Google překladač: English Deutsch

FARO nabízí digitální podpis u naskenovaných dat

Autor článku: FARO   

Tags: Data | Digitální podpis | Faro | Focus | Scan Verification Tool | Skenování

FARO Scan Verification Tool-1843Funkce Digital Signature přidá ihned o naskenování automatický a di­gi­tál­ní klíč k čistým naskenovaným datům pomocí řady laserových ske­ne­rů FARO Focus. Šifrované zabezpečení tak zajistí, že data ne­pů­j­de měnit. Každý sken je nyní digitálně podepsán, přičemž je použit běž­ný průmyslový algoritmus pro zmapování jednotlivého skenu do ur­či­té­ho čísla, zvaného hodnota klíče. Ta se dá kdykoliv zkontrolovat a lze se tak ujistit, že se souborem s čistým skenem nebylo ma­ni­pu­lo­vá­no.

Pro porovnání originálních dat s problematickými daty je použit samostatný ověřovací nástroj FARO Scan Verification Tool, jenž je k dispozici zdarma.


Mohlo by vás zajímat: