Sociální služby Praha 9
E LINKX
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

GEPRO
GFI

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

SiteFlow pomáhá lépe projektovat vodovody a kanalizace

Tags: GIS | Inženýrské sítě

02-aquion-04SiteFlow pomáhá uspořit velké množství práce při tvorbě projektů vodovodů a kanalizací. Odhadujeme, že úspora práce při tvorbě výkresové dokumentace těchto liniových staveb může dosahovat 60–80 % času. Zároveň se díky vlastnostem programu výrazně snižuje výskyt formálních chyb ve výkresové dokumentaci a výkazu výměr a prvků díky tomu, že je provedení změn jednoduché a rychlé a změna se najednou promítne do všech výkresů a tabulek. Velkou úsporu práce přináší také integrovaný digitální model terénu. Jeho použití zjednodušilo práci ve trojrozměrném prostoru projektu a zautomatizovalo zadávání souřadnic terénu.
SiteFlow je možné použít ve třech úrovních. První úroveň je využití jako GIS pro střední a malé provozovatele a vlastníky vodovodů a kanalizací. Funkčnost GISu je možné rozšířit o nástroje pro projektování a tím využít dat pasportu přímo v projektech. Toho se zhostí zejména projektanti. V třetí úrovni je možné SiteFlow rozšířit o simulační modely vodovodu a kanalizace a tím získat plnohodnotný přehled o chování trubního systému. Projektant tak může současně projektovat a ověřovat, zda vyprojektované potrubí provede bezpečně požadované množství vody.

Projektanti mohou využít všech výhod, který SiteFlow nabízí, pro zrychlení a zjednodušení své práce. SiteFlow je samostatný program, který pomocí importů a exportů dat a grafiky komunikuje s ostatními programy. SiteFlow automaticky generuje výkresovou dokumentaci – výkresy situace a výkresy podélných profilů do formátu DXF. Ten si potom můžete upravit do konečné podoby například v AutoCADu.

02-aquion-01

Výhody programu SiteFlow pro projektanty

SiteFlow je program, který vám usnadní projektování vodovodů a kanalizací. Kolik času zabere vykreslení podélných profilů stokové či vodovodní sítě o 100 úsecích? Půl dne? 3 hodiny? Se SiteFlow je to práce na půl hodiny. SiteFlow ze situace generuje podélné profily, soupisky výkopových prací, soupisky materiálů. Vytváří automaticky popisky v situaci, kde umí popsat jednotlivé úseky potrubí, sekce potrubí a jednotlivé řady a stoky. Popisky jsou včetně staničení, které je automaticky vygenerováno také v podélných profilech. Propojení situace s podélnými profily pomůže snížit množství chyb, které jinak vznikají nepozorností. Přídavný modul digitálního modelu terénu umožní automaticky generovat výškové parametry sítě. Exportní a importní funkce umožní veškeré parametry sítě převést z/do formátů TXT, XLS, DXF.

Knihovny trubního materiálu a dalších prvků

Program SiteFlow je otevřený. Soustava knihoven umožňuje uživateli doplňovat údaje o potrubí, editovat a doplňovat značky objektů, které jsou použité v situaci a podélných profilech. Styly podélného profilu a styly vykreslování situací si nastavíte podle svých potřeb a zvyklostí.

Křížení a souběhy s ostatními sítěmi

02-aquion-02Program SiteFlow umožňuje, po naimportování výkresů tras inženýrských sítí, zobrazovat místa křížení s ostatními sítěmi a svislé vzdálenosti mezi projektovanou sítí a ostatními sítěmi. Ve vyexportovaném podélném profilu do DXF jsou navíc vykresleny průběhy souběhů inženýrských sítí.

Novinky v SiteFlow

V nové verzi SiteFlow se uživatelé setkají především s vylepšeným vykreslováním podélných profilů s řadou nových volitelných položek. Díky editoru kótovacích čar lze nyní zobrazit libovolnou hodnotu na svislé kótovací čáře a jednoduše měnit pořadí již nadefinovaných hodnot. Jednotlivé popisky je navíc nově možné vykreslovat v různých barvách. Díky vylepšení kótování je nyní velmi jednoduché v podélném profilu zobrazovat a kótovat i více terénů.

Popisy úseků, které se kvůli své délce nevejdou do kolonek horních či dolních popisků, jsou nově odkazovány do legendy na kraji výkresu. Přehledně se tak popisují i profily o velkém množství krátkých úseků. Zejména projektanti nyní ocení možnost vypisovat v podélném profilu úhly mezi navazujícími úseky.

Připravujeme také změnu ve výpočtech výkopových prací a pažení. Přidáváme knihovnu geologických profilů, která umožní automaticky spočítat kubatury výkopových prací podle různé hloubky výkopu a třídy zeminy a obdobně plochy pažení v projektu.

02-aquion-03Závěr

To a ještě mnohé další nabízí nová verze projekčního softwaru SiteFlow. SiteFlow je tak zase o něco flexibilnější, výkonnější a stabilnější. Přizpůsobuje se trendům ve vodohospodářské praxi a požadavkům našich zákazníků. Neváhejte. SiteFlow vám pomůže být konkurenceschopnější a udělat více práce za kratší dobu anebo si ušetřený čas jen tak užít.

Informace, reference a žádosti o demoverze nebo předvedení posílejte na

Aquion, s. r. o.
Dělnická 38
170 00 Praha 7
info@aquion.cz
Tel.: 283 872 265
www.aquion.czMohlo by vás zajímat: