Google překladač: English Deutsch

Tebis V3.5 R7 s maximální CAD/CAM produktivitou

Autor článku: MCAE Systems a Karel Heinige   

Tags: CAD/CAM | Efektivita | Novinky | Tebis | V3.5 R7 | Vylepšení

V35-R7 08-1430Nejnovější verze softwaru Tebis V3.5 R7 je novým standardem pro maximální CAD/CAM efektivitu. Během výpočtu drah pro obrábění můžete provádět úpravy geometrie nebo nechat systém počítat další NC operace (NC Job). Vyrábět můžete ekonomicky – tak, jak potřebujete – s maximální spolehlivostí a nejvyšší kvalitou. Velikost projektu bude omezena pouze velikostí paměti počítače. Nárůst výkonu je dán především podporou 64bitových operací na 64bitových operačních systémech, což v dnešní době začíná být naprostou samozřejmostí. Některé softwary už dokonce na 32bitové systémy ani nainstalovat nelze.

Nové prostředí s více okny
Zvýšení efektivity – vytvoření transparence
Díky Tebis prostředí s více okny můžete pohodlně přepínat mezi několika soubory, kopírovat jakékoliv grafické a knihovní prvky a vložit je do jiných souborů.

 • Zvýšení efektivity
 • Paralelní editace několika souborů s modely
 • Kopírování a vkládání prvků

Výpočty na pozadí
Pracujte paralelně a získejte větší výkon
Výpočty drah dříve znamenaly zcela zastavit jiné úkony a činnosti. Nyní lze výpočty jednoduše přesunout na pozadí a v popředí pracovat buď se stejným, nebo jiným souborem, otevřeným v dalším okně. Zatímco systém počítá NC dráhy, je na popředí k dispozici velké množství funkcí - přiřazení feature, odvození elektrody, úpravy knihovny nebo získávání informací. A to není všechno – s pomocí doplňkového modulu je možné spustit více souběžných výpočtů.

 • Paralelní práce
 • Pružnost reakce
 • Maximální produktivita

Obrábění drážek a žeber
Rychlá analýza s kategorizací drážek – zvýšení kvality a úspora času
Co je drážka, kde je umístěna, kolik drážek je potřeba obrobit? S novou CAD funkcí SLOT zanalyzujete díl, automaticky najdete drážky, kategorizujete její geometrii a připravíte ji pro NC programování. Drážky mohou být vzájemně kombinovány - středové křivky jsou jednotlivým drážkám automaticky vytvořeny. Všechny prvky jsou také okamžitě uloženy ve stromové struktuře. Nová CAM funkce MSLOT poskytuje optimální strategie obrábění - hrubování a dokončování s kuželovou frézou, obrábění plným řezem nebo trochoidní dráhou, nájezdy po rampě nebo šroubovici. Volitelně je k dispozici 5osá optimalizace vyhnutí nástroje pomocí konvertoru z 3 do 5 os.

 • Rychlá analýza a rozdělení drážek
 • Příprava NC programování
 • Zvýšení životnosti nástroje
 • Snížení doby obrábění
 • Zvýšení kvality při zkrácení doby výroby

Rozložení bodů
Vytváření povrchů nejvyšší kvality i u složitě strukturovaných ploch
Mnoho průmyslových odvětví vyžaduje nejvyšší nároky na kvalitu povrchu a geometrickou přesnost lisovacích nástrojů. Díky novému HSC rozložení NC bodů můžete dosáhnout požadované vlastnosti povrchu, např. pro vnější karosářské díly v automobilovém průmyslu. Optimální výsledky také získáte pro silně strukturované plochy ve výrobě forem. Distribuce bodů je pak základem pro optimalizované NC dráhy.

 • Tvorba prvotřídních povrchů
 • Řízení rozložení bodů s individuálním přizpůsobením vzhledem k povrchu a řídicím systému
 • Výrazné zkrácení doby výroby
 • Omezení ručního dokončování obrobených ploch

Další novinky v Tebis V3.5 R7
Kvalita

 • Možnosti výběru voleb pro vysoce dynamické stroje
 • Určení rozsahu vyklonění osy při konverzi z 3 do 5 os
 • Spolehlivé 5osé souvislé frézování pomocí funkcí MCURV a MSURF s rozšířenou ochranou proti kolizím

Komunikace

 • Datové rozhraní Autoform – simulační data tváření plechů
 • Import dat
  • do NX9
  • do SolidWorks 2013 SP4 a 2014
  • do Parasolid 26.0
 • Kapsy a drážky z Catia V5
 • Zobrazení JT polygonů jako křivek

Komfort

 • Standardní správa souborů: Soubor – Nový, Otevřít, Uložit jako, Zavřít, Zavřít vše
 • Automatické vyhotovení záložní kopie
 • Přizpůsobení, ukládání a přenos nastavení osvětlení
 • Interaktivní vytváření a zarovnání polotovarů

Souběžně s verzí V3.5 R7 byl vyvíjen a dále se vyvíjí systém Tebis 4.0, jehož zárodky mohli vidět návštěvníci oslav 30. výročí založení firmy Tebis v jejím sídle nedaleko Mnichova v polovině května tohoto roku. Dojde i na změnu uživatelského rozhraní, které jedni považují za zastaralé a druzí je oceňují za neměnnost vzhledu. To pak nemusíte přijít několik let s Tebisem do styku a pak znovu bez nějakého učení přesně víte, kam máte „sáhnout“. Kdyby si to tak vzali k srdci vývojáři jiných softwarů. A nemusím chodit daleko. Třeba Microsoft – v jeho Officech musím od verze 2007 stále něco hledat. To by se ale ani u Tebisu ve verzi 4.0 stát nemělo, protože změny dostala na starost společnost Ergodesign, která dbá na to, aby design bral ohled na uživatele. Tebis 4.0 přijde na trh v roce 2015.


Mohlo by vás zajímat: