SolidWorks 2021
E LINKX
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

HSI com
ZWsoft
Arrow

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Fleet Controlling

Řízení přepravních nákladů v reálném čase
ČRSe  zaváděním „sledovacích“ softwarů ve firmách se zkvalitňuje řízení nákladní dopravy a optimalizují přepravní náklady. Je překvapující, kolik firem výrobních i obchodních, neumí stále své přepravní náklady vyčíslit přesně, natož ne v on-line režimu. Tím pádem nejsou schopni si zajistit možnosti optimálně reagovat na změny na základě reálné situace v dopravě.
Jakým způsobem by měl fungovat a co by měl umět kvalitní řídící a kontrolní software pro řízení a optimalizaci přepravních nákladů?

On-line komunikace

Nezbytným základem je bezpochyby on-line přenos informací mezi vozidlem a dispečerským střediskem nejen v ČR, ale i po celé Evropě, s následným zpracováním získaných informací. On-line přenos informací by měl zahrnovat nejen základní informace jako je poloha a rychlost vozidla, ale také všechny dostupné informace související s realizovanou přepravou a výkonem řidiče. Jedná se o kompletní informace o vozidle získané propojením GPS  GSM/GPRS modulu Fleet Controlling systému s CAN sběrnicí ve vozidle a s dalšími přídavnými zařízeními a čidly (palivový plovák, externí průtokoměr, digitální tachograf).
Správný Fleet Controllingový systém přenáší a zpracovává informace související s realizovanou přepravou. Na straně dispečera jsou to zejména podklady pro realizaci přepravy v elektronické podobě (dodací list nebo přepravní list), ze strany řidiče jde o informace zadané v průběhu výkonu (elektronická kniha jízd), včetně on-line informací ze sekundárních zařízení jako jsou např. digitální tachograf, skener čárových kódů nebo RFiD čipy.

Právě v tom tkví zásadní rozdíl mezi běžnými „monitorovacími“ jednotkami (Black Box neboli Černá skříňka), jenž se vydávají za ucelená řešení, ve skutečnosti však poskytují jenom informace o poloze vozidla pro pozdější statistické a účetní operace. Skutečný Fleet Controllingový systém je nesmírně komplexnější a dispečer i manažment dokáží sledovat, vyhodnocovat a hlavně korigovat činnost řidiče celoevropsky a v reálném čase.

Nákladní doprava

Mobilní jednotka řidiče

Důležitou vlastností kvalitního Fleet Controllingového softwaru je možnost komunikace mezi dispečerem a řidičem na principu chatu (četu) v reálném čase. Tento způsob komunikace plně nahrazuje stávající komunikaci pomocí mobilních telefonů, jenž vyjde běžnou mezinárodně operující logistickou společnost na desetitisíce Euro ročně.
Tato komunikace a taky zadávání dat, jež nejsou sbírána automaticky, se děje přes mobilní jednotku řidiče. Ta je ve skutečnosti plnohodnotný počítač s dotykovým displejem a vlastním operačním systémem, a to vše ve velikosti zhruba třech krabiček cigaret.

Vzhledem na nutnost minimalizovat zatížení řidiče při řízení se jako nejefektivnější ukázalo u těchto typu softwaru intuitivní ovládání pomocí dotykového displeje a ikonek pro různé aktivity (nastoupení a výměna řidiče, oddych, čerpání PHM, servis, přijetí objednávky, navigace na místo určení…).

Univerzálnost nasazení

Jednou z dalších požadavků na kvalitní Fleet Controlling software je jeho univerzálnost, pomocí které dispečer úspěšně řídí a optimalizuje provozní náklady u všech typů vozových parků včetně distribuce a zásilkové služby. V současné době je už propojení s ERP systémy téměř nevyhnutelností, s podporou pro automatické zpracování poskytnutých dat a exportování dat v požadovaném formátu s minimálním zatížením uživatele.

Alarmy a strukturování dat

Systém musí na pozadí sledovat nepřeberné množství dat o reálné situaci realizace zakázky a rovněž množství technických informací o vozidle. Ty mají dispečerovi usnadnit práci a ne ho zahltit. Proto by Fleet Controlling měl umožnit jednoduše nastavit požadovanou strukturu informací pro každého dispečera zvlášť. Zároveň mu však má usnadnit práci silným nástrojem – což jsou alarmy, jenž informují dispečera jenom o skutečných krizových stavech.
Plánování a optimalizace
V procesu plánování přeprav umožňuje dobře nastavený systém zohlednit požadavky na sledování a optimalizaci nákladů na přepravu, což je věc, která zajímá každého majitele.
Nejčastěji jde v našich podmínkách o minimalizaci mýtných poplatků, efektivní využití AETR u řidiče (naplánování práce a odpočinku řidičů dle norem). Další, nikoli zanedbatelné rezervy, je možné hledat v optimalizaci přepravních tras – najít kratší, rychlejší nebo optimální trasu, vždy podle momentálních požadavků zákazníka. Potřebuje zboží co nejrychleji nebo ho můžeme nechat chvíli čekat a zvolit trasu mimo placených často nejrychlejších úseků.  

Navigace

Ne mnoho systémů poskytuje navigaci, grafickou nebo hlasovou, a zároveň zohlednění tzv. „truck“ atributů mapy silniční sítě. To je lahůdka, jež výrazně snižuje pracovní zatížení dispečerů i řidičů, zejména když je automatická a čerpá data z přijatých pracovních příkazů a objednávek.
Vzdálený přístup
Jedním z  nástrojů pro snížení pracovní zátěže dispečerů je schopnost software pracovat v režimu vzdáleného přístupu. Ten umožňuje poskytovat informace on-line, bez ohledu jestli chcete data o realizaci zakázky poskytovat klientům nebo dispečerovi pro operativní řešení vzniklých problémů v době pracovní pohotovosti z domova. To zrychluje řešení krizových stavů a optimalizuje tak provozní náklady.

Navigace
Skloubit všechny tyto teď již pomalu běžné požadavky zákazníků, do jednoho uceleného systému je nesmírně náročné. Nejen z pohledu nákladů ale i času, protože jde o mnoho poměrně nezávislých požadavků. Náš trh nabízí mnoho řešení, v naprosté většině jde však o zmiňované jednoduché monitorovací, a ne celistvé Fleet Controllingové systémy.

e-mail: info@ymsgroup.com
www.ymsgroup.com

Autoři působí ve vývojovém týmu yTrack společnosti YMS Group.