Altair - konference
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

HSI com

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

MicroStation V8i SELECTseries 1

Tags: Bentley | Software

v8i01V listopadu minulého roku uvedla společnost Bentley Systems pod označením MicroStation V8i SELECTseries 1 zatím poslední verzi svého nejznámějšího produktu. Přestože Bentley dnes, nejen díky vlastnímu vývoji, ale především nákupu dalších firem, nabízejí více než 150 inženýrských a GIS aplikací, je MicroStation stále synonymem pro Bentley a také technologickým základem pro mnoho dalších nadstaveb a odvozených řešení. Každá nová verze MicroStationu je proto vždy podrobena pečlivému zkoumání, co programátoři pro uživatele připravili.

Nástupce MicroStationu V8i

Jak název napovídá, vidí Bentley nový MicroStation jako pokračování předchozí verze s označením MicroStation V8i, která byla uvedena v roce 2008. To, že jde „jen" o pokračování, ale rozhodně neznamená, že by nový MicroStation byl méně významný než předcházející. Možná právě naopak – přestože je seznam novinek kratší a v některých případech nejde o zásadní změny, ale o „dolaďování" stávající funkčnosti, jde o verzi, která by neměla uniknout pozornosti žádného uživatele. Jaké nejdůležitější novinky tedy tato nová verze obecného 2D a 3D CAD řešení s více než 25letou historií přináší?

Instalace

MicroStation je standardní Windows aplikací, instalace samotná se skládá ze dvou kroků. Nejprve je potřeba spustit tzv. Prerequisite Pack, který zkontroluje a případně zaktualizuje některé části Windows, jako například rozhraní DirectX nebo NET Framework. Novinkou je oficiální certifikace MicroStationu pro Windows 7 jak v 32-, tak v 64bitové verzi. MicroStation samotný je 32bitovou aplikací, v případě 64bitových Windows ovšem dokáže využít 64bitového adresování paměti a také stínovací jádro Luxology se v takovém případě nainstaluje v 64bitové verzi.

v8i02Uživatelské prostředí MicroStationu

Uživatelské prostředí

Uživatelské prostředí nedoznalo na první pohled žádných výrazných změn, přesto je ale znát, že programátoři zde zapracovali. Vedle drobných novinek, kterých si všimne spíše zkušený uživatel, se zlepšila celková odezva a práce je tak o něco příjemnější. Vylepšeny byly také dynamické pohledy, což je skupina technologií a nástrojů sloužících k definování způsobu, jak se bude model zobrazovat v pohledech a následně tisknout. Jednoduše tak lze vytvořit tiskovou sestavu obsahující například půdorys, příčný řez a pohled. Nepodařilo se sice odstranit všechny problémy, které uživatelé reportovali, a občas prostředí překvapí, jde ale rozhodně o krok vpřed.

Kreslení a modelování

MicroStation vždy nabízel velké množství nástrojů pro kreslení a modelování. Je potěšující, že prioritou Bentley v posledních několika verzích není toto množství dále zvětšovat, pozornost se zaměřuje spíše na efektivitu a funkčnost jednotlivých nástrojů, tedy oblast, kde především v případě 3D nástrojů MicroStation v minulosti trošku zaspal. V nové verzi byly vylepšeny nástroje pro práci s objemovými tělesy (tzv. kreslení na těleso) a nástroje pro práci se sítí.

v8i03Výkres ve formátu i-model se zobrazením popisných dat

Podpora formátů

Zřejmě největší novinku nové verze a svým způsobem přelom v historii MicroStationu lze nalézt u podpory ostatních formátů. MicroStation vždy vynikal možnostmi importu a exportu, všechny verze V8 pak nabízí nativní editaci nejen souborů DGN V8, ale také původního DGN V7 a různých verzí formátu DWG. Zmiňovanou novinkou je přechod od technologie vyvíjené konsorciem Open Design Alliance k originálním knihovnám RealDWG společnosti Autodesk. Přestože je znát, že hladké začlenění RealDWG knihoven do MicroStationu a úplné odladění bude nějaký čas vyžadovat, okamžité přínosy pro uživatele jsou nesporné: V MicroStationu lze nyní využívat Object Enablers vyvinuté pro AutoCAD, což představuje výrazné rozšíření možností práce s DWG výkresy. MicroStation navíc díky novým knihovnám vytváří tzv. Trusted DWG, uživatelé AutoCADu se tedy již nebudou setkávat s upozorněním, že nejde o originální soubory vytvořené jinou aplikací než AutoCADem. Pracovat lze s DWG soubory od verze R14 po R2009.

V této verzi se MicroStation také trochu odchýlil od svého obecného zaměření a nově nabízí podporu GIS formátů ESRI SHP a MapInfo MIF a MID. Soubory lze sice „jenom" importovat nebo připojit jako referenční (možnost exportu chybí), prostřednictvím Prohlížeče položek ovšem zůstává zachován přístup k atributům, v rámci kterých lze i vyhledávat. Protože velké množství dat se v našich podmínkách předává právě ve formátu SHP, je na místě parafráze „malé vylepšení pro MicroStation, ale velký přínos pro uživatele".

Inteligentní sdílení dat

Oblastí, která se dlouhodobě řadí k prioritám Bentley i jejich zákazníků, je sdílení dat. Zde MicroStation přináší dvě úplné novinky, Prohlížeč položek a formát i-model.

Prohlížeč položek je výsledkem více než desetiletého vývoje technologie EC Framework (EC znamená Engineering Component). Nejde tedy o úplnou novinku, framework se dlouhodobě používá v řešení ProjectWise a je součástí různých Bentley produktů, v této verzi je ale poprvé viditelný i pro uživatele. Framework je platformou, která nabízí standardní způsob sdílení tzv. business dat, což jsou jakákoliv data související s grafickými objekty. Jde tedy o řešení problému, kdy každá aplikace používá vlastní způsob připojení dat k prvkům, takže tato data nejsou přístupná v jiné aplikaci nebo v samotném MicroStationu. Pokud ovšem výkres obsahuje negrafická data uložená standardizovaným způsobem, je možné k nim přistupovat právě pomocí Prohlížeče položek i bez originální aplikace.

v8i04Připojený MapInfo soubor s popisnými daty

Druhou novinkou zaměřenou na sdílení dat je i-model, který lze chápat jako odpověď Bentley na popularitu formátu DWF společnosti Autodesk. Nejde o zcela nový formát, ale o využití existujících možností formátu DGN. Jakýkoliv výkres nebo model lze nyní vypublikovat do formátu i-model (přípona .i.dgn) a tento soubor předat například externím subjektům, kteří ale pro jeho zpracování musí mít některý z Bentley produktů SELECTseries 1, například volně šiřitelnou prohlížečku Bentley View. Takto vytvořený soubor může být zamknutý pro kopírování nebo tisk či mít nastavenu omezenou platnost. Možností formátu již využívají některé Bentley aplikace, například Bentley Architecture umožňuje vytvořit i-model, kde ke každému stavebnímu prvku jsou připojeny veškeré dostupné informace ve formátu zobrazitelném pomocí Prohlížeče položek.

Vizualizace

Poslední významnou novinkou je oficiální začlenění stínovacího jádra Luxology do MicroStationu. Toto jádro, které je základem například programu Modo a které patří do skupiny skutečně kvalitních vizualizačních technologií, sice bylo součástí i předchozího MicroStationu, ale pouze ve formě testovací verze. V nové verzi se Luxology stává jediným vizualizačním nástrojem, ostatní stínovací technologie, jako sledování paprsku, sledování částic a radiozita, byly odstraněny. Pro mnohé uživatele tato změna znamená nutnost upravit některá nastavení u existujících modelů, protože použité algoritmy dávají odlišné výsledky, výhody přechodu na Luxology ale rozhodně převažují. Kromě kvalitnějších výstupů a nových možností a nastavení umožňuje nové jádro, na rozdíl od původních technologií Bentley, využívat vícejádrové procesory, 64bitové prostředí a stínování v síti.

v8i05Vizualizace pomocí Luxology (převzato z webu BE Communities)

Aktualizace a vylepšení

Vývoj se ve světě softwaru nikdy nezastavuje a nejinak je tomu i v případě Bentley. Pro uživatele popisované verze MicroStationu, přesněji řečeno pro ty, kteří jsou členy programu Bentley SELECT, tak bylo v únoru uvolněno rozšíření podpory formátu DWG o verzi 2010, samozřejmě včetně novějších Object Enablers. SELECT uživatelé si také mohou vyzkoušet připravovanou aktualizaci jádra Luxology, která přináší další nové funkce, a technologii společnosti Pointools pro zobrazování mračen bodů.

Odvozené produkty

Součástí řady základních produktů jsou vedle MicroStationu také odvozené produkty, tedy produkty, které za nižší cenu nabízí omezenou funkčnost. V případě verze SELECTseries 1 jde, stejně jako v předchozí verzi, o MicroStation PowerDraft, ProjectWise Navigator a Bentley View. PowerDraft je v podstatě „MicroStation bez 3D" a je určen pro uživatele, kteří pouze kreslí, ale nemodelují. ProjectWise Navigator je určen pro vizualizaci a poznámkování modelů, Bentley View je pak prohlížečka DGN a DWG výkresů dostupná všem zdarma.

Česká verze

Kromě originální anglické verze je uživatelům od února k dispozici také MicroStation v češtině. Při porovnání obou jazykových verzí se ale český MicroStation z několika důvodů jeví jako výrazně horší volba. Jak je u Bentley zvykem, lokalizace se týká pouze uživatelského prostředí, nápověda zůstává anglicky. Mnohá vylepšení tak zůstanou uživatelům nedostupná, neboť jejich použití předpokládá alespoň základní studium dokumentace, které ale v angličtině uživatelé nerozumí. Lokalizace samotná působí občas rozpačitým dojmem, některé překlady nových funkcí vypadají, jako by nešlo o překlad profesionálního CAD produktu, a je potřeba vyzkoušet, co vlastně které nastavení či nástroj dělá. Hořkou třešničkou je pak skutečnost, že v testované české verzi nefunguje stínovací jádro Luxology (jeho použití způsobí pád MicroStationu), takže jedna z nejvýznamnějších novinek není uživatelům vůbec dostupná. V dané cenové hladině a s přihlédnutím ke konkurenci, která na trhu CAD produktů panuje, se vydávání takové verze za hotový produkt jeví značně neprofesionálně. Ať na webu či v diskusních fórech není možné najít ani žádnou informaci či prohlášení ve stylu „o problémech víme, omlouváme se, pracujeme na jejich odstranění", kterou komunikativnější firmy používají jako poslední záchranu, když se něco nepovede.

Závěr

MicroStation V8i SELECTseries 1 se jeví jako verze, která uživatelům přináší několik zásadních a velké množství drobných novinek a vylepšení. Jak už to u takto rozsáhlých a komplexních produktů bývá, lze samozřejmě najít neopravené chyby, začlenění nových technologií také bude vyžadovat ještě další odladění a vždy existují produkty, které třeba konkrétní problematiku řeší lépe. Jako celek si ale nový MicroStation rozhodně zaslouží pochvalu a určitě se v historii Bentley zařadí k povedeným verzím. Naopak špatnou zprávou pro české a slovenské uživatele jsou problémy s lokalizovanou verzí.


Mohlo by vás zajímat: