Altair - konference
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

HSI com

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Ohlédnutí za 19. konferencí GIS ESRI v ČR

Tags: ESRI | Konference | Uživatelé

esri01Jak už se stalo tradicí, začala konference už den předem, 2. listopadu 2010, uspořádáním speciálního odborného semináře. Ten letošní se týkal aktuálního tématu „Editace a geoprocessing v ArcGIS 10" a navštívilo jej rekordních 85 účastníků. Na ně a na další registrované pak čekaly dva přednáškové dny 19. ročníku konference GIS ESRI v pražském Kongresovém centru, pořádané společností Arcadata Praha.


První den konference

Konferenci, rovněž tradičně, zahájil úvodní přednáškou ředitel Arcdaty Praha Petr Seidl. Hodně se vzpomínalo a byly k vidění zajímavé historické snímky. Po něm se slova ujal náčelník Geografické služby Armády ČR Pavel Skála, který návštěvníky seznámil s historií, současností a budoucností GIS v Armádě ČR. O technologiích GIS používaných při kartografické tvorbě Zeměměřického úřadu hovořila Danuše Svobodová, zástupkyně ředitele Zeměměřického úřadu. Prezentační zběhlost a využití moderních komunikačních technologií v podobě on-line videokonference pak převedl Radim Tolasz, náměstek pro meteorologii a klimatologii Českého hydrometeorologického ústavu (ČHÚ) s přednáškou na téma Mapová prezentace příčinné srážky. Pánové z ČHÚ mají za sebou určitě nemálo vystoupení před publikem, neboť ani následující řečník Jan Pretel, patřící k tomuto ústavu, svou prezentací na téma Mapa bonity klimatu hl. m. Prahy posluchače nenudil. Předobědový program zakončil Martin Wagner, obchodní ředitel IBM Česká republika, který seznámil auditorium s projektem Chytřejší město/Chytřejší planeta.

Po obědě následoval technologický blok, kde specialisté Esri a Arcdaty Praha předvedli novinky v ArcGIS 10 a pak se zaměřili především na ArcGIS Server. Souběžně se rozeběhl program i v dalších sálech a návštěvníci si mohli vybrat z tematických bloků věnovaných veřejné správě – eGovernmentu, nebo využití GIS ve správě inženýrských sítí.

Večer byl zakončen společenským setkáním, během kterého si mohli návštěvníci prohlédnout soutěžní výstavu posterů a vyzkoušet si své znalosti při poznávání družicových snímků.

esri02

Druhý den konference

Program druhého dne probíhal souběžně ve čtyřech sálech. Bohatý výběr přednášek sahal od témat veřejné správy, pohotovostních složek, správy inženýrských sítí a majetku až po ochranu životního prostředí. Velkému zájmu se těšila sekce historie GIS v Čechách, na které vystoupila řada významných osobností českého GIS a DPZ (Jiří Šíma, Jiří Poláček, Eva Pauknerová, Jan Kolář a Alois Kopecký).

Vedle přednášek pokračovalo i seznamování s novinkami v ArcGIS 10 a návody pro efektivní využití jeho možností. ArcGIS je uceleným systémem, jehož významnou složkou jsou i internetové nástroje na ArcGIS Online. Jak je lze využít při své práci, ukázal specialista Esri Bernie Szukalski. Pracovníci Arcdaty Praha pak v 1,5hodinovém workshopu předvedli některé z četných novinek v ArcGIS Desktop.

Závěrečný blok přinesl shrnutí konference a vyhlášení výsledků družicové soutěže a přehlídky posterů. Návštěvníci se dozvěděli o programu Geomentor, který v České republice zaštiťují Arcdata Praha a National Geographic Česko, a také o projektu Envikešky, geocachingové hře pro skauty i veřejnost.

Doprovodný program

Během prvního dne měli návštěvníci možnost prohlédnout si a navštívit mobilní soupravy geografického a hydrometeorologického zabezpečení Armády ČR, které byly k dispozici před Kongresovým centrem. Dále si návštěvníci mohli prohlédnout ucelenou posterovou prezentaci mapující vývoj geodézie, kartografie a katastru v českých zemích, která byla se svolením autorů (Jiří Šíma, Petr Mach) zapůjčena od ČÚZK. O využití digitální kartografie v Armádě ČR informovala posterová prezentace Geografické služby AČR.


Konference řečí čísel

  • 845 registrovaných účastníků konference
  • 290 firem a organizací
  • 50 uživatelských přednášek, což je více než 19 hodin
  • 7,5 hodin přednášek o technologii
  • 16 tematických bloků

Výsledky soutěží

Tradičně probíhala soutěž v poznávání družicových snímků a soutěžní přehlídka, které se letos zúčastnilo 29 posterů. Oddělení rastrového GIS společnosti Arcdata připravilo pro návštěvníky sedm družicových snímků míst na Zemi. Soutěžící měli za úkol místa co nejpřesněji poznat a pak již jen stačilo mít štěstí v losování mezi správnými odpověďmi, kterých bylo letos 104. Výhercem soutěže se stal Zbyněk Hartmann z Jindřichova Hradce.

V soutěži posterů zvítězila podle názoru odborné poroty „Symbolika geologických map v prostředí ESRI" autorů Zuzany Krejčí a Denisy Poulové z UK Praha, na druhém místě se umístil poster „Jak mapy pomáhaly při povodních na Liberecku" Jany Havrdové a Jana Petra z HZS Libereckého kraje a na třetím místě skončily „Transformace středověkého osídlení v prostředí GIS" Ondřeje Maliny z katedry archeologie na Západočeské univerzitě v Plzni.

Návštěvníci konference měli na soutěž posterů trochu jiný názor, podle nich zvítězil poster „Geografické zabezpečení PRT Logar", autoři Martin Furo a Josef Svrček z Geografické služby AČR, na druhé místo hlasy vynesly „Povodeň" Ireny Koškové z Krajského úřadu Libereckého kraje a jako třetí se umístil již zmíněný plakát „Jak mapy pomáhaly při povodních na Liberecku".

Pár postřehů

Jako již víceletý účastník konference, byť nikdy ne celého programu, bych se rád se čtenáři podělil o pár dojmů. Minimálně třetí rok stejná nebo jen mírně pozměněná ponuře působící scéna před diváky hlavního programu prvního dne by si zasloužila nějakou obměnu. Řečníci stojící za těžkopádným řečnickým pultem přímo evokují sjezdy, které se konaly v největším sále tohoto kongresového centra, dříve Paláce kultury. Jistě, chce to větší řečnickou průpravu a umět se pohybovat před diváky. Že to jde, ukazují četné zahraniční akce podobného druhu. Z letošních řečníků z tohoto pohledu zaslouží pochvalu Radim Tolasz, Jan Pretel a snad také Martin Wagner, kteří svým projevem nenudili, a dá se předpokládat, že modernější formu by zvládli bez problémů. Ve foyer jsem zaznamenal úbytek stánků firem, které zde každoročně představují svá řešení. Že by přetrvávající recese? Jako nepříliš šťastný také hodnotím způsob občerstvení. Například ne všichni účastníci jsou v Praze už den předem, ale přijíždějí brzy ráno, a to i ze vzdálených koutů republiky. Mnohdy to znamená, že nestíhají snídani. Čím se mohou ráno po prezenci občerstvit? Jen kávou. Nic jiného k dispozici není, zdarma ani za úplatu.


Mohlo by vás zajímat: