Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Podpora plánování a kontroly kvality

Autor článku: Josef Svoboda   

Tags: Automotive | Dytron | ENOVIA V6

03-Dytron01v automobilovém průmyslu pomocí PLM systému ENOVIA V6 aneb zákaznické audity bez obav
Každý dodavatel automobilového průmyslu nejen na našem trhu, pokud chce být úspěšný a spolupracovat se světovými výrobci osobních automobilů, musí respektovat určitá mezinárodní pravidla a normy plánování kvality při vývoji a zavádění do výroby nových výrobků a dílů. Všeobecně používanou normou v této oblasti je procedura APQP (Advanced Product Quality Planning), která plně popisuje kompletní proces vývojových fází nového výrobku, jeho osvojení a zavedení do sériové výroby a zpracování jeho významných změn.

Další související a závaznou procedurou kvality je proces schvalování dílů ve výrobě PPAP (Production Part Approval Process). I když tyto normy byly vytvořeny pro automobilový průmysl, jejich uplatnění je daleko širší. Výrobci z jiných odvětví průmyslu využívají ty osvědčené prvky APQP a PPAP, které jsou vhodné a prospěšné pro jejich výrobky a jejich vývojovou a výrobní praxi.

 

Pokročilé plánování kvality je strukturovaný plán jednotlivých fází a úkolů, které je nutné splnit, aby byla zajištěna očekávaná kvalita výrobku zákazníkem. Základní rozdělení na jednotlivé fáze obvykle postihuje zachycení a pochopení zákaznického požadavku, návrh a vývoj výrobku, návrh a vývoj výrobního procesu a jeho ověření, zavedení výrobku do výroby, zpětná vazba a metodika kontroly. Každá fáze obsahuje přesný výčet úkolů a s tím spojených odpovědností, jako je např. efektivní naplánování zdrojů, ohodnocení a řízení rizik, problémů a návrhů na zlepšení, tzv. RIO (Risk, Issue & Opportunity Management), tvorba kontrolních plánů, provedení analýz možného výskytu a vlivu vad (FMEA), zjištění a řízení změn a zajištění veškeré potřebné dokumentace výrobku. Jinými slovy, tato struktura fází a úkolů postihuje veškeré stavy životnímu cyklu výrobku.

Systémové řešení, umožňující efektivně řídit životní cyklus výrobku, je všeobecně známo pod zkratkou PLM (Product Lifecycle Management). Jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů řešení v této oblasti je společnost Dassault Systèmes, která nabízí moderní PLM systém ENOVIA V6. Významným implementátorem tohoto řešení v České republice je společnost Dytron, která díky svým rozsáhlým zkušenostem prostředí automobilových výrobců a dodavatelů aplikovala výše uvedené standardní procedury do řešení ENOVIA V6. Jelikož se nejedná o striktní předpis a každá společnost má tyto procedury upraveny na míru charakteru projektů, rozsahu fází a výrobně-technologických možností, umožňuje toto řešení úpravy dle specifických požadavků a zvyklostí zákazníků.

03-DytronProjekt
Toto unikátní řešení se opírá o integrovaný PLM systém, kde jsou podchyceny a podporovány veškeré požadavky kvalitativních norem. Základní struktura dat a informací je rozčleněna do výrobních programů, obvykle dle daného výrobce automobilů a souvisejících projektů. Standardní norma, obsahující kompletní strukturu fází a úkolů včetně požadavků na nezbytnou dokumentaci se strukturou adresářů, je uložena v předdefinované šabloně. Stejně tak jsou definovány jednotlivé procesy podchycující např. změnová řízení. Projektový vedoucí pak velmi snadno založí nový projekt z existující šablony s možností omezit či upravit rozsah a strukturu projektu podle charakteru zákaznického požadavku, přiřadí potřebné zdroje na základě jejich zkušeností a kapacit, stanoví termíny jednotlivých milníků a uvolní projekt k realizaci. Ke sledování projektu v čase, rozpočtu a kvalitě mu pak slouží velmi přehledné manažerské rozhraní, kde má k dispozici i data čerpaná z jiných systémů, například přehled materiálových nákladů z ekonomického systému.

Vývoj a konstrukce výrobku je prováděna v standardních CAD nástrojích, kdy dodavatelé obvykle pracují v multiCAD prostředí z důvodu odlišných CAD systémů u autovýrobců. PLM řešení ENOVIA V6 je do těchto v automobilovém průmyslu standardně používaných CAD systémů plně integrováno a umožňuje plnou kontrolu a správu CAD dat a jejich verzování. Veškeré činnosti ve vývojových fázích samozřejmě podléhají příslušným úkolům APQP procedury. Pomocí 3D vizualizačních nástrojů v ENOVIA V6 je možné graficky procházet data a informace v projektu a provádět hodnocení stavu vývoje a konstrukce (Technical Design Review).

Další významnou integrovanou funkčností je správa kusovníkových struktur výrobku. Je možné definovat kusovníkové položky nejenom mechanických dílů, které obvykle vznikají v CAD systému, ale i doplnit strukturu o položky elektronických komponentů, software a podobně. Standardní díly je možné organizovat a klasifikovat v knihovnách a opakovaně je používat v různých projektech. U jednotlivých nakupovaných položek lze sledovat dodavatelské informace, určovat alternativní komponenty, případně určit alternativní dodavatele. Takto připravený kusovník je pomocí integrace přenášen do výrobního informačního systému (ERP). Další důležitou integrovanou funkčností je sledování a reportování složení použitých materiálů jednotlivých komponentů výrobku, které je vyžadováno výrobci automobilů dle pravidel IMDS (International Material Data System).

Oblast změnových řízení je řešena pomocí předdefinovaných procesů, které postihují proces návrhu změny (ECR – Engineering Change Request) a po vyhodnocení tohoto procesu následný příkaz ke změně (ECO/MCO – Engineering/Manufacturing Change Order), který má opět integrační vazbu na zpracování a uvolnění změny do výroby v ERP systému.

Uživatelé přistupují a pracují v systému prostřednictvím webového prohlížeče a velmi snadno se orientují v přívětivém a intuitivním uživatelském prostředí webové aplikace, kde jsou veškerá data navzájem provázána a přístupná v reálném čase a odpovídající kvalitě. Tato moderní technologie umožňuje snadné modifikace chování systému s přihlédnutím k zákaznickým požadavkům a výrazně snižuje náklady na administraci. Požadované projektové úkoly jsou uživatelům předkládány a jejich plnění je monitorováno. Zároveň systém vyžaduje pořizování záznamů a dokumentace podle požadavků procedury PPAP. Díky těmto vlastnostem toto řešení postavené na PLM systému ENOVIA V6 umožňuje dodavatelům automobilového průmyslu snadno vyhovět požadavkům auditů výrobců automobilů a být úspěšnými v získávání a realizaci nových projektů.

Autor pracuje ve společnosti Dytron.


Mohlo by vás zajímat: