E LINKX
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

GEPRO
SOLIDWORKS
Siemens

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Interoperabilita CAD a GIS může fungovat

Tags: Autodesk | CAD

Když Autodesk nedávno uskutečnil sérii seminářů pro úředníky místních samospráv ve Velké Británii, více než polovina z dotázaných uvedla jako jeden z největších problémů ve svém pracovním životě propast mezi CAD a GIS systémy. Z odpovědí účastníků bylo evidentní, že tato propast má praktické i kulturní implikace a způsobuje výrazné ztráty produktivity, nepřesnosti a zbytečné opakování práce.

Souboj mezi CAD a GIS?

Geoprostorová data používají místní úřady k čím dál více účelům. Jedná se například o monitorování frekvence nehod, zaznamenávání populačních trendů, vyhodnocování tras školáků, řízení dopravy a parkování, správu nebo plánování majetku atp. Geoprostorové informace musí být u mnoha těchto aplikací provázány s informacemi o budovách a infrastruktuře, jež jsou obvykle uchovávány v CAD systému. To vytváří technickou překážku, která stojí peníze. V současném konkurenčním prostředí s klesajícími rozpočty je správa více typů softwaru, konvertování dat, synchronizování systémů a udržování vazby mezi návrhy a provozem velmi nákladné.

„V současné době existuje několik přístupů k řešení stejného problému. I když jeden obor dělá jednu věc určitým způsobem, máte dalších 13, které postupují jinak.“

Problém, který zde vyvstává, zčásti spočívá v okrajové povaze obou systémů. Geografické informační systémy (GIS) jsou vnímány jako sofistikované a GIS experti jsou vysoce kvalifikovaní a specializovaní. V průběhu let se tyto systémy vyvinuly do robustní a složité podoby. Uživatelé mohou využívat výkonné prostorové databáze, provádět prostorové analýzy a generovat zajímavé, inteligentní mapy. Avšak vždy to byla uzavřená doména specialistů.

Na druhou stranu zastávají CAD experti názor, že systém GIS postrádá přesnost potřebnou pro inženýrskou práci. I CAD technologie se dramaticky vyvinuly. Inženýři nyní mají k dispozici inteligentní, výkonné grafické nástroje, které jim umožňují vytvářet vysoce podrobné návrhy budov, mostů, strojů nebo rozvodných sítí a analyzovat a testovat jejich fungování.

Mezi oběma obory odjakživa existuje znalostní propast. Navíc to komplikuje skutečnost, že oba systémy bývají doménou samostatných oddělení mimo sféru pravomocí podnikového IT. Oba tyto obory proto bývají důkladně opevněny přede všemi, kdo by chtěli vstoupit do jejich „chráněného“ teritoria. A i když týmy CADu i GISu s oblibou hovoří o integraci, CAD experti jsou přesvědčeni, že jakékoli integrované řešení by měli mít pod kontrolou právě oni, a naopak.

Situaci naštěstí konečně ovlivňují trendy, které v IT v posledních letech panují. Uveďme například to, že podnikové aplikace jako systémy pro správu elektronických dokumentů nebo SAP vedou manažerské týmy k tomu, aby uvažovaly o informacích v celkovém kontextu: Tento přístup pak vytváří podmínky pro další integraci a centralizaci. Navíc již existují znaky, že týmy své obavy odkládají a čím dál více organizací plánuje vytvoření jednotného zdroje mapových dat. I když to pak znamená, že týmy CAD a GIS musí pracovat jako jedno oddělení.
Londýnská bytová zástavba

Aby toto bylo možné, musí GIS a mapové funkce získat přesnost CAD nástrojů pro záznam, vytváření a údržbu dat. GIS přitom musí umět pracovat s objektovými návrhovými informacemi uloženými v polích CAD výkresů (např. DGN nebo DWG), aniž by při převodu dat došlo ke ztrátě přesnosti.

Konkrétní příklad

Průkopníkem modelu jediného zdroje dat je právě úřad Rushmoor Borough. Do správního obvodu, který se nachází zhruba 56 km od Londýna, spadají dvě města hrabství Hampshire, Aldershot a Farnborough. Městský obvod je sídlem řady známých společností. V Aldershotu sídlí armáda, ve Farnborough je aerodrom (místo konání Farnborough International Airshow) a také jsou zde špičková výzkumná pracoviště. V této živé a prosperující oblasti žije na 91 000 lidí, z nichž někteří sem přišli za prací, jiní jsou starousedlíky a další zde pracují ve veřejných službách.

Z nejrůznějších důvodů je zde proto velká poptávka po geodetických datech obce, mimo jiné pro péči o veřejné budovy, plánování provozu, po monitorování úrovně hluku letadel přilétajících a odlétajících z aerodromu aj.

V minulosti byla však pro obecní úřad problémem přílišná rozmanitost systémů. Vzhledem k tomu, jak se geografické systémy v úřadu postupně zaváděly, byla zde řada různých, samostatných systémů. Klíčovou součástí strategie byl systém ESRI ArcSDE, ale některé části organizace používaly jiné produkty včetně aplikace AutoCAD Civil 3D. Z toho důvodu nebylo možné pohotově vyměňovat data mezi odděleními. Navíc vývoj v jedné oblasti se nemusel nutně projevit v datových sadách jiných oddělení.

Celkem úřad udržoval okolo 400 aktivních sad prostorových dat a měl okolo 250 uživatelů, kteří chtěli k těmto informacím přistupovat. Cílem úřadu bylo dostat se do stavu, kdy by se k těmto datům mohl připojit každý uživatel a měl přitom jistotu, že pracuje s nejpřesnějšími a nejaktuálnějšími dostupnými prostorovými informacemi.

Centralizované řešení: AutoCAD Map 3D

Klíčem k tomu se stal software AutoCAD Map 3D, který slouží jako most mezi systémem CAD a geoprostorovými informacemi. Kde je to možné, zajišťuje shodu s rozvíjejícími se standardy organizace OGC (Open Geospatial Consortium), a tak poskytuje jednoduchý a účinný způsob, jak dynamicky sdílet informace. Každý uživatel přitom může pracovat s nástroji, které mu nejlépe vyhovují.
Zemní práce

Řešení AutoCAD Map 3D bylo dodáno bez většího problému. Byla to otázka vytvoření přímého připojení k hlavnímu datovému úložišti GIS a potom jeho zpřístupnění na všech pracovních stanicích CADu v úřadě. Nyní sdílejí uživatelé AutoCADu a systému ESRI GIS společnou datovou sadu. Každý si zachoval přístup ke svým preferovaným nástrojům a způsobu práce, ale všichni teď pracují se stejnými mapovými informacemi z hlavní mapy Ordnance Survey MasterMap pro danou oblast.

To, jak každý úředník data používá, samozřejmě závisí na konkrétním úkolu. Základní data z databáze MasterMap lze kombinovat s leteckými snímky a potom lze na další hladiny přidávat patřičná geoprostorová data. Mohou to být vrstevnice hluku nebo údaje z monitorování životního prostředí, silniční značky nebo plánované přístupové cesty k novým budovám pro silniční odbor. Data v aplikacích CAD a ESRI hladce fungují díky technologii společnosti Autodesk Feature Data Objects (FDO).

„Klíčovým bodem je to, že všichni vidí stejné informace. Velice to pomáhá eliminovat chyby a rovněž přispívá k efektivitě při správě GISu. Pro udržování několika systémů v aktuálním stavu jsme museli načítat různé sady dat. Teď stačí aktualizovat jednou a všichni vidí stejná centrální data.“
Richard Greaney,
GIS specialista obecního úřadu Rushmoor Borough

Podle něj rovněž byla podpořena spolupráce. Uživatelé CADu, jako například stavební odbor, pozemkový nebo dopravní odbor, byli v minulosti izolováni od uživatelů GISu. Teď jsou součástí stejné skupiny uživatelů. Úřad je aktivně povzbuzuje, aby poskytovali svá data i jiným uživatelům, zejména v době, kdy si zvykají na všechny praktické možnosti systému GIS.

„Je to jen začátek našeho potenciálního využívání geoprostorových a CADových dat. Nejdůležitější je to, že uživatelé jsou s tímto systémem spokojeni. Vidí, že nový přístup představuje pozitivní krok.“
R. Greaney

Všechno svědčí o tom, že obávané pohlcení CADu nebo GISu druhým systémem jednoduše nenastalo. Místo toho každé oddělení zjišťuje, že mu spojení obou systémů otevřelo nové horizonty a nabídlo nové příležitosti pro budoucnost.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit