Minerva
Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Precizní zemědělství bez pojezdové přesnosti není precizní!

Autor článku: Vladimír Rozmahel FONS, s. r. o.   

Tags: FONS | InGIS | RTK | Zemědělství

20140807 091911-1803V poslední době se v oblasti rostlinné výroby stále častěji skloňuje pojem precizní zemědělství. Jedním z hlavních témat tohoto oboru je ovšem přesnost pojezdu jednotlivých strojů, která je v praxi často opomíjena. Chcete-li být opravdu precizním zemědělcem, je třeba se vyvarovat všech náhražek a využívat nejlepší možnou a dostupnou přesnost. touto možností je právě rtk korekce, která je nyní na dosah ruky. právě díky této pojezdové přesnosti dosáhnete plného využití možností technologií, jako je controlled Traffic Farming, Strip-Tillage.

Možnosti přijmu RTK korekcí
Fotka-BS-1803Stále více zemědělců dnes hledá alternativy k celostátním VRS sítím s poplatky čítajícími desetitisícové částky ročně za každý z RTK autopilotů. Vybudovat vlastní RTK síť a stát se tak nezávislým na některém z dodavatelů veřejných korekcí RTK je dnes podstatně snazší, než tomu bývalo dříve. Vzhledem k aktuálním cenám řešení je tedy při provozu pěti strojů na placený korekční signál možno během dvou let provozu uspořit částku rovnou pořizovací ceně vlastní stanice. Čím více strojů bude na stanici provozováno, tím bude samozřejmě návratnost rychlejší.

Pro další skupinu zákazníků může být zase výstavba RTK sítě vhodným impulzem k přechodu z korekcí Omnistar/StarFire (méně přesných, nekomfortních a v podstatě nejdražších na trhu) na RTK. I tento upgrade je dnes možné snadno zajistit a realizovat.

 

Neztrácejte čas a energii s rádiovými přenosy
Doba, kdy jediným prostředkem k šíření RTK korekce byly radiomodemy, je již naštěstí dávno pryč. Praktické zkušenosti s využitím přenosu dat pomocí mobilních sítí ukázaly toto řešení jako mnohem robustnější. Není pomocí něj žádný problém pokrýt oblast o poloměru 25–30 km! Vliv terénních nerovností není ani zdaleka takovým faktorem jako u rádií. Zbavíte se tím pádem vyřizování a placení licencí za kmitočty, není třeba žádných retranslací atd.

Kvalitní modem je srdcem systému
Pouze kvalitní RTK síť ovšem není zárukou stabilní a bezchybné funkce. Je třeba zajistit spolehlivé propojení traktoru a RTK serveru, které v našich podmínkách spolehlivě zajistí pouze duální modemy. Jak již z názvu vyplývá, lze do modemu osadit SIM karty dvou různých operátorů, což řeší problém s dosahem GSM sítě potřebné pro komunikaci. Modemy jsou navíc schopné fungovat v sítích 2G/3G, nově i 4G LTE, což výrazně otvírá možnosti cloudového přenosu dat ze stroje a do stroje právě prostřednictvím modemu. V duchu integrace více funkcí do jednoho zařízení se tak použití opravdu kvalitního modemu stává nutností a jedinou možnou volbou. Právě proto jsou modemy z České republiky dodávány do mnoha evropských zemí především silným partnerům působícím v oboru precizního zemědělství. Spojením funkčností, jako je sběr dat z provozu stroje, přenos RTK korekcí a také například poskytnutí možnosti vzdálené podpory pro strojníka, jsou z mého pohledu klíčové. Neustálé přidávání nových funkcí a také osvojování pokročilých technologií klade stále vyšší nároky na obsluhu stroje. Možné spojení střediska technické podpory přímo do obrazovky navigace je tak vítanou pomocí, protože v momentě, kdy servisní technik vidí to stejné co obsluha, zkracuje se doba nutná k vyřešení situace na třetinu.

Zamyslete se, jaká data z výrobního procesu jsou opravdu důležitá
Vzhledem k trendu rozšiřování strojů využívajících pro kontrolu aplikační dávky a sekcí sběrnice ISO-Bus, je dnes velmi často diskutovaným tématem otázka, co vlastně dělat dále s daty, která jsou v monitorech strojů ukládána? Ani právě proběhnuvší veletrh Agritechnica na tuto otázku neodpověděl úplně jednoznačně. Prezentovaná řešení velmi často naráží na ne vždy samozřejmou kompatibilitu mezi obrazovkami různých výrobců strojů a navigací. Máme-li se tedy bavit o tom, co přinesou další měsíce a na co se vlastně z pohledu těchto technologií těšit, je to zcela jistě tato problematika.

Více informací získáte na webu fons.cz.

VYŠLO v InGIS 2/2017


Mohlo by vás zajímat: