů, včetně CA… Co se týče událostí přímo na poli CAx/PLM, myslím, že s odstupem doby bude rok 2011 zapsán jako rok, v němž společnost Autodesk zásadním způsobem změnila pravidla hry na trhu řešení pro Product Lifecycle Management a určila směr pro novou éru PLM.
 3. Obecně špatná predikovatelnost makroekonomického vývoje povede u firem a jejich manažerů k investiční obezřetnosti. Zdravé a dobře řízené firmy budou určitě investovat do klíčových aktivit pro podporu svého úspěchu na velmi turbulentním a konkurenčně nabitém trhu. Řekl bych, že budou preferovány investice s jasným ekonomickým přínosem a návratností v době kratší než jeden rok. To je hlavní důvod, proč jsem z pozice manažera Autodesku optimistický. Autodesk byl vždy firmou, jejíž obchodní úspěch stál na pragmatických řešeních s rychlou implementací a jasnou návratností investice. To platí i dnes a bude platit také v roce 2012. Neorientujeme se na přespříliš sofistikované informační systémy, které vyžadují měsíce analýz a přizpůsobování na míru. To ale neznamená, že nepotřebujeme rozumět potřebám zákazníků – naopak. Ve všem, co děláme, je naší prioritou jednoduchost a schopnost okamžitého produktivního nasazení, bez velkých úprav. Znamená to, že musíme předem vědět, co je a není pro naše zákazníky klíčové, a tuto znalost pak zohlednit jak ve vývoji produktů, tak při jejich implementaci. Tato filosofie byla klíčem k tomu, abychom se stali největším dodavatelem CAD systémů na světě, je klíčem k současnému impozantnímu růstu příjmů Autodesku v oblastech, jako jsou inženýrské simulace a správa inženýrských dat, a v neposlední řadě je také motorem představení široké škály aplikací a služeb dostupných na Autodesk Cloudu. Jsem si jist, že Autodesk Cloud bude jedním ze stavebních kamenů obchodního úspěchu Autodesku v budoucnu, a věřím, že v průběhu roku 2012 nám zákazníci potvrdí, že toto je správná cesta také v oblasti PLM a BIM.
AV Engineering – Petr ČevelaAveng_Cevela1152
 1. Rok 2011 bude pro AV ENGINEERING rokem úspěšným. Všechny klíčové parametry tomu nasvědčují. Celkový obrat společnosti stejně jako výkony obou klíčových divizí, tedy divize Inovace procesů (formálně PLM) a divize Vývoj výrobků, se vyvíjí velice pozitivně. Tržby v letošním roce přesáhnou 140 mil. korun. Naši odběratelé, stále více motivováni dodávat na trh své výrobky s vyšší užitnou hodnotou v kratším čase a za nižších nákladů, oceňují na spolupráci s AV ENGINEERING především komplexnost a vysokou odbornost poskytovaných služeb. Kombinace dodávek moderních návrhových CAD a PLM systémů a vysoce odborných implementačních služeb umožňují našim partnerům provádět zásadní inovace vnitřních procesů a tím zvyšovat svou konkurenceschopnost.
 2. Takovou událostí je jednoznačně uvedení nové sady aplikací určených pro efektivní vývoj výrobků z dílny PTC označované jako Creo. Těší nás skutečnost, že Creo, evoluční nástupce velmi dobře známého CAD systému Pro/ENGINEER, si našel velmi rychle oblibu nejen u stávajících uživatelů systému Pro/ENGINEER, ale také u uživatelů původně jiných CAD softwarů, a to především díky svému revolučnímu konceptu kombinujícímu 2D, 3D parametrické a 3D direct tvorby geometrie, jeho dostupnosti pro každého, vysokému výkonu, stabilitě a snadnému ovládání. Také v oblasti PLM se rok 2011 zapsal do historie. PTC v roce 2011 přišla z největší inovací v oblasti PLM, když na trh uvedla 10. verzi PLM systému Windchill, která dnes přesahuje rámec běžných PLM systémů.
 3. Rok 2012 bude jistě minimálně stejně vzrušující a intenzívní jako právě končící rok 2011. Je jasné, že výrobní podniky, pokud si budou chtít udržet své pozice, budou muset provádět takové iniciativy, které povedou k zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti. K realizaci opatření směřujících do inovací výrobků a procesů aktivně přispějeme svými kompetencemi jak v oblasti optimalizace procesů, tak dlouholetými zkušenostmi v oblasti vývoje výrobků v celé jeho šíři. Všem našim partnerům bychom rádi poděkovali za dosavadní spolupráci a upřímně se těšíme na spolupráci v roce 2012.
Bentley Systems – Ondřej PatočkaBentley_Patocka1152
 1. Ještě není konec, nicméně již z dosavadních výsledků je možné se těšit. Rok 2011 není pro nikoho jednoduchý a nás těší všechny úspěchy, od plného provozu GIS řešení ve společnosti Telefónica až po spolupráci s lokálními geodetickými kancelářemi.
 2. Společnost Bentley se v regionu ČR a SR profiluje v oblasti technické dokumentace a GIS. V této oblasti považuji za unikátní završenou spolupráci se společností Pointools, resp. její vyústění v akvizici naší firmou. Již brzy budou nástroje Pointools k dispozici širokému spektru uživatelů Bentley platformy.
 3. Ještě větší nároky na oboustrannou spolupráci s našimi uživateli.

CAD Studio Vladimír MichlCAD-Studio-Vladimir-Michl-1201

 1. Rok 2011 byl pro nás prvním rokem fungování sloučené firmy a pod staronovým jménem „CAD Studio“. Výsledky roku 2011 potvrzují pozici společnosti CAD Studio jako největšího partnera Autodesku ve střední Evropě, se silným a zkušeným týmem a s obratem přes 244 mil. Kč s meziročním nárůstem prodeje licencí např. ve strojírenské oblasti PDM o 55 %, v GISu pak dokonce o 79 %. Ukázalo se, že změny v CAD Studiu provedené v průběhu roku s cílem zvýšení specializace a odbornosti pracovníků přinesly ovoce ve výrazném zvýšení prodejů všech oborových aplikací. Podstatnější je, že jsme úspěšně dokončili řadu zajímavých implementačních projektů - zejména v oblasti strojírenství, PDM a GIS - např. firmy Bosch-Rexroth, Schneeberger, 2JCP, Aquaserv. Opravdu nás těší, že důkladné nasazení technologií digitálních prototypů, PDM, BIM či GIS/FM přináší rychlé a konkrétně vyčíslitelné přínosy pro naše zákazníky v ČR i v zahraničí. Pozitivní ohlas jsme zaznamenali také při zavádění zcela nových typů produktů - např. potrubní aplikace AutoCAD Plant 3D nebo CAE aplikace Autodesk Simulation. Jen během roku 2011 stoupl o více než 100.000 počet registrovaných uživatelů našeho CAD portálu CADforum.cz. Pro jeho návštěvníky a naše zákazníky jsme v minulém roce vyvinuli desítky nových zakázkových i freeware aplikací, zejména pro AutoCAD a Revit.
 2. Z pohledu CAD/CAM a PLM technologií byl minulý rok přelomový v oblasti využívání mobilních a cloud řešení. Řada aplikací Autodesku vyrostla z prvních dětských krůčků a prokázala výhody cloud technologií pro každodenní práci. Příkladem je Autodesk 123D Catch (Photofly) nebo AutoCAD WS. V této oblasti očekáváme další bouřlivý rozvoj.
 3. Ve všech námi pokrývaných oborech vidíme příklady úspěšných firem, které si přes nejistý ekonomický výhled vedou dlouhodobě velmi dobře. S řadou takových firem máme pro rok 2012 nasmlouvány implementační projekty např. v oblastech PDM a GISu. Typicky jde o firmy vedené s cílem efektivního využívání investic, včetně technologických investic, s rychlou a jasně vyčíslitelnou návratností. Myslím, že pro tento typ společností máme co nabídnout a můžeme se přitom opřít jednak o ověřené technologie, jednak o stovky našich úspěšných implementací a jednak o zkušenosti a znalosti našeho týmu odborníků. Chceme využít i nových produktů a technologií, jako jsou např. nová PLM řešení Autodesku nebo naše aplikace propojující PDM a ERP systémy.
Canon – Martin LuckýCanon_Lucky1152
 1. Rok 2011 patřil z pohledu trhu spíše k těm složitým. Celkový dvouciferný pokles trhu velkoformátových zařízení nepřál prodejům nových zařízení. Canon přesto dokázal udržet počty prodaných zařízení na úrovni roku 2010, což považuji za úspěch stejně jako mírné zvýšení tržního podílu Canonu na LFP trhu.
 2. Opravdu významnou změnu jsem na CA.. trhu nezaznamenal. Pár nových anebo spíše zesilujících trendů se přesto objevilo – pokračující příklon k barevnému tisku, dominující podíl tiskových souborů ve formátu pdf, větší poptávka po multifunkčních velkoformátových zařízeních a další.
 3. Pokračující pokles trhu velkoformátových zařízení, rostoucí požadavky trhu na platbu za výtisk namísto standardních nákupů spotřebního materiálu a samozřejmě nové tiskové technologie pro CA.. i grafický tisk.
Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR – Tomáš LejsekCegra_Lejsek1152
 1. Rok 2011 byl pro Cegru rokem uvedení ArchiCADu 15. To by nebylo ničím zvláštní, protože poslední léta je upgradovací interval ArchiCADu jednoroční, ale patnáctka je výjimečná. Svým způsobem rekapituluje celou historii BIM (Building Information Modeling) archicadovského vývoje, jehož poslední 4 roky byly zvláště intenzívní. BIM komunikace mezi projektanty, BIM mezioborová komunikace, BIM modelování. A právě proto, že nástroje pro modelování jsou nejvíce „sexy“, stala se patnáctka definitivním průlomem v tom, jak naši klienti chápou BIM, jak vnímají rozdíl mezi klasickým 2D projektováním a „bimováním“. Co se týče „jednorázových“ akcí, za jednoznačný úspěch považuji červnové ArchiDAYs 2011, první českou archicadovskou konferenci. Odezva účastníků byla úžasná, věřím, že se nám podařilo nastartovat úspěšnou tradici.
 2. Nemluvil bych o jedné události, ale o vývoji v chování státu a profesních komor vzhledem k BIM. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví vytvořil skupinu zabývající se případnou implementací BIM projektování do českého legislativního rámce. Rovněž ČKA i ČKAIT začínají vnímat BIM jako jedinou možnou cestu ke zvýšení produktivity projektování a vytvářejí prostor pro pochopení, co to BIM je a jak jeho implementace může ovlivnit například technické normy či postoj ke smluvním vztahům mezi subjekty působícími ve stavebnictví. A z trochu jiného soudku: překvapil mě iPad jako nástroj pro odborníky. Prsty ovládané tablety jsem vnímal spíš jako „bavítka“, ale řada vývojářů je svými aplikacemi směruje do role efektivních nástrojů pro profesionály a ti se s tím evidentně ztotožňují.
 3. V únoru český ArchiCAD StartEdition 2012 a v září český ArchiCAD 16.
Dytron – Josef SvobodaDytron_Svoboda1152
 1. Rok 2011 byl z pohledu PLM divize firmy Dytron přelomový. Došlo k celkové změně vnitřní organizace, změně řízení firmy, změně přístupu a podpory našich zákazníků a v neposlední řadě i změně názvu naší organizační složky na LIFE. Veškeré změny se promítly velmi pozitivně na celkovém hospodářském výsledku a na našem umístění v TOP 5 partnerů Dassault Systèmes v regionu střední a východní Evropy. Nesmím zapomenout ani na úspěšně dokončené a probíhající implementace řešení ENOVIA V6 a rozvoj spolupráce se stávajícími zákazníky a partnery.
 2. Zásadní význam pro společnost Dytron měl přechod na novou V6 platformu produktů Dassault Systèmes. Nejedná se totiž jen o nový release produktu, ale o zásadní změnu filosofie celého uceleného řešení. To vyžadovalo nejen významné investice, zahrnující proškolení prakticky všech zaměstnanců Dytronu a vybudování nové infrastruktury, ale zejména změnu myšlení našich zaměstnanců spočívající ve vědomí, že nabízíme našim zákazníkům nejenom CA.. aplikace s řízením dat, ale celopodnikové řešení založené na správě a řízení veškerých informací o výrobku v průběhu celého životního cyklu. Veškeré úsilí a změny se pozitivně odrazily na úspěšných implementacích systému ENOVIA V6 a naší vedoucí roli v této oblasti na Českém trhu.
 3. V příštím roce očekávám dokončení transformace naší společnosti, rozvoj našich aktivit v nových odvětvích průmyslu a upevnění naší pozice na trhu PLM řešení.
Geotronics – David JindraGeotronics_Jindra1152
 1. Naše firma se v oblasti GIS zabývá převážně distribucí, podporou a servisem profesionálních GPS a GNSS systémů společnosti Trimble. Proto se mé hodnocení musí zúžit na tuto specifickou oblast. Právě uplynulý rok byl velmi zajímavý, možná přelomový, protože na trh byla uvedena zcela nová modelová řada GNSS systémů GeoExplorer 6000 vybavená technologií Floodlight. Okamžitě po uvedení vzbudila díky svým jedinečným vlastnostem mimořádný zájem. Není to zas tak velké překvapení – vždyť otevírá dveře plnohodnotnému využití GPS v podmínkách lesa a vysoké městské zástavby, tedy tam, kde využití GPS bylo doposud přece jen limitováno jak co do přesnosti, tak dostupnosti signálů. Takže rok 2011 hodnotím, možná překvapivě, rozhodně pozitivně – zájem o GPS a GNSS technologie v oblasti GIS rozhodně neutuchá.
 2. Zajímavých událostí by se našlo určitě více, já, poněkud sobecky, zůstanu opět na našem písečku. Jsme rádi, že naše každoroční konference Trimble GIS Express se již staly tradicí, která si jednak našla v nabitém kalendáři své věrné návštěvníky, jednak však přicházejí stále noví. Obavy z letošní účasti (v nelehké ekonomické situaci) se vůbec nenaplnily a vesměs pozitivní odezva nám dodává novou energii i nápady, jak akci vylepšit – rozhodně budeme v této tradici pokračovat.
 3. Pokrok se nezastaví a možná nás čeká i nějaké překvapení. Přesné GNSS pro GIS bude (díky technologiím jako Trimble Floodlight) dále razantně pronikat do oblastí, kde bylo využití GPS dříve problematické. Přesnost a rychlost špičkových přijímačů pro GIS se prakticky dostane na úroveň geodetických přístrojů (tam už v podstatě je i nyní). Očekávám však další rozvoj softwarů pro GPS v této oblasti směrem k zjednodušení práce, vyššímu komfortu, mobilním GIS… Pokrok se však nezastaví samozřejmě ani na druhém konci spektra (z hlediska kvality a přesnosti), tedy ve využití jednoduchých levných „spotřebních“ přístrojů pro účely GIS v některých oblastech.
GEPRO – Zdenek HoffmannGepro_Hoffmann1152
 1. Společnost GEPRO v letošním roce slaví 20 let existence. Za to, že tady jsme již 20 let, vděčíme také našim zákazníkům – a tímto bychom jim rádi poděkovali. V roce 2011 se nám dařilo stabilizovat a dále rozvíjet aplikační řešení u našich stávajících zákazníků a podařilo se nám získat i několik nových strategických zákazníků v České republice a na Slovensku. Hlavní směry činnosti naší společnosti jsou tradičně zaměřeny na komplexní geodetické systémy, geografické informační systémy a na aplikace pro správu majetku od malých po celostátní uživatele.
 2. Vzhledem k zaměření naší činnosti, od GIS přes CAD až po BIM, jsme hodně ovlivněni dopady INSPIRE a „nového“ stavebního zákona. Postupně vznikla řada geoportálů, např. geoportály resortu ČÚZK, CENIA i geoportály správců technického vybavení, které mají velkou užitnou hodnotu. Dále má velký dopad uvolnění dat Zeměměřického úřadu zdarma pro veřejnou správu (ortofotomapy, ZABAGED).
 3. V polovině roku 2012 očekáváme spuštění základních registrů veřejné správy, pro nás především RÚIAN, které budou mít významné dopady na fungování veřejné správy. Předpokládáme také bouřlivý rozvoj a využívání webových aplikací, založených na stávajících i nových technologiích. V tomto duchu jsou i geoinformační řešení společnosti GEPRO v maximální možné míře vyvíjena též jako webová řešení.
HP – Roman KlimekHP_Klimek1152
 1. Nemohu mluvit za celou společnost HP, ale v oblasti velkoformátových technologií byl loňský rok ve znamení růstu v nových segmentech. Zejména se povedlo úspěšně uvést na trh novinky HP Designjet T7100, T2300 eMFP a Z6200, které míří k produkčním zákazníkům.
 2. Nehodnotil bych jednotlivou událost.  U CA.. segmentu jsem viděl chuť růst, a co je důležité, i nové příležitosti. Spousty projekčních společností musely v roce 2010 změnit svoji klientelu a přístup k hledání zákazníků. V roce 2011 se ukázalo, že se to zdařilo.
 3. Do příštího roku se pustíme s vervou. Plánujeme spousty příležitostí pro naše zákazníky, aby se mohli seznámit s velkoformátovou technologií HP. Nechci predikovat, jaká bude ekonomická situace v Evropě, zatím se šíří negativní vlna ze strany médií, ale pokud se od toho oprostíme, jsem si jist, že výsledky budou o mnoho lepší.
Humusoft – Jan DaněkHumusoft_Danek1152
 1. Pro naši společnost HUMUSOFT je rok 2011 prozatím nejúspěšnějším rokem v její 20leté historii. Programové a přístrojové vybavení, které nabízíme (SW MATLAB/Simulink a COMSOL Multiphysics a vývojové systémy dSPACE), nachází uplatnění v stále nových projektech jak v průmyslu, tak v oblasti služeb, vzdělávání i výzkumu. To, že se daří nám, zajisté znamená i to, že se daří našim dlouholetým i novým zákazníkům, kteří s využitím našich nástrojů teprve začínají. Pozorujeme, že na našem trhu kromě vývojových pracovišť velkých světových firem vyrostla celá řada schopných a úspěšných domácích firem se zajímavým výrobním programem a s ambicemi prosadit se i ve světovém měřítku. Svůj úspěch vidíme v naší schopnosti nacházet takovéto nové obchodní partnery a v dlouhodobé podpoře jejich vývojových a výzkumných aktivit. Kromě úspěchu firmy měřitelného podílem na trhu, výší obratu a zisku považuji za přínos i skutečnost, že se nám podařilo vytvořit stabilní tým dvaceti schopných lidí, kteří umí spolu velmi dobře spolupracovat a přispívají k přátelské pracovní atmosféře v naší společnosti.
 2. Nás se z CA.. technologíí týká zejména oblast CA Engineering a CA Control System Design. V oblasti CAE mě zaujala schopnost nástrojů založených na metodě konečných prvků přesně modelovat fyzikální děje až na úroveň sledování jednotlivých částic hmoty. V oblasti CACSD to je skutečnost, že nástroje pro „Model-Based Design“ dospěly do stadia praktické využitelnosti v tom smyslu, že jimi automaticky generovaný kód lze přímo využít v řídicích jednotkách nejrůznějších přístrojů a zařízení, která denně používáme, od mobilu až po automobil.
 3. Přestože k nám zvenčí poslední dobou doléhají vesměs nepříznivé signály, byl bych rád v tomto předvánočním čase optimistou. Na základě komunikace s našimi zákazníky máme dost důvodů předpokládat, že v příštím roce se bude u nás i nadále inženýrským oborům dařit. Samozřejmě je na místě vytvořit si plán a rezervy pro případný neočekávaný vývoj vnějších podmínek. Působíme však v sektoru, který by neměl podléhat velkým výkyvům. I v ekonomicky těžkých či nejistých časech se chytré firmy orientují na vývoj nových produktů a zlepšování svých procesů, aby byly co nejlépe připraveny na novou konjunkturu. Přeji všem čtenářům hezké vánoční svátky a úspěšný nový rok!
Mapy.cz – Tomáš KalenskýMapy.cz_Kalensky1152
 1. V letošním roce jsme vydali zcela nové mapové dílo „Turistická mapa 1:40 000“ a doplnili stávající datové sady o mnoho nových vrstev. V obchodní oblasti jsme zaznamenali rostoucí poptávku po mapových produktech, zejména v segmentu on-line lokalizace. Těší nás i stálý zájem státní správy o moderní kartografické produkty. V průběhu roku jsme také uzavřeli strategické partnerství se společností Seznam, a. s. Rok 2011 pro nás tedy byl úspěšný.
 2. V oblasti GIS lze v posledním roce sledovat další růst významu projektu OpenStreetMap. Přestože tato data stále ještě nedosahují kvalit specializovaných kartografických firem, je nutné počítat s novým výrazným hráčem v tomto oboru.
 3. V příštím roce se chceme ještě více zaměřit na pravidelnou aktualizaci všech mapových podkladů a datových sad. Ve spolupráci s našimi obchodními partnery i s koncovými uživateli našich služeb tak chceme nadále vylepšovat naše mapová díla, která svou aktuálností a podrobností patří na špičku českého trhu s mapovými daty.
Nexnet – David EmlerNexnet_Emler1152
 1. Ve stínu negativních zpráv a velmi černých očekávání z nejistých finančních trhů se nám v letošním roce podařilo velmi významně posílit ve všech směrech našich činností. Jsme jednou z firem, která má lepší výsledky než v období před rokem 2009, tedy před vypuknutím zásadní finanční krize, která se nás samozřejmě také dotkla. V době, kdy se náš hlavní obor, přesné obrábění a CAD/CAM systémy, ve strojírenství prakticky zastavil, jsme se zaměřili na nové obory naší činnosti – tváření kovů a obrábění dřeva a výrobu nábytku z hlediska softwaru pro efektivní výrobu – tedy CAD/CAM systémů. Dnes přinášíme zásadní inovaci pro firmy z hlediska tváření a přibývají nám noví a noví zákazníci, kteří spatřují v našem systému Radan velkou konkurenční výhodu. Alphacam a Cabinet Vision jsou systémy, které dnes dávají novou dimenzi dřevoobrábění a dělají ze zakázkové výroby nábytku velmi efektivní proces s minimem lidí, kteří jsou ve výrobě nezbytně nutní. Společně s naším dodavatelem a vývojářem těchto aplikací společností Planit vytváříme sehraný tým, který zásadním způsobem ovlivňuje ziskovost výrobních firem i v těchto těžkých časech. Přestože mnoho firem bylo zasaženo nepříznivými okolnostmi, které podnikání nesvědčí, a je potřeba říci, že mnohé z těchto firem toto období nedokázaly překonat – ukázala se síla a potenciál našich zákazníků, protože mnozí zařadili ještě vyšší rychlost a byli schopni přejít na mnohem náročnější typy výrob a rozšiřovali svoje výrobní možnosti.
 2. Sloučení firem VERO a PLANIT je pro nás, stávající a potenciální zákazníky zcela jistě jednou z nejdůležitějších událostí roku, protože vznikla vývojářská skupina, která je třetím celosvětově největším poskytovatelem CAD/CAM aplikací na světě po Dassault Systèmes a Siemens PLM. Po stránce nových technologií je to zcela jistě nejnovější verze Edgecamu 2012 R1 s celou řadou vynikajících novinek včetně nové vysoce výkonné hrubovací technologie Waveform, systém Aspire pro Alphacam, který dokáže obrázky, fotky převádět do 3D reliéfu bebo chystané novinky v systému Radan, které dokáží řídit tok zakázek firmou přes jednotlivé tvářecí stroje a optimalizovat tak výrobu. Revoluční CAD systém SpaceClaim nadále potvrzuje svoje místo na trhu a má svoji jedinečnou funkčnost, kterou oceňuje čím dál více zákazníků.
 3. Věřím, že zvítězí rozum a politikům v Evropské unii se podaří zabránit dalším škodám, které by napáchal chaos v případě pádu eura. Doufám, že se spíše postupně budeme všichni z této stále ještě probíhající krize spíše dostávat, než abychom do ní opět upadli. Samozřejmě se dá čekat, že to nebude otázka pouze příštího roku, ale dalších let. Bohužel to jsou věci, které my nejsme schopni příliš ovlivnit. Z hlediska naší firmy doufám, že příští rok nebude pouze otázkou, jak se s rokem 2012 vyrovnat, ale že se nám podaří s pomocí všech našich kolegů firmu, naše produkty a služby nadále rozvíjet. Myslím si, že příští rok bude pro nás všechny opět velkou výzvou.
Siemens PLM Software – Tomáš SvobodaSiemensPLMsw_Svoboda1152
 1. Uplynulý rok hodnotíme veskrze jako úspěšný. Počet našich zákazníků stoupl celosvětově na 71 tis. a počet prodaných licencí na 7 mil. V České republice jsme za posledních 12 měsíců fiskálního roku podepsali 37 nových a jejich celkový počet stoupl na 737. Mezi nejzajímavější projekty u nás patří zavedení 3D CAD a PLM řešení ve skupině ALTA, konkrétně v dceřiných firmách vyrábějících obráběcí stroje TOS Kuřim-OS a ČKD Blansko-OS, a nyní čerstvě podepsaná zakázka s Fyzikálním ústavem akademie věd, který použije Teamcenter a NX pro projekt ELI, tedy stavbu nejsilnějšího laseru na světě.
 2. Nechceme vyzdvihovat jednotlivosti, oblast PLM považujeme za celistvou integrovanou oblast, kdy jednotlivé disciplíny mají vliv na finální výrobek. Integrace jednotlivých aplikací je největší výhodou, přičemž synchronní technologie stále hraje klíčovou roli při zjednodušení a zrychlení tvorby a úpravy modelů.
 3. Na další plánujeme, jak jinak, růst, s tím souvisí navýšení kapacit našeho týmu. Produktové plány jsou jasné, očekáváme příchod nové verze Teamcenter 9 a nové verze Teamcenter Mobility 3. Největším očekáváním je novinka Active Workspace, které charakterizuje zejména rychlý přístup k datům.
SolidVision – Hynek HorákSolidVision_Horak1152
 1. I přes nepříznivé zprávy, které se ve druhé polovině roku vyskytly v souvislosti s očekáváním krize jsme v oblasti prodeje splnili většinu vytýčených cílů. Z hlediska ekonomického jsme dosáhli růstu odpovídajícího růstům v letech před krizí v roce 2009. Takže mé hodnocení je jako celek kladné a co hodnotím nejvíce je udržení rozvoje společnosti jak v oblasti lidí tak v oblasti zvyšování kvality služeb.
 2. Nějakou zvláště významnou důležitost nevidím, pokud mohu hodnotit, tak to bude v oblasti  SolidWorksu a SolidCAMu. SolidWorks tak jako v předchozích letech udělal velký kus práce a nová verze SolidWorks  2012 se stala jednou z nejvýznamnějších verzí. SolidCAM letos úspěšně uvedl na trh nový modul iMachining, který dává uživatelům jedinečnou možnost zefektivnění a urychlení jejich práce.
 3. SolidWorks příští rok připravuje mnoho skutečně převratných novinek a nechal bych všechny v očekávání, mohu pouze potvrdit, že půjde o velmi zajímavé věci.

Sonetech Jiří NetopilSonetech_Netopil1152

 1. Rok 2011 hodnotím jako velmi slušný. Začíná se nám vracet práce vložená do programování robotů a systému Robotmaster, který se stal hlavním produktem firmy. Rozšířili jsme působnost i do metrologie a reverzního inženýrství pomocí systému  Master3DGage, což je další zajímavý segment, který se týká NC strojů, robotů a nejen klasické strojařiny. Hlavně v druhém pololetí byl citelný nárůst větších projektů, které firmy kvůli krizi dříve odkládali, a to jak v programování NC strojů pomocí CAD/CAM systému, tak v oblasti programování robotů. Nárůst práce se projevil i na posílení našeho týmu.
 2. Vyzdvihovat jen jednu událost je velmi těžké. Ale asi nejdůležitější z mého pohledu je poznání, že trh ví o kvalitě Mastercamu a již přestáváme dělat osvětu v programování robotů a robotických pracovišť pomocí CAD/CAM systému Robotmaster. Těší mne, že Robotmaster je vnímán jako standard v programování robotů.
 3. Přes hysterická prohlášení politiků i některých ekonomů cítím velký růstový potenciál a předpokládám zájem o technologický růst v oblasti NC strojů,  automatizace i robotizace. Firmy si již uvědomují nutnosti technologického náskoku před konkurencí. Po nedávném uvedení nové verze CAD/CAM systému Mastercam X6 je na řadě nová verze Robotmasteru, kde očekáváme další odskočení od konkurence. Věřím, že firmy při investicích nebudou sledovat jen cenu nákupu, ale zaměří se více na kvalitu, produktivitu a s tím spojenou návratnost, což je voda na náš mlýn.

TD-IS – Pavel MarešTD-IS_Mares1152

 1. Myslím, že si na rok 2011 stěžovat příliš nemůžeme. Dosáhli jsme jednoho z největších obratů v naší historii, získali několik nových zákazníků a podstatným způsobem rozvíjeli řešení u některých stávajících zákazníků. Jako nejzajímavější náš projekt letošního roku osobně hodnotím připojení konstrukční kanceláře v Indii do PLM prostředí našeho klíčového zákazníka – Škody Power. Nejde jen o implementaci distribuovaného Vaultu, ale rovněž o zajištění nejvyšší úrovně nastavení přístupových práv k objektům v systému dle jednotlivých projektů, respektive jejich částí. Mimochodem, v Poweru máme dnes již celkem přes 800 uživatelů reálně pracujících se systémem Agile. Za zmínku určitě stojí i to, že jsme se v letošním roce zapojili do několika velkých PLM projektů mimo náš region, a věřím, že v hodnocení roku příštího budu moci hovořit o výsledcích projektů rozsáhlejších, než je ten v Poweru.
 2. Nemyslím, že by rok 2011 přinesl nějaký zásadní přelom v CA aplikacích. Snad jen dále stoupá tlak výrobců CAD na to, aby si jejich uživatelé pořídili právě jejich PLM řešení. Tento trend můžeme sledovat již několik posledních let. Moderní trendy v oblasti technologií (CLOUD, mobilní zařízení...) se zatím v CA příliš neprosazují, ale určitě vývoj těchto systémů ovlivní.
 3. Jak jsem již zmínil, pro nás bude nabývat na významu expanze na nové trhy. Řešení, které nabízíme – Oracle Agile, je skutečně vynikající PLM systém, který ocení zejména velké firmy se složitým, komplexním výrobkem a multicadovým prostředím. Takových firem bohužel v ČR až tolik není. Co se týče rozvoje systémů, tak bezesporu se více projeví vliv nových trendů v oblasti technologií. No a jak se projeví neustále všemi citované slovo „krize“, to si dnes opravdu netroufnu říci. Tak jen popřeji na závěr všem našim zákazníkům, ať se jejich podnikání krize pokud možno vyhne.

Technodat – Aleš KobylíkTechnodat_Kobylik1152

 1. Zastavme se krátce na začátku roku 2011. Pro Technodat byl rok 2010 extrémně úspěšný. Rok následující po takto úspěšném roku byl vždy charakteristický „přepadem“ rozpracovaných projektů do následujícího roku. Nejinak tomu bylo i v roce 2011. Po pomalejším začátku jsme se však ve druhé polovině roku 2011 opět rozjeli do loňské výkonosti. Kdybych nečetl noviny, tak bych skoro věřil, že žijeme v docela slušně rostoucí ekonomice.
 2. Pro Technodat i pro mne osobně je velkým zadostiučiněním, že trh v České republice plně akceptoval hodnoty, které přinášejí PLM řešení. Zkuste si srovnat časopis IT CAD dnes a před 1-2 roky, budete z tohoto posunu opravdu překvapeni. Technodat vždy patřil mezi propagátory PLM, a to i v době, kdy se někteří významní hráči pojmu PLM vysmívali. Pro Technodat je to opravdu významný posun na trhu, protože jsme na současný nástup PLM řešení velmi dobře připraveni.
 3. Nevím, jestli by tato otázka více nepříslušela politikům. Ale pokud se ptáte na názor člověka, který je zodpovědný za firmu, projekty a naše zákazníky (nikoliv pouze za příští zvolení a přerozdělení našich daní), tak v roce 2012 určitě očekávám zajímavé projekty. Protože silné firmy investují do svojí budoucnosti nezávisle na okolních vlivech. Prokázalo se to v roce 2009, určitě se to prokáže i v příštím roce. V případě Technodatu navíc plánujeme zajímavý projekt, ve kterém si chceme spolu s několika našimi zákazníky splnit naše „chlapské sny“. Podotýkám, že půjde o inovativní výrobek a slibuji, že by to měl být hodně zajímavý projekt.
technology-support – Vlastimil Staněkt-support_Stanek1152
 1. Rok 2011 a úspěchy firmy technology-support lze shrnout takto: naše hlavní produkty naplnily zcela zadání, které jsme v roce 2011 vyhlásili, GibbsCAM je všude tam, kde CNC obrábění dává smysl, především pro multifunkční, víceprofesní, soustružnicko/frézovací CNC obráběcí stroje, a CimatronE, naplňuje požadavky výrobců forem, lisovacích a postupových nástrojů.
 2. V roce 2011 se opět vrátila i do Česka skutečnost, která byla na ústupu. Jedná se o návrat „stahování CAx“. Stroj se musí koupit, obráběcí nástroje se musí koupit, zaměstnanci i výrobní prostory se musí zaplatit, jen software CAx se dá stáhnout.
 3. Rok 2012 je velkou neznámou. Naše polická reprezentace včetně prezidenta republiky se rozhodla váhat v otázce soudržnosti EU. Při rozhovorech s našimi zákazníky vždy dojde i na otázku krize, o které se všude píše či mluví. Tedy počkejme si a snažme se ze všech sil, nikdo to za nás neudělá!
Techsoft – Ján PajerchinTechsoft_Pajerchin1152
 1. I během tohoto roku jsme zaznamenali nárůst prodeje (i když jen mírný), což však vzhledem k aktuální ekonomické situaci, která se dotýká každé oblasti, považujeme za velký úspěch.
 2. Největší událostí pro nás byl vznik mezinárodní skupiny Global CAD GROUP, jejímiž členy jsou společnosti profesionálně a dlouhodobě se věnující CAD systémům, kde se nám podařilo dostat do čela těchto společností a získat status „Gold member“.
 3. Snad nejočekávanější událostí pro příští rok z naší strany bude nový ZWCAD, který mimo jiné poskytne uživatelům vysoce nadstandardní rychlost při práci s extrémně velkými výkresy, přičemž jsem přesvědčen, že momentálně na trhu neexistuje CAD produkt, který mu bude moci v tomto konkurovat. Vnímám to jako vysoce pozitivní událost, která potvrdí našim zákazníkům, že se rozhodli správně, když si zvolili ZWCAD, a nám, jako zástupcům společnosti ZWSOFT pro ČR a SR, umožní do budoucna dívat s vysokým optimismem.
Xerox – Petr TrafinaXerox_Trafina1152
 1. I přes jistý útlum trhu v předcházejícím období se podařilo všechny plány splnit, mnohé dokonce významně překročit. Z výsledků prodeje zařízení lze již nyní předpokládat, že především oblast projekční i konstrukční činnosti se stabilizovala a s tím související dokumenty opět naplňují předpokládané objemy. Portfolio produktů a řešení zaměřených na oblast projekce a konstrukce tvoří u společnosti Xerox jednu z menších aktivit, ale i zde jsme zaznamenali úspěchy. Klíčový nárůst je především v grafickém tisku.
 2. Trendy i vývoj trhu již léta signalizují významný přesun objemů dokumentace k barvě a s tím souvisí i očekávaný pokles klasických černobílých výkresů. Zdali tomu tak dle očekávání je, či nikoli, lze těžko posoudit, nicméně právě z této oblasti CAD černobílé výkresové dokumentace nás překvapil významný nárůst prodeje velkoformátových multifunkčních systémů. Jen za poslední kvartál tohoto roku dosáhl v počtu prodaných kusů celoročního plánu. Očekáváme, že právě v této oblasti jsme s produkty Xerox významně změnili podíl na našem trhu. Dalším významným krokem bylo uvedení multifunkčního velkoformátového barevného řešení Xerox 7142MFP, které má na našem trhu velký úspěch.
 3. V oblasti komplexních řešení a řízení toku dokumentů bude Xerox dále upevňovat svoji pozici na trhu. To znamená mnoho intenzívní práce v několika klíčových oblastech. Nejen uváděním nových produktů s novými unikátními technologiemi, kde společnost Xerox určuje zásadní směry a vývoj trhu, ale i významnou podporou služeb pro naše zákazníky v oblasti konzultací, systémové podpory i servisních služeb. Tak, jako například v letošním roce, překvapíme mnoha novinkami, a to i v oblastech, které jsou více nestandardní.

Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit