Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Robotmaster v 21. století – století robotizace a automatizace

Autor článku: Oldřich Rybařík   

Tags: RIA | Robotmaster | Sonetech

Robotmaster ilustracniJestliže použiji analogii výroku z dnes již klasického českého filmu: „19. století nazýváme stoletím páry a energie,“ pak 21. století bezesporu zaslouží přívlastek století robotizace a automatizace. Dnes, zejména ve strojírenství, nespřaháme blesk s myšlenkami, ale přemýšlíme o tom, jak vyrábět rychleji, efektivněji, přesněji a ekonomičtěji. Řešením, které splňuje jednoznačně tato zadání, představuje nasazení robotů, resp. robotických pracovišť do výrobních procesů.

Dávno již neplatí vžité dogma, že nasazení robota je vhodné při velkých výrobních dávkách a že robot je především manipulátor pro přemístění předmětů z jednoho místa na druhé. Dnešní turbulentní doba výrazně ovlivňuje i výrobní procesy ve strojírenských firmách. Nekončící boj o zkracování výrobních i předvýrobních časů, snižování výrobních nákladů, stabilizace výrobních procesů, nedostatek kvalifikovaných pracovních sil, vysoké nároky na přesnost a kvalitu finálních výrobků, maximální využití času zařízení, to vše jsou faktory, se kterými se denně setkávají nejen české, ale i světové strojírenské firmy. Stále více firem z různých sektorů průmyslu nasazuje do svých výrobních procesů průmyslové roboty, resp. robotická pracoviště, kde mimo jiné o efektivitě rozhodují správně vytvořené a optimalizované pohyby robota.

Výše uvedená fakta potvrzují i oficiální údaje Severoamerické robotické společnosti (Robotic Industries Association – RIA) za první čtvrtletí roku 2017. V prvním kvartálu letošního roku evidovala společnost RIA objednávky na celkem 9 773 průmyslových robotů různých světových značek pro americké společnosti, což ve srovnání s rokem 2016 za stejné období znamená meziroční nárůst o 32 %!!! Podobný trend lze určitě vysledovat i v zemích EU.

Robotmaster 1

Jako  první na světě zakladatel firmy Jabez Technology pan Chahe Bakmazjian vytvořil program Robotmaster, který pracuje na základě CAD/CAM systémů, jejich historických zkušeností a ověřené tvorby drah. Uvědomil si, že největší brzda rozvoje robotiky je ve zdlouhavé a nepřesné předvýrobní přípravě při tvorbě drah robota a následných úpravách či změně dílů. V dnešní době se snaží již i některé další firmy kopírovat myšlenku programování pomocí CAD/CAM, ale časový a technologický náskok není jednoduché dostihnout.

Robotmaster představuje unikátní CAD/CAM programovací software pro programování drah robotů nejrozšířenějších značek robotů. Tento programovací software byl vyvinut před 15 lety kanadskou společností JABEZ Technologies a představuje doslova revoluci v programování robotů. Robotmaster jednoduše integruje programoání robotů, simulaci drah a generování kódu uvnitř daného CAD/CAM systému. Jelikož programování probíhá mimo robotické pracoviště na základě výpočtu drah z CAD modelu, Robotmaster výrazně zkracuje dobu nutnou pro programování, resp. strojní čas robotů, a to ze dnů na hodiny, a zvyšuje přesnost, s jakou jsou dráhy připraveny. Toto je velmi významný argument pro zákazníky, kteří uvažují o nasazení softwaru Robotmaster do své výroby, neboť při změně výrobku dochází k minimálním odstávkám robota, což zvyšuje produktivitu práce robota a bezesporu zvyšuje zisk a návratnost zařízení. Součástí softwaru Robotmaster je samozřejmě optimalizace těchto drah tak, aby nedošlo ke kolizi robota s obrobkem či vnitřním vybavením pracovního prostoru, včetně grafické simulace naprogramovaných drah robota. Samotné programování robota je obdobné jako programování NC stroje a je velmi intuitivní, a tudíž pro programátora snadné. Problémem pro Robotmaster není ani programování dalších os v pracovišti, a to až tří lineárních os a dvou rotačních v jakékoliv kombinaci. Robotmaster dokáže řídit jakýkoliv bod dráhy, a to i technologických parametrů (např. řízení parametrů svařování, stříkání atd.) a řízení dalších zařízení v prostoru robota nebo přípravku, jako třeba odskakovací upínky a podobně. Pro často používané technologie, jako je například svařování, má připraveny rutiny, které urychlují vyhledávání a doměřování skutečné polohy koutů, překryvy nástřiků, velikost nanášené „housenky“ třeba u nanášení těsnění a mnoho dalších vychytávek. Lepší jak třikrát číst je jednou vidět.


Ukázky programování robotů pomocí softwaru Robotmaster pro různé technologie

Na závěr rychlé shrnutí předností programovacího softwaru Robotmaster:

  • univerzálnost v programování – možnost programování robotů více než 20 světových značek
  • univerzálnost v použití – umožňuje programovat roboty pro různé technologie: svařování, obrábění, odjehlování, nanášení barev, řezání materiálů, 3D tisk, ořez plastů, nýtování a další
  • Rychlost a jednoduchost programování
  • Programování mimo výrobní čas robota
  • Rychlá návratnost vložené investice

Robotmaster 3

Zakončeme tento článek krátkou parafrází hesla Tomáše Bati: „Lidem myšlení, strojům dřinu.“ Pokud by tento geniální podnikatel žil a tvořil v 21 století, znělo by dnes toto heslo asi takto: „Lidem myšlení (programování), dřinu robotům.“

Specialisté firmy SONETECH, s. r. o., která je exkluzivním distributorem pro Českou a Slovenskou republiku, vám rádi zodpoví vaše otázky a předvedou možnosti systému Robotmaster jak v Brně na MSV 2017, tak kdykoliv jindy dle vašich možností.

obchod@sonetech.cz 
www.sonetech.cz 


Mohlo by vás zajímat: