Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Bentley Map aneb GIS od Bentley

Tags: Bentley | Software

slegr01Společnost Bentley Systems se na trhu etablovala především jako producent kvalitního obecného 2D/3D CAD systému MicroStation. Ten se poměrně záhy po svém uvedení na trh stal mimo jiné i základem pro různá GIS řešení. Základním produktem, který dnes pro GIS vyvíjejí přímo Bentley, je Bentley Map. Jaký je a co uživatelům nabízí?


Nejprve trocha historie

MicroStation jako platforma pro GIS má díky svým vlastnostem a možnostem dlouhou historii: Ještě v dobách, kdy Bentley byli pouze softwarovou společností bez obchodních aktivit, používal MicroStation například Intergraph jako platformu pro své systémy MGE (Modular GIS Environment) a FRAMME. Po rozchodu obou společností uvedli Bentley svůj vlastní GIS produkt s názvem MicroStation GeoGraphics. Přestože se standardně dodával jako součást licence MicroStationu, nikdy nedosáhl významnějšího rozšíření a obliby. Situace se začala měnit s uvedení verze V8 2004 Edition, kdy Bentley poprvé představili technologii XFM jako základ pro svá budoucí GIS řešení. Posléze Bentley vývoj GeoGraphicsu ukončili a nahradili ho novým produktem Bentley Map (dále pouze Map).

Co je XFM a jak funguje

XFM je zkratkou „XML Feature Modeling", tedy něco jako „modelování objektů prostřednictvím XML". Jde o technologii umožňující definovat GIS objekty, způsob jejich grafické prezentace, negrafické atributy včetně souvisejících pravidel a logiky, uživatelské operace, rozhraní a množství dalších parametrů, které dohromady tvoří GIS projekt, pomocí XML konfiguračních souborů. Přestože idea fungování XFM je poměrně obecná, některé vlastnosti jsou těsně svázané s MicroStationem a s vlastnostmi výkresového formátu DGN V8. Jde například o využívání konkrétních grafických prvků MicroStationu nebo o metodu uložení negrafických informací, které se primárně ukládají přímo do DGN výkresu ve formě XML záznamů.

Způsob, jakým Bentley integrovali XFM do prostředí MicroStationu, je poměrně elegantní – uživateli stačí spustit MicroStation se správně nastaveným prostředím, v rámci kterého se spustí i Map s odpovídajícím projektem. Grafická i negrafická data se ukládají do jednoho či více DGN výkresů, uložení atributů je navíc kompatibilní se samotným MicroStationem, takže není problém sdílet v Mapu vytvořená data s jinými uživateli. XFM má ale i některé vlastnosti, které se v případě konkrétních projektů mohou stát nevýhodami: Využívání DGN výkresu jako úložiště omezuje současnou editaci dat více uživateli a má svoje výkonnostní limity, toto ale lze obejít například využitím Oracle Spatial, kdy DGN výkres slouží pouze jako dočasné úložiště pro omezené množství dat.

slegr02Prostředí produktu Bentley Map

Vytvoření projektu

Prvním a nezbytným krokem při používání Mapu je vytvoření projektu. Pro tento účel obsahuje instalace samostatný nástroj Geospatial Administrator (GSA), který zprostředkovává přístup k většině možností XFM. Definovat lze vše od typu objektů, jejich vzhledu, negrafických atributů včetně způsobu jejich zadávání a prezentace ve výkresu, operace pro práci s objekty, obsah nabídek atd. K pokročilým vlastnostem pak patří například možnost definovat propojení s externí databází, kdy se část nebo všechny atributy uloží místo do DGN výkresu do externí databáze, nebo podpora uložení dat do databáze Oracle Spatial (Map podporuje Oracle Spatial 9i, 10g a 11g). Konečným krokem v procesu tvorby projektu je jeho export, pomocí kterého se vytvoří pracovní prostředí s úplnou konfigurací MicroStationu.

Práce s GSA není zrovna jednoduchá a intuitivní a dosáhnout požadovaného výsledku často vyžaduje přístup pokus–omyl, což může být při seznamování se s možnostmi Mapu poměrně zásadní překážkou. Pokud by si chtěl Map vyzkoušet například pokročilý uživatel MicroStationu, pravděpodobnost, že s pomocí stručné anglické dokumentace, která ani neobsahuje ucelený příklad, jak si projekt vytvořit, zvládne všechna úskalí a vytvoří funkční projekt, je poměrně malá, což je škoda a může jít o jednu z podstatných překážek při rozšiřování uživatelské základny.

Používání Bentley Mapu

Nástroje Mapu jsou v podstatě bezešvě integrovány do prostředí MicroStationu, a pokud uživatel již má zkušenosti s MicroStationem nebo příbuznými produkty, těžiště přechodu bude především v pochopení „pravidel světa GIS".

Rozebírat podrobně nástroje, které Map nabízí, by bylo zbytečné – k dispozici je většina funkcí, které lze u obecně zaměřeného GIS systému dnes očekávat: pořizování dat, jejich editace, generování dynamických popisů a anotací, topologické a síťové analýzy atd. K dispozici je také Správce map, který slouží jednak ke správě map, jednak k definici vzhledu mapových vrstev s typy objektů, a také nástroj pro přípravu projektu k tisku.

Je ale nutno podotknout, že ne všechny funkce dosahují možností a kvalit toho, co lze nalézt u konkurence. Často se také zdá, že programátoři vyčerpali všechnu svoji energii na zajištění funkčnosti a na doladění nástrojů směrem k uživatelské přívětivosti jim žádná nezbyla. Uživatelské nástroje jsou tedy oblastí, která by si v dalších verzích jistě zasloužila vylepšit.

Přes tento nedostatek existují oblasti, pro které Map představuje dobrou volbu a kde vynikne výhoda spojení CAD platformy a GIS funkcí. Jde například o inženýrské výkresy a mapy, jejich tvorbu, údržbu a s ní související činnosti. Protože grafická reprezentace GIS objektů je realizována standardními prvky MicroStationu, má uživatel při práci k dispozici velkou škálu nástrojů ze samotného MicroStationu. Problém nedělají ani prvky, které s tradičním GIS pojetím nejsou příliš kompatibilní, jako jsou kóty nebo komplexní grafické prvky. Map tyto prvky zpracuje jako dočasné objekty, se kterými sice neumí plně pracovat, které ale jeho funkci nepřekáží. Není proto problém nakreslit mapu, kde některé vrstvy obsahují GIS data používaná pro analýzy (parcely, areály, vedení...) a ostatní vrstvy tvoří zbytek mapového obsahu přesně v souladu se standardy daného oboru.

Map také dovoluje pracovat se 3D prvky a obsahuje sadu nástrojů umožňující převádět 3D tělesa na XFM objekty a dále s nimi pracovat, což otevírá možnost využití Mapu v urbanismu a při návrhu zástavby. Tím se částečně stírají bariéry mezi 2D GIS systémy a 3D modelováním.

slegr03Prostředí produktu Geospatial Administrator

Sdílení a výměna dat

Jednou z důležitých vlastností jakéhokoliv GIS produktu je podpora datových formátů, což je tradičně oblast, které Bentley věnují velkou pozornost. Kromě podpory Oracle Spatial proto v Mapu najdeme podporu formátů SHP, MIF/MID a GML včetně možnosti mapovat data na objekty XFM, což pokrývá většinu potřeb sdílení a výměny dat. Pro mnoho uživatelů asi až příliš dobře ukrytou možností je přímá integrace s produktem FME společnosti Safe Software, která v případě instalace FME na stejném počítači dovoluje z prostředí Mapu využívat funkcí tohoto konverzního nástroje.

Zajímavou alternativou je možnost využít pro sdílení dat formát i-model, což je rozšířený DGN formát podporovaný Bentley produkty verze V8i. Map při konverzi projektu do formátu i-model zpracuje XFM objekty takovým způsobem, že jsou „pochopitelné a čitelné" i pro ostatní produkty. Pro prohlížení takto připraveného projektu včetně přístupu k atributům prvků pak stačí například Bentley View, zdarma dostupná prohlížečka.

Vývoj aplikací

Zatímco možnost vývoje vlastních rozšíření je u aplikací založených na MicroStationu dobrým standardem, v případě Mapu jde v podstatě o nezbytnost. Je to důsledek celkové koncepce i aktuálního stavu produktu, který občas působí spíše jako propracovaná stavebnice, která se v rámci implementace přizpůsobí přesně konkrétním potřebám, než jako produkt pro koncového uživatele. Zřejmě nejčastěji upravovanou částí bude knihovna pro umístění a manipulaci s prvky – ta, která se dodává pod názvem „Standard Operations Library", totiž v případě některých požadavků z praxe nestačí. Map naštěstí poskytuje rozhraní pro VBA, MDL/C++ i .NET, úpravě a rozšiřování funkcí tak stojí v cestě pouze nepříliš rozsáhlá programátorská dokumentace a chybějící příklady a návody.

slegr04Projekt převedený do formátu i-model v prostředí prohlížečky Bentley View

Lokalizace

Kromě originální anglické verze je uživatelům k dispozici také verze česká. Jak je u Bentley tradicí, lokalizaci tvoří pouze přeložené uživatelské prostředí Mapu i GSA, nápověda zůstala v angličtině. Při popisu produktů většinou není důvod se lokalizací podrobněji zabývat, jde o oblast, kterou mají firmy zpravidla dobře zvládnutou. V případě Bentley Mapu ale nelze, bohužel, než udělat výjimku, neboť kvalita české verze je skutečně „výjimečná". Co je špatně? K základním pravidlům lokalizace dnes patří respektování standardních pojmů (terminologie Windows apod.), správné používání odborné terminologie (v tomto případě GIS) a celkové zpracování, tj. jak na sebe jednotlivé lokalizované části „pasují", což výrazně ovlivňuje orientaci uživatele v jednotlivých funkcích. Bentley Map tato pravidla ignoruje a působí jako amatérský překlad provedený někým, kdo nikdy o GISu ani neslyšel. Vedle zavádění podivné vlastní terminologie tak lze najít překlepy, překlady nedávající v dané situaci smysl a často i měnící se označení funkcí. Česká verze GSA je navíc ještě „vylepšena" o náhodně přeložené programátorské termíny, čímž se již tak poměrně komplikovaný nástroj stal v podstatě nepoužitelným. Těžko soudit, jaká je politika Bentley v oblasti lokalizací a jakou váhu českým verzím přikládají, uživatelé se znalostí angličtiny ale zřejmě raději sáhnout po originální verzi.

Odvozené a příbuzné produkty

V nabídce Bentley není Bentley Map jediným GIS produktem, na základech XFM Bentley vyvíjejí další jak desktopová, tak serverová řešení. Abych uvedl alespoň některé, přímo odvozenými z Bentley Mapu jsou PowerMap a PowerMap Field, samostatné produkty s jednodušší funkčností, naopak například Bentley Cadastre využívá Mapu jako jádra a poskytuje funkce zaměřené na tvorbu katastrálních map. Pro publikování dat slouží GeoWebPublisher, spravovat a indexovat XFM výkresy umí ProjectWise Geospatial Management, integraci s ESRI SDE databází nabízí ProjectWise Connector for ArcGIS. Bentley tedy skutečně považují XFM za svoji základní geoprostorovou technologii a nad tímto jednotným technologickým a datovým základem budují postupně se rozšiřující produktovou řadu, která stojí za pozornost.

Co napsat závěrem?

Z pohledu českého uživatele je Bentley Map trochu rozporuplným produktem. Po letech přešlapování se zdá, že Bentley konečně našli správný směr vývoje, a i když některé funkce a nástroje zatím nedosahují možností konkurence, v tradičních Bentley oblastech, jako je pořizování a práce se 2D a 3D inženýrskými daty, jde o kvalitní řešení s nadstandardními možnostmi – projekty jako grafický registr sítě v Telefónica O2 Czech Republic nebo zpracování a údržba dat pro digitální mapu Prahy jsou určitě potvrzením schopností produktu i XFM technologie samotné. Širšímu rozšíření brání bohužel absence jakýchkoliv informací v českém jazyce, obecně nedostatek příkladů, jak který požadavek či situaci v produktu implementovat, a v neposlední řadě také špatná lokalizace uživatelského prostředí do českého jazyka.


Mohlo by vás zajímat: