Google překladač: English Deutsch

Vyšší produktivita frézování při výrobě leteckých vrtulí díky hrubovací strategii Waveform v Edgecamu

Autor článku: Petra Slatinová   

Tags: CAD | CAM | EDGECAM | hrubování | Obrábění

Nexnet-vrtule01V dnešní době se většina strojírenských firem snaží co nejvíce ušetřit a zvažuje, jak takovou úsporu realizovat, aniž by tím utrpěla kvalita nabízených produktů. Existují různé varianty a jako schůdný způsob úspory nejen výrobního času se jeví použití poměrně nové hrubovací strategie Waveform obsažené standardně v licencích CAD/CAM softwaru Edgecam.

Vlnovitá hrubovací strategie, neboli Waveform, byla vyvinuta ve spolupráci společností Planit Software (nyní VERO software) a Sandvik Coromant. Jde o vysokorychlostní techniku obrábění udržující konstantní zatížení řezného nástroje tím, že zajišťuje konzistentní záběr do materiálu. Dráhy nástroje jsou plynulé, nedochází tedy k náhlým změnám směru posuvu a trhavým pohybům na stroji. Jako hlavní přednosti této technologie lze jmenovat např. zkrácení času obráběcího cyklu, prodloužení životnosti nástrojů, prodloužení cyklů servisních prohlídek stroje, udržení konstantního úběru materiálu, díky Waveform lze frézovat hlouběji a rychleji (více informací na www.nexnet.cz).

Nexnet-vrtule02Výroba vrtulového náboje

Jednou z firem, kde je vysokorychlostní hrubovací strategie Waveform naplno využívána, je Avia Propeller se sídlem v Praze-Letňanech. Původní společnost Avia byla založena roku 1919 a zabývala se výrobou letadel, leteckých motorů a vrtulí. V současné době pokračuje v jejích stopách Avia Propeller, která vyvíjí a vyrábí letecké vrtule, specializuje se především na celokovové vrtule s vyjímatelnými listy určenými pro pístové a turbínové motory do výkonu 895 kW. Vedle vrtulí tvoří výrobní program firmy také letecké přístroje – regulátor vrtule, omezovač otáček, praporovací čerpadlo atd. Při výrobě jsou používány CNC obráběcí stroje, které ve spojení s tradiční profesionalitou personálu umožňují dosáhnout vysoké kvality výrobků. Tuto profesionalitu umocňuje fakt, že k programování CNC strojů používají silný nástroj v podobě CAD/CAM softwaru Edgecam. Na více informací o výrobě a nasazení Edgecamu jsme se zeptali technologa společnosti Avia Propeller pana Vladimíra Švece.

Jakými CNC obráběcími stroji společnost Avia Propeller disponuje a v jaké konfiguraci?

Naše společnost disponuje v převážné většině CNC strojovým vybavením od amerického výrobce Haas Automation, ale nedílnou součástí jsou i stroje značky Matsuura a Masturn. Jedná se o soustružnická a vertikální frézovací centra.

Konfigurace frézovacích center jsou od tříosé až po pětiosou, kdy čtvrtá a pátá osa je řešena děličkou a kolébkou. Nejnovější přírůstek v naší výrobě je pětiosé frézovací centrum Haas VF3YT.

Edgecam máte ve výrobě již 10 let, jak vypadala technická příprava výroby před nasazením Edgecamu a co vás vedlo k jeho pořízení?

Před nasazením Edgecamu se naše výroba skládala především z konvenčního strojového vybavení, a tudíž využití CAD/CAM systému bylo bezpředmětné.

Postupem času docházelo k inovaci strojového vybavení s ohledem na zvyšování nároků na produktivitu výroby a kvalitu obráběných dílů. Nasazení Edgecamu pak bylo pro naši výrobu nezbytné z důvodu potřeby obrábění 3D tvarových ploch na nových typech výrobků, které vyvinula naše konstrukce.

Jak probíhal výběr CAD/CAM systému a podle čeho jste usoudili, že Edgecam pro vás bude nejvhodnější?

Edgecam byl u nás zakoupen již v minulosti, jen jsme pro něj neměli příliš velké využití. Až postupem času se nároky na výrobu zvyšovaly a bylo zapotřebí více řešit obrábění za pomocí CAD/CAM systému. Proto jsme se rozhodli aktualizovat naši stávající licenci Edgecam. Osobně jsem měl možnost otestovat i jiné CAD/CAM systémy, z mého pohledu je práce v Edgecamu velice příjemná a nabízí velmi dobře řešené pracovní prostředí.

Nexnet-vrtule03Funkční zkouška vrtulového regulátoru

Jaké přínosy měla implementace Edgecamu do vaší výroby? Které funkce Edgecamu jsou pro vaši práci důležité?

Největší přínos pro naši firmu po implementaci Edgecamu byla především soběstačnost při řešení složitějšího obrábění 3D útvarů. Mezi nejdůležitější funkce Edgecamu u nás patří profilování, hrubování, vrtání a indexování.

PS: Co vás vedlo k vyzkoušení vysokorychlostního hrubování vlnovitou technologií, tzv. Waveform? Na jakých dílcích jste ji zkoušeli?

K vyzkoušení vlnovitého hrubovaní nás především vedla snaha o docílení vyšší produktivity frézování. Tuto technologii jsme vyzkoušeli a nadále využíváme při výrobě jak dílů leteckých vrtulí, tak dílů do jejich příslušenství, jako je regulátor otáček, omezovač otáček atd.

Splnilo hrubování Waveform vaše očekávání, doporučil byste jeho použití i ostatním firmám vlastnícím licence Edgecam?

Hrubování Waveform splnilo naše očekávání a musím uznat, že je to velmi dobrý nástroj pro rychlý a zároveň šetrný úběr materiálu. Tuto technologii hodnotím velice kladně a je vidět, že vývojový tým Edgecam opravdu nespí. Všem zákazníkům a uživatelům Edgecamu tuto technologii vřele doporučuji.

Jak se tento způsob obrábění projevil právě u vás? Dokážete vyčíslit rozdíly oproti konvenčnímu nebo vysokorychlostnímu hrubování, pokud jde o úsporu strojního času?

Po nasazení technologie Waveform se nám zkrátily výrobní časy o 30 až 40 % oproti předchozímu trochoidnímu hrubování v Edgecamu, což je v dnešní době velký skok. Technologie Waveform nám přinesla nejen úsporu obráběcího času, ale také zvýšila životnost nástrojů a snížila zatížení strojů.

Nexnet-vrtule04Montáž vrtulí

Řeknete nám o nějaké vaší zajímavé zakázce?

V poslední době se naše firma podílí například na projektu MOSTA – modernizace malého dopravního letounu L410 UVP-E20 za účelem zvýšení efektivnosti a ekonomie jeho provozu. Pro tento projekt byla vyvinuta nová celoduralová pětilistá vrtule konstantních otáček AV725, nový regulátor otáček vrtule typu 1-P-W( )-( ) pro turbínové motory včetně připojení do systému otáčkové a fázové synchronizace a nové kompaktní praporovací čerpadlo. Při technologické přípravě výroby a následné výrobě prototypů uvedených systémů jsme často a úspěšně využívali také software Edgecam.

Jaký CAD systém používáte v konstrukci? Využíváte výhod nativního načítání 3D modelů a sestav z vašeho CADu do prostředí Edgecamu?

V naší konstrukci i ve výrobě využíváme Autocad LT 2013 a Autocad Inventor LT 2013. K licenci Edgecamu jsme si pořídili modul zajišťující bezproblémové nativní načítání 3D modelů formátu sat do prostředí Edgecamu.

Využíváte služeb aktualizace a technické podpory od společnosti Nexnet? Jste s nimi spokojeni, popř. co vám přináší?

V nedávné době jsme provedli další aktualizaci naší licence na obrábění v pěti osách, kde jsme plně využili služeb firmy Nexnet. Jednalo se o kompletní inovaci našeho stávajícího postprocesoru, školení na pětiosé indexování a pokročilé frézování. S podporou firmy Nexnet jsme velice spokojeni, všechny naše dotazy a nejasnosti byly vždy úspěšně vyřešeny.

Děkuji za rozhovor.

www.nexnet.cz


Mohlo by vás zajímat: