Amper 2019
Pomáháme firmám růst
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

GEPRO
3Dexpo
Předplatné časopisu CAD

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

United Utilities zlepšují projektové řízení

Autor článku: -it-   

Tags: Bentley | Software

Zvýšení efektivity a snížení nákladů pomocí ProjectWise Geospatial Management

V silně regulovaném odvětví je třeba hledat zdroje úspor a efektivnosti, jak jen se dá. Příkladem může být sektor vodárenství v Anglii a Walesu, který je pravděpodobně jedním z nejvíce regulovaných odvětví. V dané oblasti působí tzv. OFWAT (Office of Water Regulation), který každých pět let stanovuje absolutní limity na ceny, jaké mohou účtovat vodárenské společnosti svým zákazníkům. V očekávaném Price Review 2009 „PR09“ stanoví OFWAT cenové limity na každý rok pro období 2010 až 2015.

OFWAT předpokládá, že všechny vodárenské společnosti efektivně spravují svá majetková data, včetně konstrukčních výkresů projektů. John Nickson upozorňuje: „Musíme zodpovídat za naše vlastní stávající data a integraci nových dat při dokončení projektů.“ A dále uvádí příklad: „Potřebujeme volný přístup ke konstrukčním detailům tak, aby v případě budoucí práce při dodržení předpisů CDM (Construction, Design and Management) mohly United Utilities plnit své povinnosti jako klient a byly schopny předávat přesné a aktuální informace o daném majetku projektantům. To má hodnotu pro budoucí práci i právní důvody.“


Podle očekávání budou nové limity pro United Utilities znamenat (na rozdíl od předchozích let, ve kterých se společnost zaměřila na realizaci velkých kapitálových investic do technologií za účelem splnění právních předpisů EU a norem jakosti) výrazné zaměření na údržbu, modernizaci a nahrazení dosluhujících technologií a majetku. Za tímto účelem společnost vypracovala plán „AMP-5“– pětiletý Asset Management Plan – s rozpočtem několika miliard liber, který je rovněž posuzován pracovníky OFWATu.

Účinné a nákladově efektivní partnerství

United Utilities je jednou z největších vodárenských společností Velké Británie, která vlastní, provozuje a udržuje podnikový majetek, včetně rozvodů vody, kanalizace, elektřiny a plynu. United Utilities patří mezi 100 společností s nejvyšší tržní kapitalizací (FTSE 100) s obratem 2 miliardy liber a je rovněž britským lídrem na trhu v outsourcingu veřejných služeb.

Od svého založení v roce 1995 privatizací společnosti North West Water and Norweb se firma vyvíjí cestou spolupráce s dodavateli a partnery při uskutečňování po sobě jdoucích hospodářských plánů, které jsou zaměřeny na dosahování vyšší efektivity a rentability.

John Nickson, projektový technický ředitel v United Utilities Engineering, říká: „V minulosti, během AMP-2, jsme spolupracovali se společností Bechtel, která měla zodpovědnost jako programový manažer a pro United Utilities zodpovídala za realizaci projektů až do roku 1999. V roce 2000 se stala programovým manažerem firma MWH se zodpovědností za dodávky v rámci AMP-3, tj. poskytnutím všech prostředků na zajištění práce s technickými výkresy.“

Před příchodem MWH existoval pouze obrovský archív hmotných (papírových) a elektronických dat, která Bechtel vracel zpět do United Utilities v letech 1999/2000. Díky tomu nebylo vůbec jednoduché najít podrobné informace o projektech, popř. přímo příslušnou projektovou a výkresovou dokumentaci. Archív sice obsahoval všechny historické výkresy, ale různé formáty dělají z identifikace a vyhledávání požadovaných výkresů časově velmi náročný úkol. Navíc, díky novým projektům AMP-3 a AMP-4, jsou data postupně nahrazována aktualizovanými soubory a souvisejícím hmotnými podklady nebo výstupy.

Toto není ojedinělá situace – energetický průmysl obecně už dlouhou dobu zápasí se správou konstrukčních dat a informací o infrastrukturních projektech. Existence většího množství živelných kopií dokumentace výstavby je běžným jevem a přístup ke správným plánům a souvisejícím informacím v pravý čas je často problematický. Špatná správa výkresů neustále vede k předělávání a duplicitám, což klade nároky na rozpočty a termíny. To také vede ke kompromisům v kvalitě projektových informací, a proto je obtížné nebo téměř nemožné opakované používání konstrukčních dat.

Dobrá správa technické dokumentace v rámci integrovaného projekčního týmu může překonat mnohé z těchto problémů a umožnit účinnou spolupráci v rámci investičního programu, který zahrnuje jak vlastníka-provozovatele, tak subdodavatele.

Rozhodnutí pro ProjectWise Geospatial Management

Program AMP-4 již řídí United Utilities sama, kdy MWH působí jako partner, který poskytuje inženýrské služby. Společnost MWH, jako dodavatel servisních služeb, používá ProjectWise pro svou interní správu projekčních výkresů a týmovou spolupráci.

Asi tak před 18 měsíci United Utilities a alianční partneři v AMP-4 zavedli projekt implementace na osvědčených řešeních. V rámci tohoto přístupu navrhla společnost MWH implementaci rozšířeného řešení ProjectWise. Nová verze ProjectWise, včetně modulu Geospatial, se přesně potkala s potřebami United Utilities.

Společnost vybrala a implementovala ProjectWise Geospatial Management, geoprostorovou správu dat, která umožňuje uživatelům přístup k informacím v podnikových databázích, starších a resortních systémech a k datům projektů uložených v podstatě v jakémkoliv formátu, přes geoprostorové (mapové) rozhraní.

Podle Johna Nicksona jsou výhody obrovské a šlo o přesvědčivý obchodní případ s nekompromisní návratností. Výborné podmínky pro správu výrobních výkresů v prostředí ProjectWise eliminují vznik chyb a rizika nekomplexnosti.

Nejen konstrukční data a výkresy tak ukazují, že jsou tím podstatným majetkem a možnost jejich tvorby, správy a údržby v jediném systému odpovídá zdravému rozumu. Navíc, díky tomu, že je systém vlastněný a řízený přímo United Utilities, eliminuje tak možnou ztrátu dat na konci každého projektu v rámci AMP.

Již uvedeným hlavním důvodem pro volbu ProjectWise Geospatial Managementu je přístup k datům z mapového rozhraní. Uživatelé tak mohou intuitivně najít výkresy, informace o půdě, topografické průzkumy, hydraulické modely atd. Podle odhadů je možné potenciálně ušetřit až 60 000 liber jen na jednom projektu, a to díky odstraněním duplicitní práce, jako např. opětovné topografické průzkumy nebo průzkumy majetku – výkresy potrubí, atd. – které již existují, ale „nejsou k nalezení“. Celková úspora může být až v miliónech liber.

John Nickson rovněž dodává: „V současné době máme celkem 50 uživatelských licencí, 25 pro uživatele grafických aplikací a 25 pro ostatní, kteří potřebují přístup k výkresům. Očekáváme, že používání tohoto systému rychle poroste. Jakmile zahájíme AMP-5, předpokládáme poskytnutí přístupu i našim aliančním partnerům.“

Přínosy ProjectWise – Příprava kvalitního návrhu projektů

V rámci zpracování podkladů pro „PR09“ připravily United Utilities více než šest set pilotních výkresů/návrhů pro akce v rámci plánu AMP-5. Celkem v současné době udržuje United Utilities v ProjectWise cca 200 samostatných „PR09 projektů“, které čekají na své schválení a zahájení. Jakmile budou tyto projekty zahájeny, bude ProjectWise jediné místo pro správu dalších dat, importovaných podkladů z archívu nebo nových informací o majetku a další. Používání ProjectWise se nakonec dotkne více či méně všech míst.

„Díky používání ProjectWise Geospatial Managementu víme, že máme přístup ke správným datům, navštíveným místům, připraveným plánům míst a ukazují přesně tam, kam půjdou nové prostředky,“ říká John Nickson a dodává: „ProjectWise je jedním z mála technických systémů pro správu obsahu, který umí pracovat se zvláštnostmi různých CAD systémů (referenční soubory, X refs atd.) a heterogenními typy CAD souborů, jako DGN a DWG, se stejnou lehkostí, popř. i s GIS podklady – daty SHP a dalšími.“

Plánem United Utilities je mít skutečný elektronický sklad pokrývající většinu majetku do konce AMP-5. Díky tomu pak budou pracovníci United Utilities snadno vyhledávat a získávat informace o majetku na základě různých kritérií (včetně prostorových): kdo byl dodavatelem, který pracoval na určitém majetku, a kdy, jaké vybavení bylo použito při projektování tohoto majetku, jak je majetek starý a kdy budou části tohoto majetku potřebovat další údržbu nebo modernizaci nebo kde se majetek nachází geograficky.

Pracovníci OFWAT mají potvrzeno, že díky používání ProjectWise má United Utilities zajištěn robustní, spolehlivý a kontrolovatelný systém ke správě výkresových dokumentů, který spravuje současně výkresy i průvodní související dokumenty a např. odstraní případné duplicity a chyby.

Podle Johna Nicksona: „S ProjectWise nemá regulátor žádný důvod pochybovat o kvalitě a přesnosti stanovení rozsahu projektu nebo vykonané práci a byli jsme v tomto ohledu vysoce ohodnoceni na výsledkové listině OFWATu. Jakékoli pochybnosti v této oblasti by mohly vážně ovlivnit výsledek PR09. Třebas jen půl procenta z několika miliard liber je hodně peněz!“

John Nickson shrnuje: „Naše práce pro PR09 je nyní dokončena. Schopnost vlastnit a zpřístupnit výkresy byla rozhodující pro získání OFWATu pro naše aktivity. Neměli jsme žádné problémy s nesprávnými nebo
duplicitními čísly výkresů a neměli jsme nedorozumění ohledně správných výkresových záležitostí.

Použití ProjectWise odstranilo potenciální nejasnosti ohledně možností projektu. Naším záměrem
je, aby partneři, kteří chtějí podnikat s námi, přijali naši implementaci ProjectWise. Tak si mohou být jisti, že mají správná data a že mohou dělat práci správně, napoprvé a beze ztrát. Systém funguje dobře a nepochybně jsme produktivnější, právě proto, že užíváme ProjectWise.“

 


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit