Minerva
Google překladač: English Deutsch

Jubilující Missler Software vydává TopSolid verze 7.9

Autor článku: Redakce   

Tags: CAD | CAD/CAM | Konstrukce | Missler Software | PDM | TopSolid

TopSolid ilustracniTopSolid verze 7.9 přináší v oblasti obecné konstrukce v návaznosti na technologie další rozšíření možností. Tato verze přichází v době, kdy výrobce softwaru – společnost Missler Software slaví 30. výročí své existence. Za tuto dobu se stala společnost Missler Software druhým nejvýznamnějším dodavatelem CAD/CAM řešení pro strojírenský průmysl ve Francii a osmým největším dodavatelem CAD/CAM řešení na světě. V současné době používá systém TopSolid více než 20 000 uživatelů. TopSolid verze 7 je již třetí generací CAD, CAD/CAM softwaru, generovaného společností Missler Software.

TopSolid je inovativní systém. Snahou je dosáhnout maxima možností CAD a CAD/CAM ve prospěch uživatelů. Tým řešitelů TopSolid si vzal za úkol sledovat a vnášet do systému pokrok obsažený v nových technologiích. V řešení TopSolidu je obsažena síla moderního, ergonomického systému CAD nebo v kombinaci CAD/CAM.

TopSolid Frezovani 3

Pružnost tvoření

S integrovaným PDM reaguje TopSolid s komplexním zázemím pokročilého, plně integrovaného modeláře CAD. Silný CAD potřebuje silný CAM a naopak. Výkon uživatelů TopSolidu v oblasti CAMu zvyšuje například kompletní řízení práce s tolerancemi nebo stále obnovované a zlepšované cykly obrábění. Uživatel je podporován ergonomickým, rychlým a intuitivním interfacem pro přístup k datům a funkcím. Kliknutím pravého tlačítka myši v dané situaci na daném objektu vyvoláte vždy správnou kontextuální nabídku možností. Systém podporuje klávesové zkratky ve stylu Windows.

TopSolid Frezovani 4

Konstrukce, výpočty, technologie

TopSolid je v oblasti CAD konstrukce vybaven pevnostními výpočty, kinematikou s kontrolami kolizí apod. V oblasti CAMu pak tyto schopnosti umožňují provádět simulaci obrábění na kinematických modelech strojů, provádět kontrolu aktuálního polotovaru, kontrolu kolizí apod. Verze 7 v CAMu zobrazuje také přímo při simulaci synchronizovaný G kód k dráze nástroje.

Pro konstrukci i pro technologii je TopSolid rychlým systémem. V technologii je tvrzení „přechod od dílce ke G kódu za čtyřicet vteřin“ opodstatněné. Ergonometrie systému, přímý přístup k aktuálně potřebným funkcím, to vše rychlost zpracování zadání skutečně urychluje. V oblasti konstrukce je například unikátní použití funkce „drag and drop“ (uchop a přenes), kdy je možné celou objektovou entitu – například složený otvor – prostě uchopit a přetáhnout myší na jinou stěnu objektu. Tato specialita verze 7 zůstává k dispozici i v CAM systému – do nového působiště lze vytvořené dráhy lehce a snadno přetáhnout pouze pomocí kurzoru myši. Nemusíte dohledávat souřadný systém pro naklonění v 5osém indexovaném obrábění – starost přebírá TopSolid.

TopSolid je rychlý i díky své vnitřní stavbě, která plně užívá možností současného hardwaru počítačů v oblasti výpočtů různého druhu i v práci grafických karet při grafickém výstupu. V oblasti CAMu je to vidět například na podpoře paralelních procesů – je možno provádět vícero výpočtů dráhy nástroje najednou dělbou práce mezi jádry moderních procesorů. Jádra si dráhu mezi sebe rozdělí a výsledek pak složí do jednoho celku.

TopSolid Frezovani 1

Práce s daty a dokumenty

TopSolid je systémem s vlastním PDM. Je asociativní v datech i dokumentech. Reaguje na změny ve všech oblastech, ať je to zpráva dokumentace obecně (verzování – malé a velké revize apod.), sdílená konstrukce více uživateli nebo promítání změn do ostatních komplexních dokumentů TopSolidu (výkresová, technologická dokumentace, kusovníky, vše pod správou integrovaného PDM apod.). Do projektů PDM je možné integrovat i dokumenty z jiných softwarů.

Import geometrií

Importované dílce se budou v mnoha případech chovat stejně, jako byste je konstruovali v TopSolidu. Importovaná tělesa je možné například vybavit tolerancemi, o které je možné následně se opřít při efektivní přípravě technologie (obrábění na střed tolerance). Díky systému „FreeShape“ není tedy třeba znovu konstruovat zadání. Pro práci s DXF importovanými soubory je zase k dispozici filtr pro jejich opravu a očištění, je zde speciální podpora – průvodce – pro rekonstrukci kontur. Takto importované/rekonstruované kontury je možné použít pro rychlou a inteligentní rekonstrukci objemového modelu tělesa nebo je možné je použít pro přímé obrobení.

TopSolid Frezovani 2

Tvorba dokumentace

TopSolid je silný v dokumentaci – umí sestavovat šablony výkresových dokumentů s příslušně předdefinovaným orámováním a razítky, čárovými kódy, automaticky plněnými datovými poli, kusovníky, automatickými pohledy, vícestránkové automatické dokumenty a další možnosti. Totéž platí pro technologickou dokumentaci i pro speciální dokumentaci pro formaře nebo pro ohýbání plechu. Šablony jsou uživatelsky otevřené.

TopSolid umožňuje vytvářet integrované dokumenty – například technologie, které nelze rozdělit pro charakter obsluhovaného stroje – typickým příkladem jsou soustružnicko/frézovací centra. Dílec, polotovar, stroj znamená pouze jeden dokument TopSolidu pro obě technologie.

TopSolid verze 7 je nyní v českém jazyce k dispozici všem, kteří budou mít o moderní konstrukci/technologii zájem.


Mohlo by vás zajímat: