Minerva
Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Uplatnění EPLAN Platform v energetice

Autor článku: Eplan   

Tags: CAD | Electric | Elektro | Eplan | Platform | PLM

Minefield-Yamburgskoye-1202Rusko se ve velké míře spoléhá na místní zdroje tepla a elektřiny. Pro ruskou společnost Impuls – Průmyslové kotelny představuje rostoucí poptávka po budování nebo modernizaci velkých kotelen, které dodávají přilehlým sídlům nebo průmyslovým podnikům teplo i elektrickou energii, velkou příležitost. Společnost, založená v roce 2002, je průkopníkem v oblasti modulárních, plně automatizovaných průmyslových kotelen, které nevyžadují lidskou obsluhu. Základní důvod, proč se společnost rozhodla pro EPLAN, je to, že tento konstrukční nástroj je společnou platformou pro návrh elektrotechnické části, řídicího systému i rozváděčů. Díky tomu se projektové práce, které dříve trvaly tři měsíce nebo déle, dají nyní stihnout za pět až šest týdnů.

Projektové práce jsou pro společnost Impuls klíčové; více než polovina ze stovky zaměstnanců jsou inženýři. Zjistilo se, že staré softwarové nástroje pro konstruování a projektování mají jen omezené možnosti. Zařízení kotelny a systémy měření a regulace (MaR) se navrhovaly v prostředí AutoCAD. Rozpisky a další tabulky byly vytvářeny v MS Excel. Technologická zařízení a řídicí techniku bylo třeba propojit manuálně. Prostředí neposkytovalo žádnou možnost, jak vzájemně propojit různé inženýrské disciplíny, aby konstruktéři mohli sdílet výsledky své práce a pracovat společně. Nebyly k dispozici ani nástroje pro archivaci často opakovaných sestav. Množství manuální práce s sebou neslo velké riziko, že se do projektu vnesou chyby, které je potom obtížné odstraňovat, zvláště ve fázi, kdy už se blíží termín odevzdání.
V rámci EPLAN Platform získala společnost Impuls nástroje EPLAN Electric P8, EPLAN PPE a modul pro prostorový návrh rozváděčů. Projektové práce, které dříve trvaly tři měsíce nebo více, je nyní možné stihnout za pět až šest týdnů. A tohoto zlepšení bylo dosaženo už po šesti měsících po zahájení práce v prostředí EPLAN. Projektanti v maximální míře využívají automatické funkce v prostředí EPLAN, jako jsou kontrola chyb nebo křížové odkazy. Počet chyb se snížil, a dnes není neobvyklé, že se v projektu při jeho oživování nenajde ani jedna chyba, kterou by bylo nutné odstranit. Archiv, vytvořený v prostředí EPLAN, nyní obsahuje více než 1 500 maker pro komponenty a 2 000 maker pro funkce, sdílených všemi inženýrskými disciplínami. Společnost Impuls očekává, že se v budoucnu, s rostoucím počtem hotových a archivovaných maker a s tím, jak se konstruktéři naučí lépe využívat všechny funkce a přednosti prostředí EPLAN, doba projektových prací ještě zkrátí.
Boiler-house-1202

Mohlo by vás zajímat: