Google překladač: English Deutsch

Rychlé měření v AutoCADu 2020

Autor článku: Michal Spielmann – NICOM   

Tags: AutoCAD 2020 | Kurzy | Michal Spielmann | Nicom | Rychlé měření | Vzdělávání

Nicom Obrazek 01-1931Jak jsem se zmínil v minulém článku, aplikace AutoCAD ve verzi 2020 přinesla pár zajímavých novinek. Další z nich, na kterou se podíváme blíže, je rozšíření příkazu pro měření geometrie.

Rychlé měření geometrie

Měření je mnohem rychlejší s novou rychlou možností příkazu MĚŘITGEOM (MEASUREGEOM). Pomocí této možnosti můžete rychle zobrazit rozměry, vzdálenosti a úhly ve 2D výkresu.
Pokud je volba Rychlé aktivní, kurzor zobrazí všechny rozměry v okolí, jak uvnitř, tak vně nejbližší geometrie. Čtverce zobrazené na spodní straně obrázku představují úhly 90 stupňů.

Nicom Obrazek 02-1931

Vzdálenost mezi oběma objekty na dalším obrázku je měřena, protože jeho hrany jsou rovnoběžné.

Nicom Obrazek 03-1931

Tip: Chcete-li se vyhnout rychlým změnám rozměrů a zlepšit výkon, je nejlepší si složitější objekty přiblížit.

Nicom Obrazek 04-1931

Poznámka: Možnost Rychlé aktuálně nepodporuje uživatelské objekty a objekty typu Oblast.

Přístup z pásu karet

Karta Domů -> panel Pomůcky -> Odměřit/ Rychlé.
Přístup z pásu karet poskytuje galerii bloků dostupných v aktuálním výkresu spolu se dvěma novými možnostmi, Poslední blokyBloky z jiných výkresů.

Nicom Obrazek 05-1931

Příkaz MĚŘITGEOM (MEASUREGEOM) přidává možnost Rychlé pro měření v reálném čase. Nová možnost rEžim určuje, zda je možnost Rychlé aktivní vždy jako výchozí.

Závěrem

Pokud chcete zefektivnit svoji práci, získat další tipy nebo se přiučit něco nového, neváhejte si vybrat z kurzů v AutoCAD autorizovaném školicím středisku NICOM, a. s.
Autorizované školicí středisko NICOM provádí školení na pevných učebnách v Brně, Ostravě a Praze, nebo na mobilních učebnách po celé republice.

Těším se na Vás na některém z vybraných 3D či CAD kurzů.

Michal Spielmann
Autodesk Certified Instructor
Autodesk AutoCAD Professional
Autodesk Inventor Professional


Mohlo by vás zajímat: