Minerva
Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ESPRIT pro 5 os

Autor článku: Public Relations   

Tags: 5 os | CAM | ESPRIT | Obrábění | PIMPEL

Esprit 01Obrábění komplexních 3D dílců v jediném nastavení je jednoduché s vysoce výkonným CAM systémem ESPRIT. ESPRIT zjednodušuje programování a nabízí dynamickou verifikaci, což eliminuje potřebu drahých DRY-RUN spuštění programů na stroji. Programujte své 5osé strojní cykly pomocí ESPRITu a získáte také vynikající kvalitu povrchu, přesnost kusu a maximální efektivitu odběru materiálu, poskytovanou dnešními výkonnými multiosými stroji.

5osý kompozit

Tato moderní funkce je založena na konceptu, že každá 5osá technologie, bez ohledu na složitost, může být zjednodušena do několika jednoduchých kroků. 5osý kompozitní cyklus se řídí stejnou logikou, jakou používají programátoři při rozhodování o obrábění komplexních 5osých dílců.

Kompozitní cyklus zjednodušuje metodiku víceosého obrábění do jednoho plánovacího procesu, který je přirozený a jednoduchý na pochopení.

Esprit 02
S 6 obráběcími styly a 5 orientacemi nástroje dává tento cyklus uživateli prostor pro kreativitu při skládání komplexních 5osých funkcí s minimem omezení. Spolehlivé obrábění s vestavěnou kontrolou kolizí a funkcí automatického naklánění nástroje.

5osé třískové frézování

Obráběcí strategie 5osého třískového frézování využívá bok nástroje pro obrábění šikmých stěn. Tato klasická 5osá strategie je vhodná pro širokou škálu geometrií, kdy je dráha nástroje vytvářena z několika hlídaných míst dané plochy. Orientace 4. a 5. osy se nastaví automaticky z vybraných stěn a nástroj objíždí obrobek bokem.

Esprit 03

5osé třískové frézování plochy

Cyklus 5osého třískového frézování plochy doplňuje cyklus 5osého třískového frézování. Místo spoléhání se na přesnost řídicích ploch je orientace nástroje založena přímo na geometrii plochy
a tato orientace nástroje poté využívá horní a spodní ohraničení pro získání lepší kontroly naklonění nástroje.

Esprit 04

5osé konturování

Nástroj sleduje křivku a zůstává kolmý na plochu modelu. Boční sklon nástroje s ohledem na směr pohybu může být také definován.

Esprit 05

5osé obrábění turbín

Hrubování a dokončování kanálů mezi lopatkami na turbíně s parametrickým obráběním nebo obráběním ofsetem. Standardní a „dělící" lopatky jsou podporovány.

Esprit 06

Polotovary v průběhu programování

ESPRIT výrazně zkracuje dobu cyklu a automaticky generuje optimalizované bezchybné pohyby kolem materiálu, vždy s ohledem na aktuální polotovar (zbytkový materiál). Tento přesný model je průběžně aktualizován pro všechny pohyby nástroje tak, jak jsou generovány, a to i v oblastech podřezání, bez ohledu na polohu nástroje. Počáteční polotovar může být definován automaticky z geometrie dílu, nebo může být importován ze samostatného souboru.

Vysokorychlostní obrábění

Přesné dílce a prodloužená životnost nástroje jsou výsledkem vysokorychlostní technologie ESPRIT. ESPRIT vytváří dráhy nástroje s plynulými spojnicemi mezi jednotlivými průchody, konstantním zatížením nástroje a zakulacením všech ostrých rohů. ESPRIT také optimalizuje hustotu bodů podél dráhy nástroje, přičemž maximálně využívá dynamiku stroje.

Esprit 07

Obrábění jakékoliv geometrie

Bezešvé rozhraní ESPRITu, pro přímý import CAD modelů do CAMu, importuje CAD data téměř z jakéhokoliv zdroje bez potřeby upravovat nebo přepracovávat geometrii. Přímé obrábění původní geometrie v ESPRITu poskytuje rychlé a spolehlivé 5osé programování.

Simulace a verifikace

Realistická simulace a vizualizace vytvořená v ESPRITu činí celý proces obrábění odpovídající skutečnosti včetně všech drah nástroje, plynulých nebo indexovaných os. Simulace není omezena na jednoduché grafické efekty, ale poskytuje rozšířenou detekci nedosažitelných pozic os, nebo kolizí pohyblivých částí stroje, nástroje a držáku. A obrobek může být vyráběn.

Esprit 08a Esprit 08b
Nevyrovnané parametrické křivky v CAD modelu Spojené plochy s plynulým napojením v ESPRITu

FreeForm prvky

Vyberte a uložte plochy nebo čela solidů pro obrábění, a plochy budou převedeny na jeden objekt. Plochy lze jednoduše přidat a odebrat a dráha nástroje se přepočítá automaticky. Na modelu může být vytvořeno jakékoliv množství FreeForm prvků. Uživatel tak může vybrat jeden prvek pro obrábění předdefinované oblasti.

Spojené plochy

Překonejte chyby v CAD modelu pomocí nástroje „Spojené plochy". Pokud jsou parametrické křivky CAD modelu nevyrovnané, nástroj „Spojené plochy" vytvoří automaticky jednu souvislou plochu ze skupiny rozdělených ploch. Tato spojená plocha může být použita pro řízení parametrického frézování, což vede k plynulejšímu pohybu nástroje tečně přes parametrické přímky.

www.pimpel.cz


Mohlo by vás zajímat: