Google překladač: English Deutsch

Solární fasáda Liberta – zabudované fotovoltaické panely

Autor článku: Ruukki   

Tags: Fotovoltaika | Liberta | Ruukki | Solar

ruukki ilustracniArchitektonicky nadstandardní řešení, které je zároveň energeticky udržitelné. Liberta Solar je architektonicky působivý fasádní systém, který přemění sluneční záření na energii. Může se pochlubit téměř černým proskleným povrchem s úzkými 8 mm spoji. Fotovoltaická fasáda je do fasády funkčně a vizuálně plně integrovaný systém, bez jakýchkoliv viditelných připojení. Je vhodná jak na novostavby tak rekonstrukce. Může být použita na kancelářských, komerčních, průmyslových či bytových stavbách.

Solární panely nainstalované po celé výšce stěny mohou rozbít a oživit dlouhé, jednotvárné a bezútěšné fasády. Můžete jimi zvrátit konečný výsledek a vytvořit impozantní fasádu, která umlčí jakoukoliv kritiku.

Architekt Petteri Lautso z Ruukki

Vytvořte prosklenou fasádu, nebo zkombinujte kov se sklem a solární energií inovativním způsobem. Solární fasádní panel Liberta je k dispozici ve standardní velikosti. Dosáhněte jednotné skleněné fasády – prosklené panely Liberta poskytují vizuálně konzistentní, alternativní řešení pro všechny velikosti otvorů. Fotovoltaická solární fasáda Liberta je součástí architektonických opláštení Ruukki Design palette. Umožňuje větší flexibilitu při návrhu a kompletní řešení fasád v kreativních kombinacích různých tvarů, materiálů a barev pro celou budovu.


Investice – solární panel je nákladově efektivním a „zeleným“ řešením

Solární fasáda je ekologicky udržitelná a splňuje globální potřebu energie z obnovitelných zdrojů. Fotovoltaická solární fasáda je v souladu s nejnovějšími požadavky na vyšší energetickou účinnost a pomáhá při získání LEED a BREEAM kreditů (posuzuje budovy podle sedmi samostatných kritérií a poskytuje celkové hodnocení: prošlo, dobré, velmi dobré, výborné nebo vynikající). To také snižuje reálné náklady na údržbu nemovitostí a snižuje emise uhlíku.

Sortiment Ruukki zahrnuje také systém Liberta Solar, což je fotovoltaický systém plně integrovaný do fasády, organicky tvořící samotnou fasádu budovy.

Solární fasáda Liberta je řešením s přidanou hodnotou jak pro vlastníka nemovitosti, tak pro koncového uživatele. Jako plně integrované řešení je nákladově nejefektivnější volbou pro plně prosklené průčelí, které vyrábí energii ze slunce. Doba návratnosti je závislá na mnoha faktorech, včetně tarifů, slunce a povětrnostních podmínek, geografického umístění a místních cen energie.

Technické řešení, dodávka a montáž – efektivní a jasné

Solární panely Liberta jsou založené na nejmodernější fotovoltaické technologii tenkého filmu, která není závislá na slunečním teple ale jen na slunečním záření, což umožňuje odběr energie i za „zamračeného“ počasí. Je dodáváno předem navržené řešení solární fasády, připravené na zapojení do sítě. Generovaná elektrická energie se používá buď pro vlastní potřeby budovy, nebo se dodává do elektrické sítě. Dodávka obsahuje všechny požadované součásti a příslušenství.

Solární panely na fasádě budovy, jsou jasnou vizitkou vztahu a povědomí o životním prostředí společnosti, která budovu vlastní, či využívá. Solární panely vyrábí část elektřiny potřebné pro provoz budovy. Firmy mohou ve své firemní filosofii s čistým svědomím poukázat na využití sluneční energie, například ukázkou výpočtu množství elektrické energie poskytované solárními panely jejich budovy ve srovnání s roční spotřebou elektrických zařízení.

Branislav Bačo, Business Manager Ruukki

Fotovoltaická solární fasáda Liberta je „plug¬ and¬ play“ spolehlivé řešení pro systém odvětrávaných fasádních kazet, které se montují na základě stejných principů jako již 20 let používané „Fasádní kazety Liberta“. Systém je vhodný pro všechny druhy podložení stěn budov. Díky průmyslově vyráběným konektorům je zapojení rychlé a spolehlivé. Elektroinstalace je snadná a vyžaduje pouze základní elektromontážní práce.

Vychutnejte si tvar a detail hotové fasády, doplňte energii fasády se solárními panely Liberta, představte si materiál a barvy při odlišném osvětlení a z různé perspektivy – to vše s vizualizérem Ruukki Design Palette.

Fotovoltaický solární panel: Liberta Solar

Výška: 650 mm
Šířka: 1200 mm
Hloubka: 40 mm
Horizontální a vertikální spoje: 8 mm
Spojovací materiál: skrytý
Vzhled: téměř černý skleněný povrch

Solární panel Liberta je plně zabudovaný systém do fasády (integrovaná fotovoltaika budovy BIPV), který přemění sluneční záření na elektřinu. Systém není závislý na slunečním teple, ale jen záření. Dokáže vyrábět elektřinu i za podmínek, když na fasádu nesvítí přímé sluneční záření, např. za oblačného nebo mlhavého počasí.

Vyprodukovaná elektřina se používá na vlastní potřeby budovy, nebo je připojená k hlavní rozvodné síti.

Použité fotovoltaické moduly PV jsou založené na CIGS (Copper, Indium, Gallium, Selenide) filmové technologii, která je stále více a více převládající technologií solárních článků.

Solární panel Liberta přeměňuje záření přímo na elektřinu. Elektřina se shromažďuje pomocí kabelů, ktere jsou za stěnou a dále je elektrická energie přeměněna na střídavý proud (AC).

Žádné viditelné kabely, žádné zásahy do stěny (všechny kabely jsou v prostoru za panely)

Dvě řešení připojení k síti:

  • V případě, že je možné připojení k hlavní síti, je veškerá energie přivedena do sítě a následně se odkoupí požadované množství zpět
  • V případě, že nechcete být připojeni do hlavní sítě, energie se využije pro vlastní potřebu budovy nebo její části

ruukki 1

Kredity LEED

LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) je mezinárodně uznávaný certifikační systém zelených budov, který poskytuje ověření třetí strany, že budova nebo obec byly projektovány a vystavěny s využitím strategií cílených na zlepšený výkon napříč všemi parametry, které jsou nejdůležitější: úspora energie, efektivita spotřeby vody, snížení emisí CO2, zlepšená kvalita vnitřního životního prostředí a dozor nad zdroji a citlivost k jejich dopadům.

Plocha zhruba 50 m2 může poskytnout výkon 8 kWp. K tomu by bylo zapotřebí 30 panelů.

Systém LEED vyvinul U. S. Green Building Council (USGBC) a poskytuje majitelům budov a provozovatelům výstižný rámcový dokument pro identifikaci a zavádění praktických a měřitelných projektů zelených budov včetně řešení pro stavbu, provoz a údržbu.

LEED podporuje celkový stavební přístup k dlouhodobé udržitelnosti cestou zjišťování výkonu v klíčových oblastech. Body LEED jsou udělovány na 100 bodové stupnici a kredity jsou rozdělovány s ohledem na jejich potenciální ekologické dopady.

www.ruukki.cz


Mohlo by vás zajímat: