Google překladač: English Deutsch

ModuleWorks vydává CAD/CAM Components 2018.12

Autor článku: |ModuleWorks   

Tags: 2018.12 | CAD/CAM | Components | FDM | ModuleWorks | NC Editor | Obrábění

moduleworks-3-1851ModuleWorks je na předním místě víceosých obráběcích a si­mu­la­č­ních technologií poskytujících dráhy nástroje a simulace, které pod­po­ru­jí řadu předních CAM systémů na celém světě. Nově nabízí kom­po­nen­ty pro FDM, a také nové funkce pro 5osé, 3osé a dvouosé ob­rá­bě­ní, simulaci stroje (kroky vpřed a vzad či rychlé přeskočení), post­pro­ce­sor MultiXPost (nová funkce automaticky najde optimální řešení) a NC Editor (pokud je do NC Editoru nahrán NC soubor, je v náhledu si­mu­la­ce odpovídající model stroje). Pro aditivní výrobu formou FDM nabízí ModuleWorks 2018.12 různé modely výplní s definovanou hustotou a úhlem natočení.

Pro přesahy může být vytvořena podpůrná konstrukce a další vrstvu okraje lze použít k zajištění větší přilnavosti k desce. A pro kontrolu správné kalibrace trysky a správného zahřátí materiálu je možné kolem modelu vytisknout čáru okraje. U pětiosého obrábění je novinkou volba sklápění podle styčného bodu nebo dynamického rozsahu či au­to­ma­ti­c­ké natáčení u válcového frézování. Tříosé obrábění nově eliminuje nutnost zpracování velmi tenkých řezů, jež jsou výsledkem nerovností z předchozí operace, díky možnosti nastavení hraniční hodnoty. A konečně simulace dvouosého obrábění nabízí novou funkci pro zamezení kolize držáku a nástroje při hrubování.
Více se dozvíte na www.moduleworks.com.


Mohlo by vás zajímat: