SolidWorks 2021
Helios
Google překladač: English Deutsch

Využití programu AutoVue při získávání nových zakázek a interaktivní komunikaci se zákazníkem

Tags: AutoVue | HMB | PLM | TD-IS

td-is-01Rád bych se s vámi podělil o zkušenosti se softwarem AutoVue, který v naší firmě již několik měsíců úspěšně využíváme. Naše firma HMB, spol. s r. o., je moderní českou nástrojárnou, která se zaměřuje na vývoj a výrobu precizních lisovacích nástrojů pro evropský automobilní průmysl.

Zákazníci

Našimi zákazníky jsou prestižní výrobci automobilů a jejich subdodavatelé, proto je pro nás důležité zvolit jednak vhodný konstrukční CAD software, ale neméně důležité je také zvolit správný softwarový nástroj, který bude využíván v obchodní a projektové činnosti pro technickou komunikaci se zákazníkem.

Je důležité si uvědomit, že vlastní business se vytváří právě v této fázi a je nutné právě tuto fázi nepodcenit a zvolit silný softwarový nástroj, který umožní prohlížet, měřit, editovat a sdílet technickou dokumentaci.

td-is-02

Volba softwaru

U nás padla volba na program AutoVue, který je právě pro tyto činnosti využíván.

Já pracuji u této společnosti na pozici obchodně technického ředitele, a mohu tedy z mé pozice zhodnotit přínosy tohoto programu pro jednotlivé fáze projektu.

První oblastí využití je tvorba kalkulací finálním zákazníkům. V této fázi je nutné prohlížet a dále zpracovávat data poptávaných výrobků. Tyto technické podklady přicházejí od zákazníků, ovšem v rozličných formátech. Jedná se o 3D modely výrobků a dále o výkresovou dokumentaci.

Nejčastějšími formáty jsou výstupy z konstrukčních CAD programů CATIA 4, 5, Unigraphics, AutoCAD, tj. soubory s příponou model, catpart, catdrawing, step, igs atd.

S programem AutoVue dokážeme všechny tyto formáty otevřít a data si prohlížet a zároveň s nimi dokážeme také dále aktivně a efektivně pracovat.

Výhody pro zákazníky

Program AutoVue disponuje všemi potřebnými nástroji, jako je přesné odměřování, výpočet plochy, objemu atd. Dále je možné zvolit vhodné výstupy jak v elektronické, tak i v tištěné formě. Neméně důležitá je i možnost online sdílení výstupů se zákazníkem. Právě tato možnost je velmi důležitá pro časté webové konference a on-line aukce.

Díky těmto vymoženostem dokážeme našim zákazníkům nabídnout přesnou, kvalitní a rychlou cenovou nabídku a dokážeme flexibilně reagovat na případné úpravy, změny ap. Právě tyto vlastnosti ve velké míře rozhodují o získání či nezískání příslušné zakázky.

td-is-03

Projektová fáze a prezentace

Další oblastí využití programu AutoVue je projektová fáze, tj. vývojová a výrobní fáze, která následuje po získání zakázky.

V této fázi využíváme tohoto programu pro prezentaci rozpracovanosti konstrukce lisovacích nástrojů.

Tato prezentace probíhá většinou on-line přes webové rozhraní a program AutoVue i pro tuto náročnou činnost disponuje všemi potřebnými nástroji. Díky němu jsme schopni se zákazníkem interaktivně uskutečnit prezentaci i kontrolu samotného lisovacího nástroje, a to až do nejmenších detailů.

Dále dokážeme díky tomuto programu pružně reagovat na všechny zaslané změny a ty dokážeme flexibilně nacenit a dále distribuovat ke konstruktérům.

Mohu zodpovědně prohlásit, že naše volba na program AutoVue byla správným a důležitým rozhodnutím a díky tomuto programu se výrazně zrychlila a zkvalitnila obchodní i projektová činnost naší společnosti.

Autor je jednatelem firmy HMB.


Mohlo by vás zajímat: