SolidWorks 2021
Google překladač: English Deutsch

Geoportál GEPRO pro obce a občany

Autor článku: Ivo Lindovský   

Tags: geoportály | Geopro | Obce | pasporty

Gepro 01Na internetu je možné najít takřka vše. Jen v oblasti geografických informací existuje nepřeberné množství poskytovatelů těchto informací na všech úrovních. Známé geoportály, např. Mapy.cz nebo Google Maps, poskytují globální data typu ortofotomapy, topografické mapy, případně turistické mapy s navazujícími inzertními nebo obchodními kanály spojenými s lokalitou.

Geoportál GEPRO na to jde jinak. Na jedné straně poskytuje přístup k datům globálního charakteru, podobně jako již zmiňované geoportály, na straně druhé spolupracuje s obcemi a umožňuje přístup k datům, která jsou zpracována specificky pro každou jednotlivou obec. Poskytuje tak na jednom místě obcím a jejich občanům v celé České republice co nejdetailnější informace o území, na kterém působí a kde žijí.

Geoportál GEPRO mohou obce a jejich občané využívat několika způsoby. Nejjednodušší varianta umožňuje používat Geoportál GEPRO se Základní sadou dat a funkcí zcela zdarma. Již tato varianta užití obsahuje takové množství informací a funkcí, které na jednom místě nenajdete. Stačí, když obec na svůj web umístí odkaz na Geoportál GEPRO zacílený přímo na data obce. Již tímto jednoduchým krokem obec svým občanům poskytne řadu informací o území, na kterém žijí.

Gepro 02

Obce mají k dispozici též data lokálního charakteru nutná pro interní chod úřadu, z nichž část mohou veřejně poskytovat občanům. Geoportál GEPRO umožňuje oddělit veřejně přístupné informace od informací přístupných jen pověřeným osobám, jsou to např. popisná data katastru nemovitostí. Dále sem patří také pasporty (např. komunikací, veřejného osvětlení, hřbitovů, zeleně apod.), které na jedné straně slouží k detailní interní evidenci a na straně druhé je možné vybrané údaje publikovat směrem k občanům. V tomto případě již dochází ke spolupráci s obcí na komerčním principu.

Služba Geoportál GEPRO je velmi flexibilní, lze ji sestavit na míru každému zákazníkovi včetně všech požadovaných dat, funkcí, garantované dostupnosti a pravidelné aktualizace.

Službu lze vyzkoušet pro libovolnou obec na území ČR na adrese http://geoportal.gepro.cz/obce/nazev_obce (např. http://geoportal.gepro.cz/obce/klobouky_u_brna, zkráceně http://tinyurl.com/PortalGEPRO).

Gepro 03

Geoportál GEPRO plní několik rolí:

  • Poskytuje geoprostorové informace společné pro celou ČR i jedinečné pro každou obec,
  • základní sada dat a funkcí je poskytována bezplatně, placená rozšířená sada je modulární a významně zvyšuje funkčnost systému,
  • umožňuje oddělit veřejně přístupné informace od informací přístupných jen pověřeným osobám.

Ukázková data jsou majetkem ČÚZK, ZÚ, Správy pražských hřbitovů a příslušných správců inženýrských sítí.


Mohlo by vás zajímat: