Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Spolupráce Autodesku a Esri na větší provázanosti technologií BIM a GIS

Autor článku: Bobby del Rosario   

Tags: BIM | ESRI | GIS | IBN

esri ilustracniSpolečnosti Esri a Autodesk oznámily na letošní uživatelské konferenci Autodek University v Las Vegas začátek nové spolupráce, jejímž cílem je užší provázanost BIM (informačních modelů budov) a geografických informačních systémů. Cílem tohoto nově vzniklého partnerství je objevování vzájemných vztahů mezi přírodou, urbanizovaným územím a lidmi, kteří zde žijí. Technologické zrychlení, populační růst a pohyb, změna klimatu a posun geopolitického klimatu jsou jen některé z megatrendů, které aktuálně formují hospodářský, sociální a environmentální stav našeho světa.

Do roku 2050 se odhaduje, že celosvětová populace dosáhne téměř 10 miliard, přičemž přibližně 70 procent žije v městských oblastech. Díky tomuto rostoucímu populačnímu růstu a trendům hustoty přichází poptávka po vyšších životních úrovních, což má za následek výrazné zvýšení spotřeby energie, větší složitost přepravních potřeb a zpřísnění dodávek vody.„Partnerství s Esri propojí možnosti BIM s nástroji mapování, a to umožní našim uživatelům postavit cokoliv, kdekoliv. Naším cílem je umožnit architektům plánovat v kontextu reálného světa. To umožní vybudovat propojenější, odolnější města a infrastrukturu zaměřenou na udržitelnost.“

Andrew Anagnost, generální ředitel společnosti Autodesk

Během minulého století se hladina moří zvýšila o 20,5 centimetru – toto tempo se však v posledních dvou desetiletích téměř zdvojnásobilo. Zatímco konkrétní prognózy jsou neurčité, nové zprávy naznačují, že hladiny moří by mohly vzrůst do konce tohoto století téměř na dvojnásobek, než se původně předpokládalo, pokud by emise oxidu uhličitého nebyly omezeny. To by mohlo znamenat zničení pobřežního osídlení po celém světě.

Jak můžeme vyhovět potřebám rychle rostoucí populace s územně odpovědným sociálně a environmentálně zaměřeným plánováním a projektováním? Můžeme plánovat a navrhovat města bezpečněji a efektivněji přesouvat lidi a zboží? Co můžeme udělat pro lepší plánování a navrhování rozhodnutí, která pomohou zranitelným komunitám zmírnit potenciální škody způsobené přírodními událostmi?

Majitelé infrastruktury, projektanti a moderní stavební inženýři se dnes zabývají vytvářením bezpečného, udržitelně vybudovaného prostředí, které zvyšuje kvalitu našeho života. Zabývají se poskytováním odolné a udržitelné infrastruktury, která přispívá k hospodářskému růstu a sociální struktuře. Pro tyto profesionály vyžaduje řešení těchto obav systémy, které jim mohou pomoci při rozhodování o tom, jak budovat věci v kontextu jak přírodního, tak existujícího zastavěného prostředí.
GIS a BIM jsou v průsečíku tohoto systému.„Je důležité brát v úvahu potřeby příštích generací při návrhu a budování projektů už dnes. Přínosy partnerství s Autodeskem budou zahrnovat zajištění udržitelných zdrojů pro rostoucí populaci, zodpovědnou ekologickou stopu v našem přirozeném prostředí, lepší využití zdrojů naší planety a odolnější města.“

Jack Dangermond, prezident Esri

Překlenutí GIS a BIM

Oznámení společností Autodesk a Esri směřuje k vybudování mostu mezi BIM nástroji pro návrh infrastruktury a GIS technologiemi mapování. V plánu je spolupráce s cílem vytvořit přímý, obousměrný a dokonalý tok informací, který umožní majitelům a architektonickým a stavebním firmám pracovat s robustnějšími existujícími podmínkami pro plánování a návrh, minimalizovat ztráty dat a efektivněji spravovat a provozovat infrastrukturní stavby.

Přemostěním toku dat mezi GIS a BIM a uvedením těchto informací do centra infrastrukturních projektů, domů, škol, silnic, intermodálních tranzitních zařízení, kanalizačních a energetických sítí, odpadového hospodářství a jiných staveb již není třeba plánovat, navrhovat a stavět v izolaci všeho ostatního kolem. Namísto toho mohou plánovači a projektanti lépe vidět infrastrukturní projekty ve vztahu k tomu, jak se tyto stavby hodí a vzájemně reagují s okolním ekosystémem. Úzce propojené pracovní postupy GIS a BIM mohou pomoci zúčastněným stranám lépe porozumět tomu, jak se přírodní a stávající zastavěné prostředí spojí s novou stavbou, která má být vybudována.

GIS a BIM spolu spojí inteligenci v detailním 3D vývojovém modelu s podrobnějšími daty geograficky indexovanými a spravovanými prostřednictvím geografického informačního systému. Příslibem této důkladnější integrace GIS a BIM je posílení stavebních firem a vlastníků projektů, aby se soustředili nejen na to, co navrhují a budují, ale také lépe porozuměli, kde a proč jim pomáhají poskytovat trvale udržitelnější a odolnější infrastrukturu prostřednictvím ekonomičtějších, sociálních a environmentálně odpovědných plánovacích a konstrukčních postupů.

esri london

Provázanost technologií BIM a GIS totiž usnadní nejen efektivnější plánování, návrh, stavbu a provoz jednotlivých budov, ale významně se zjednoduší i některé pracovní procesy, resp. jejich dopad na okolní prostředí. Předpokládá se totiž, že v příštích 30 letech naroste světová populace o 2,5 miliardy lidí, z nichž 70 % bude bydlet ve městech. To přinese enormní zátěž pro sídelní infrastrukturu, jejíž rozšíření si vyžádá vysoké investice.

Více informací můžete nalézt na webové stránce věnované spolupráci společností Esri a Autodesku.


Mohlo by vás zajímat: