Altair - konference
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

HSI com
Infor

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Jak se neztratit v mapách vodovodů a kanalizací

Tags: Autodesk | CAD | GIS | Mapy

Efektivní řízení infrastrukturního majetku s aplikací AutoCAD Map 3D
Úpravna vody - administrativní budovaVodovody a kanalizace jsou vždy objektem přísného zájmu odborníků i laické veřejnosti – i sebemenší odstávka totiž znamená nepohodlí uživatelů. Z pohledu správce je nutné mít o infrastruktuře maximální přehled v každém okamžiku. I to byl důvod, proč se vedení firmy VODOSPOL, s. r. o., rozhodlo důvěřovat modernímu softwaru namísto rostoucího a nepřehledného papírového archívu.

Klatovská společnost VODOSPOL (člen skupiny VEOLIA VODA Česká republika) se specializuje na efektivní provoz vodohospodářského infrastrukturního majetku měst a obcí. Zajišťuje tak výrobu a dodávku pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod, stavebně montážní činnost a ostatní služby spojené s provozem vodohospodářské infrastruktury měst a obcí okresu Klatovy, a to včetně dodávky vody pro akciové společnosti Chodské vodárny a kanalizace v Domažlicích a Šumavské vodovody a kanalizace v Klatovech. Tradiční způsob vedení evidence infrastruktury vodovodů a kanalizací pouze v rámci papírových map a dokumentace se začal jevit jako dlouhodobě neúnosný a neefektivní. Jaké našli pracovníci společnosti řešení?

AutoCAD Map 3D - vodovodní potrubí

Přesná data a údaje – poloviční výhra

Správa rozsáhlých infrastrukturních celků s sebou přináší (mimo jiné) stovky a tisíce mapových podkladů a dokumentů v nejrůznějších formátech a s různým datem pořízení. Nutnost bezchybné evidence a konsolidace všech těchto dat do jednotné elektronické formy – tedy i s plně funkčním propojením grafických a popisných údajů – se ukázala jako naprosto nezbytná. Neaktuální data, nedostatek informací či nedostupnost dalších zdrojů totiž mohou vést k chybám. Ty se projevují například nutností více výjezdů na jednu poruchu z důvodu zajištění odpovídajícího materiálu, vyšším rizikem nechtěného narušení sítě, zvýšenou časovou náročností při dohledávání informací, mylným rozhodnutím při opravách nebo nepřesnými vyjádřeními o existenci a pozici infrastrukturních sítí pro stavebníky. Každá z těchto chyb je potenciálně velmi drahá.

Úpravna vody - dávkování chlordioxidu
Potřeba znalosti skutečných tras a rozsahu vodovodů a kanalizací nás vedla k nasazení řešení AutoCAD Map 3D, které nám umožnilo vytvořit evidenci, zavést pořádek a eliminovat problém pamětníků jako jediného zdroje informací. Moderní software nám navíc umožňuje plně dostát i zákonným povinnostem formulace a předávání podkladů státní správě.
Martin Gubric
investiční oddělení GIS společnosti VODOSPOL

Sázka na osvědčené řešení ušetřila čas

Z výběrového řízení vzešlo vítězně oblíbené řešení společnosti Autodesk – AutoCAD Map 3D, dodané společností XANADU. Toto řešení přesvědčilo především snadnou implementací (probíhala pouhé 2 měsíce), známým prostředím aplikace AutoCAD i výbornou podporou nejrůznějších vstupních i výstupních formátů. Ze služeb dodavatele byly využity konzultace i možnost zaškolení, které výrazně zkrátilo období počátečního „osahávání“ nového systému pracovníky klatovského správce vodovodů a kanalizací.
Vlastní projekt byl založen na klasifikaci objektů pomocí tříd aplikace AutoCAD Map 3D, přičemž odborníci z XANADU pomohli vytvořit optimální datový model. Ten se v průběhu ještě flexibilně přizpůsoboval požadavkům zadavatele. Své místo si našla i aplikace XANADU FcDbConn pro vytváření automatických spojení nově vytvářených mapových objektů s databází. Umožňuje nadefinovat třídu objektu tak, aby se při vytvoření nového objektu ve třídě založil i databázový záznam v připojené databázi – a spojil se přímo s nově vytvořeným objektem.

Úpravna vody - filtrace

Úspory znamenají i další plány rozvoje do budoucna

K zefektivnění každodenních procesů došlo na všech frontách práce s informacemi. Rychlé vyhledávání komplexních informací o sítích umožnilo urychlit řešení problémů na rozvodné síti a uspořit čas díky plně vybaveným výjezdům – servisní četa je vždy připravena na příslušné podmínky, které ji v terénu čekají. Znatelná úspora času je patrná v řadě dalších procesů – například při vydávání vyjádření. Velmi se osvědčila i možnost práce s externími zdroji dat (typicky katastrem), využití služeb webových dat WMS apod.
Velmi důležitým aspektem je také eliminace problému s pamětníky, kteří jediní měli znalosti o sítích v určité oblasti. Po jejich odchodu se tyto informace nenávratně ztrácely, zatímco dnes zůstávají nadále součástí informačního systému společnosti. Ten se osvědčil natolik, že se uvažuje o budoucím rozšíření o intranet, případně i o služby poskytování dat nebo on-line služeb zákazníkům z řad obcí.

Proč AutoCAD Map 3D?
Inženýrům, plánovačům, mapovým specialistům, zeměměřičům a GIS profesionálům umožňuje přímý přístup k širokému spektru CAD a prostorových dat stejně jako jejich úpravu, vizualizaci a názornou analýzu. Oblíbenost si u českých uživatelů získal zejména pro své přehledné ovládání a fakt, že efektivně překlenuje hranici mezi systémy CAD a GIS.

AutoCAD Map 3D 2010
AutoCAD Map 3D si nachází stále širší využití mezi správci vodohospodářské a kanalizační infrastruktury u nás.

Autor je specialistou na GIS a softwarové technologie společnosti XANADU.


Mohlo by vás zajímat: