SolidWorks 2021
Google překladač: English Deutsch

PLM/PDM v menším podniku – uvádění do praxe, přínosy

Autor článku: Lukáš Grygar   

Tags: Enterprise | Implementace | Lanete | PLM | Software | SolidWorks

06-Lanete-splitted250Software, postupy, školení pracovníků, vazba mimo přípravu výroby - implementace PDM v malé společnosti probíhá v podobných fázích a krocích jako implementace správy dat ve velké společnosti. Přesto zde nalezneme několik drobných rozdílů. Na prvním místě je to komunikace, která je klíčová u jakékoli implementace. Menší množství lidí se snadněji mezi sebou domluví a v malé společnosti je tak tato činnost o to jednodušší. Přesto je i zde potřebné podat pomocnou ruku ze strany implementátora, který při práci využívá své bohaté dosavadní zkušenosti z předchozích implementací.

Implementátor směruje jednotlivé členy pracovního týmu správným směrem. V této fázi je nutné, aby přijali nové postupy, protože mají často tendence se stále vracet a uchylovat se ke starým, zažitým postupům.

PDM v malé společnosti?

V malé společnosti mají jednotliví členové týmu často kumulované funkce a od toho se také odvíjejí další rozdíly, které jsou nejvíce patrné v nastavení pracovního procesu. Neznamená to však, že tyto postupy můžou být jednodušší oproti postupům ve velkých společnostech.

Setkáváme se také s dotazem, zda se vůbec vyplatí nasadit PDM do malé společnosti. Zde je jednoduchá odpověď. Určitě ano. V případě použití SolidWorks Enterprise PDM je efektivní nasazení už pro jednoho konstruktéra. Samotný název produktu ukazuje, že SolidWorks Enterprise PDM není zaměřen jen pro CAD uživatele. Pracovníkům, kteří do něj mají přístup, umožňuje podílet se na projektech a vývoji jednoduchou a velice rychlou formou, například nahlížením, rychlým vyhledáním, přidávat komentáře, pracovat s revizemi a používat schválené verze dokumentů. Zachování historie je nezbytnou součástí tohoto systému. Tyto a další vlastnosti softwaru vedou k výraznému zkrácení doby, která je potřebná pro uvedení nového výrobku na trh – a to ve fázích vývoje, zpracování dokumentace k výrobku až po výrobu a montáž výrobku. Tato nesporná konkurenční výhoda podporuje, aby byla učiněna během celého vývoje včasná a správná rozhodnutí.

06-Lanete-WorkFlow

Rychlý start a školení

Nejčastěji používaný postup, který také slouží jako dobrý odrazový můstek pro úspěšnou implementaci, je program, neboli sbírka postupů a nastavení, zvaný „QuickStart". Podle tohoto programu je možné provést implementaci systému SolidWorks Enterprise PDM do 5 dnů. Nezbytnou součástí tohoto programu je zaškolení určených členů týmu.

Samotné školení je rozděleno do administrátorské části a části uživatelské. Jelikož je produkt integrován přímo do prostředí Windows, samotné školení uživatelů je otázka několika hodin včetně praktického odzkoušení. Administrátor absolvuje pod dohledem implementátora dvoudenní školení, jehož cílem je naučit ho spravovat celý systém. Samotná školení se neliší od školení uživatelů ve velkých firmách.

06-Lanete-splitted

Pilotní projekt

Ani v oblasti nasazení systému nedochází k výrazným odlišnostem od toho, jak by tomu bylo ve velké společnosti. V obou případech první nasazení probíhá na pilotním projektu. Je to metoda, která nejlépe odhalí nedostatky v nastavení a postupech. Zároveň zkrátí čas potřebný pro nasazení a umožní uživatelům si dostatečně osvojit ovládání systému. Pilotní projekt také slouží jako nástroj pro kontrolu napojení na informační systém společnosti. V prvních fázích testování slouží jako analytický nástroj budoucího napojení a nakonec také jako nástroj na samotné testování propojení. Po celou dobu implementace, která je dána implementačním plánem, jako například program QuickStart, se implementátoři snaží využít svých dosavadních poznatků, aby systém přizpůsobili požadavkům a přáním uživatelů. Ti jsou pak v případě budoucího růstu společnosti plně schopni systém pružně přizpůsobit i ve vazbě na změněnou organizaci práce.


Mohlo by vás zajímat: