Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

AutoCAD Civil 3D a Sewer+

Úterý, 22 Prosinec 2009 13:53

Tags: Autodesk | Software

jedinečná kombinace pro návrh potrubních sítí

V dnešním článku vám budeme chtít představit dva nástroje pro návrh inženýrských staveb, především venkovních potrubích sítí, jako jsou vodovody, kanalizace, elektrická vedení, atd. Na úvod vás seznámíme s AutoCAD Civil 3D, což je aplikace společnosti Autodesk a po té popíšeme nadstavbu pro AutoCAD Civil 3D, kterou je Sewer+.

AutoCAD Civil 3D je určený především pro projektování infrastruktury, liniových a plošných staveb, modelování terénu a pozemkových úprav či rekultivaci krajiny. Tento software je založený na produktu AutoCAD, ale je přizpůsobený práci ve 3D. Hlavní myšlenkou je tvorba 3D dynamického digitálního modelu terénu, kdy jednotlivé objekty tvořící tento model mezi sebou udržují inteligentní vazby a tím poskytují neustálou aktuálnost modelu. Pokud tedy změníte jednu část projektu, všechny objekty související s touto částí se automaticky upraví podle nově zadaných parametrů. Odpadá tak nutnost dohledávat změny, ručně je editovat, přepisovat popisky, přepočítávat tabulky, atd. Navíc všechny objekty se vytváří podle předem definovaných šablon a stylů, což umožňuje jejich shodné vykreslování podle předem nastavených pravidel. To umožňuje nastavit tzv. firemní standarty, které zajistí shodné vykreslování a odevzdávání projektů všemi projektanty. Zde stojí za to se zmínit o tzv. Country Kitu, který bude vydán pro Českou a Slovenskou republiku, což je podpora v podobě národních standardů dle platných norem ČSN.

Většinu dnešního článku ale budeme věnovat právě nadstavbě pro Civil 3D, kterou je právě Sewer+. Tato doplňková aplikace komplexně řeší projektování a správu venkovních potrubních sítí a to dle našich obvyklých pracovních postupů a norem. Díky Sewer+ budete moci snadno vytvořit komplexní potrubní síť a to rovnou ve 3D, což vám umožní snadno získávat podélné profily, řezy, výpočty kubatur či hydrotechnické výpočty.

Obr. 1 : Ukázka zpracovaného projektu v AutoCAD Civil 3D a Sewer+
 
Obr. 1: Ukázka zpracovaného projektu v AutoCAD Civil 3D a Sewer+

Aplikace je vyvíjena slovinskou společností SL-King a má více jak 10ti letou historii. Na její lokalizaci do českého a slovenského prostředí se podíleli techničtí experti z Ústavu vodního hospodářství obci Vysokého učení technického v Brně.

Díky tomu, že Sewer+ funguje nad AutoCAD Civil 3D, projektant může využívat množství doplňkových funkcí, které usnadní a urychlí jeho práci. Díky tomuto programu nebudete mít problém s načtením libovolných dat do prostředí CADu, jelikož je schopný pracovat s více jak 50ti formáty dat. Z těchto dat je velice snadné vytvořit digitální model terénu, který se dále využívá právě při návrhu potrubních sítí v Sewer+. Tento terén můžete analyzovat, navrhovat na něm další objekty, jako jsou různé retenční nádrže, rekultivovat toky, atd.

Ikdyž je Sewer+ nadstavba pro AutoCAD Civil 3D, funguje přímo v CADu a všechny příkazy fungují přes ikony či menu tak, jak jste zvyklí z AutoCADu. Není nutné nic ručně zadávat v množství dialogových oken a hlavně veškeré prvky a výsledky se vykreslují rovnou do dwg výkresu. Nemusíte tedy nic exportovat, převádět z dxf, apod. Pracujete v jediném, konzistentním prostředí. Navíc nemusíte pořizovat různé moduly, chcete-li řešit vodu i kanalizaci, chcete-li zároveň vykreslovat trasu i profil. Sewer+ je jediné, za to komplexní řešení. Obrovskou výhodou je jednoduchost použití aplikace, takže budete velice rychle a snadno schopni vytvářet projekty.

Základní funkce Sewer+

Obr.2: Možnost číselného definování výškového návrhuNa začátku projektu stojí tvorba digitálního modelu, na kterém se budou jednotlivé projekty vytvářet. Po té následuje návrh trubní sítě v situaci s využitím automatické tvorby popisu trasy, možností definování přípojek a dalších vstupů, kdy není problémem mít v jednom projektu jak kanalizační síť, tak vodovodní. Jednotlivé druhy popisu je snadné editovat a nastavit vždy v závislosti na typu projektu.

Pokračujeme vykreslením podélného profilu s možností interaktivního návrhu nivelety potrubí, kdy je zachováno neustálé propojení mezi situací a profilem. Znamená to, že přidáte-li např. šachtu v profilu, okamžitě se promítne i do polohopisu. Vlastní výškové vedení se snadno určuje buď graficky pomocí nivelety či číselně. Nespornou výhodou je i automatické vykreslování křížících se sítí do podélného profilu a to i s možností znázornění objektů, u kterých nebylo zaměřeno jejich výškové vedení. Důležité také je to, že projektujete na základě českého katalogu potrubí a šachtic, tento katalog je otevřený a je možné ho libovolně doplňovat. Po definici výškového vedení jsou tu i nástroje pro vykreslování např. schémat jednotlivých šachet.

Obr.2: Možnost číselného definování výškového návrhu

Obr.3 : Náhled vykresleného podélného profiluSamozřejmostí je následný hydrotechnický výpočet. Co se týče kanalizace, nabízíme dvě metody výpočtu, buď retenční metodu a nebo Bartoškovu metodu. Je možné definovat jednotlivé vstupy na základě povodí, počtu obyvatel či spotřebě průmyslu a výpočet je pak schopný sám navrhnout vhodnou dimenzi trub. Zaměříme-li se na vodovod, tak zde máte možnost definovat jednotlivé uzly jako např. hydrant, odběr vody, čerpadlo, ventil, atd. A po té na základě podmínek, které reflektují např. chování dle tlaku, spočíst výpočet podle různých vzorců (Hazen-Williams, Chezy-Manning, Darcy-Weisbach). Výsledek je po té publikován do reportu či je možné ho znázornit v Epanetu, na který je Sewer+ napojen.

Obr.3 : Náhled vykresleného podélného profilu


No a na konec je možné nadefinovat různé typy vzorových příčných řezů podél trasy, řešící jednotlivé vrstvy jako podsyp, zásyp, atd. A na základě těchto řezů si spočítat kubatury, které je možné znázornit do tabulek či načíst např. do MS Excel. Jednotlivé příčné řezy lze samozřejmě také vykreslit do situace.

Obr.4 : Možnost výběru metody hydrotechnického výpočtu kanalizace,
Sewer + dokáže automaticky spočítat vhodný průměr potrubí a vybírá z českých katalogů


 Máte li zájem o více informací či o stažení zkušební verze,
můžete se podívat na
www.autodeskclub.cz/sewer .

 

Mohlo by vás zajímat: