E LINKX
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

GEPRO
SOLIDWORKS
SUSE

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Inventarizace majetku efektivně

O svůj nemovitý majetek by měl pečovat každý vlastník. V případě např. malé obce, jejímž nemovitým majetkem je menší počet budov a parcel, lze mít dostatečný přehled i bez počítače. Problém nastává ve chvíli, kdy množství budov a parcel přesáhne několik desítek. Tehdy nastává čas, kdy je vhodné inventarizaci nemovitého majetku zpracovávat v počítači.

Geografický informační systém MISYS pro správu území, vyvinutý společností GEPRO, používá řada obcí i komerčních subjektů. Evidenční moduly rozšiřují možnosti využití celého informačního systému v dalších oblastech, jako jsou např. pasport komunikací, zeleně, veřejného osvětlení atd. Zde se otevírá široký prostor pro geodetické firmy, které data pro pasporty sbírají, zpracovávají a integrují do systému MISYS.

Strážce vlastnictví

Pasport inventarizace majetku je jednoduchý nástroj pro odpovědnou správu nemovitého majetku vybraného subjektu. Sledování změn probíhá nad písemným operátem katastru nemovitostí (SPI KN) a katastrální mapou. Skutečný stav je zobrazen v ortofotomapě.

V první fázi pasport umožňuje definovat zájmovou oblast výběrem jednotlivých katastrálních území a sledovaných subjektů z SPI KN. Jakmile se tak stane, pasport se automaticky naplní jednotlivými nemovitostmi. Při aktualizacích SPI KN dojde také k aktualizacím dat v pasportu.
Editace pozemků
Editace pozemků

Informace na dlani

K jednotlivým položkám pasportu inventarizace majetku lze doplnit libovolné informace např. poznámky, fotografie apod. K parcelám lze zadávat individuální cenu nebo cenu předdefinovanou z číselníku. Pasport také umožňuje tvorbu operací na objektu. Např. připojí textovou poznámku s  datem – pak je možné vybírat poznámky k parcelám ve zvoleném časovém intervalu. Pasport inventarizace majetku zvýrazní parcelu pod cizí budovou a podobně budovu na cizí parcele. Jednotlivé záznamy je možné v systému MISYS zobrazovat na katastrální mapě i kombinovat s dalšími mapovými podklady. Větší počet uživatelů využije systém MISYS-WEB, který umožňuje přistupovat k datům z běžného internetového prohlížeče.
Seznam pozemků
Seznam pozemků

Nejen pro obce

Pasport inventarizace majetku nevyužívají jen obce. Monitorovat lze vlastní i cizí nemovitý majetek, což s výhodou využívají také komerční firmy. Na jedné straně jsou to firmy, které majetek vlastní a potřebují ho sledovat (např. developerské firmy), na straně druhé jsou firmy, které se zabývají inventarizací majetku pro jiné subjekty (např. správcovské firmy). Systém MISYS spolu s pasportem inventarizace majetku se v jejich rukou stává užitečným nástrojem.

Autor pracuje ve společnosti
GEPRO spol. s r.o.


 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit