Google překladač: English Deutsch

Teamcenter - knihovna výrobních nástrojů

Autor článku: Siemens PLM Software   

Tags: Knihovny | PLM | Siemens | Software | Strojírenství | výrobní nástroje

01-siemens plm challenge-3-CostKnihovna výrobních nástrojů (Manufacturing Resource Library) představuje nový přístup k řízení obráběcích nástrojů a umožní vám ještě lépe využívat vaše zdroje. Potřebujete-li řezný nástroj pro NC programování, neztrácejte čas hledáním v tradičních knihovnách nebo samostatných katalozích dodavatelů. Prostřednictvím nejnovější verze softwaru Teamcenter uvádí společnosti Siemens PLM Software knihovnu výrobních zdrojů (MLR) nabízející nový přístup k jejich řízení; tato knihovna vám umožní snadno nalézt a používat nástroje, na kterých každý den závisí vaše výrobní operace.

 

  1. Používejte standardní nástroje z vaší pracovní knihovny a snižte tak náklady spojené s vývojem nástrojů.
  2. Software Teamcenter může být nakonfigurován tak, aby seznamy nástrojů pro výrobu byly odeslány na dílnu za účelem ověření, zda budou zapotřebí nové nástroje.
  3. Data z knihovny mohou být použita v rámci CAM systému pro výstupní seznamy nástrojů, dílenskou dokumentaci a při simulaci chodu obráběcích strojů.

V současnosti je většina CAM systémů dodávána s vestavěnými knihovnami nástrojů. Bohužel mnohé z těchto knihoven představují skryté náklady. Tyto systémy vyžadují váš čas, neboť musí být naplněny záznamy o nástrojích a aktualizovány vždy při vydání nových verzí dodavatelských katalogů. Navíc je každý dodavatelský katalog uspořádán jiným způsobem, takže nemůžete data dodavatelů jednoduše importovat do vašeho systému; může se stát, že při hledání nástroje, který právě potřebujete, strávíte nad těmito katalogy nespočet hodin.

MLR ukládá a třídí svůj obsah v aplikaci Teamcenter, přičemž využívá celou řadu vyhledávacích funkcí a grafických znázornění, takže své nástroje můžete snadno nalézt a zobrazit. A co je nejdůležitější, můžete snadno importovat katalogy dodavatelů a poté vybírat nástroje, které chcete použít. Můžete dokonce přidat svůj vlastní obsah, pokud využíváte zvláštní typy nástrojů nebo jiné prostředky, jako jsou například speciální přípravky, které je třeba řídit.

Přímý přístup do knihovny nástrojů

Systém NX CAM ve spojení s aplikací Teamcenter umožňuje přímý přístup ke všem informacím o prostředcích pomocí integrovaných nabídek. Z prostředí NX CAM můžete knihovnu prohlížet, vyhledávat potřebné nástroje a přesouvat přesné 3D modely vybraných řezných nástrojů přímo pro účely CAM programování. To vám pomůže vytvářet NC programy rychleji, spouštět přesnější simulace chodu obráběcích strojů a automaticky sestavovat kompletní dílenskou dokumentaci obsahující aktualizovaná data a správné informace o použitých nástrojích.

MLR podporuje stávající standardy pro vymezení a kategorizaci řezných nástrojů včetně norem DIN a ISO. Je rovněž flexibilní. I když je systém vybaven pokročilou klasifikační strukturou, můžete si vytvořit vlastní strukturu. Můžete systém využít i pro jiné prostředky na vaší dílně včetně strojů, přípravků, robotů a zařízení pro manipulaci s nástroji. Tento systém můžete dokonce využít k organizaci vašich digitálních prostředků, jako jsou například CAM šablony procesů, CAM průvodci, výkresové šablony, šablony pro nastavení programování a téměř všechny ostatní digitální položky, na které si vzpomenete.

Práce s dodavatelskými katalogy nástrojů

MRL je rozdělena do tří oblastí, ve kterých jsou odděleně vedeny nástrojové katalogy dodavatelů a vaše vlastní nástrojové komponenty a sestavy. Pokud dodavatel řezného nástroje poskytuje společně s katalogovým obsahem i CD nebo DVD, můžete příslušná data importovat přímo do vaší knihovny dodavatelských katalogů pomocí několika jednoduchých kliknutí. MLR inteligentně mapuje nástrojové třídy dodavatele a přiřazuje data do odpovídajících polí.

02 SiemensPLM-Shop Floor Connect


Máte-li v systému uložena data dodavatelů, můžete je využít a naplnit zákaznickou oblast (tj. pracovní knihovnu) nástroji a nástrojovými sestavami, které vaše dílna používá. Takto nezahltíte svoji pracovní knihovnu tisíci nástrojovými komponentami, které nebudete nikdy potřebovat.

Sestavy řezných nástrojů

Systém samozřejmě musí zvládat nástrojové komponenty, tj. nástrojové držáky, nástavce, řezací vložky a tak dále, stejně jako kompletně sestavené nástroje potřebné pro obrábění. MLR systém vám pomůže nástroje sestavovat na základě pravidel, která definují přípojné body pro různé nástrojové komponenty.

Integrace PLM

Jelikož MLR využívá technologii Teamcenter, může být v oblasti nástrojů použita celá řada funkcí typu PDM. Například lze vyhledávat všechny zakázky, které využívají specifické nástrojové sestavy nebo komponenty. Je-li výběr nástrojů v zákaznické (pracovní) oblasti změněn, můžete snadno zjistit, které úlohy nebo NC programy budou ovlivněny. To vám může pomoci při rozhodování o tom, jakým způsobem pracovní databázi řezných nástrojů udržovat.

03 SiemensPLM-wf-2-Tool library

K čemu knihovna výrobních prostředků neslouží

MLR neslouží jako náhrada dílny nebo jiných výrobních systémů, které řídí fyzické zásoby nástrojů nebo rozhodují o jejich pořízení. MLR je určena pro použití ve fázi výrobního technického procesu, ve kterém programátoři a projektanti (plánovači) definují postupy a vytváří pracovní programy. Knihovnu lze synchronizovat s dílenskými systémy řízení nástrojů; například tak, aby programátor mohl zkontrolovat skladové zásoby dříve, než některý pracovní nástroj zvolí.

Klíčová hodnota

Velkým přínosem spojeným s knihovnou výrobních prostředků je snadnost, s jakou můžete nakládat s několika nástrojovými katalogy od svých dodavatelů a vytvářet si svoji vlastní pracovní knihovnu. Díky této výhodě a těsné integraci se systémem NX CAM, který využívá trojrozměrné modely, je MLR o krok napřed vzhledem k řízení informací o kritických řezných nástrojích.

Převzato z časopisu Develop 3D.
www.siemens.com/plm


Mohlo by vás zajímat: