E LINKX
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

GEPRO
SOLIDWORKS
Siemens

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

GIS a modelování znečištění ovzduší

Tags: GIS | Ovzduší | SYMOS 97

envi01Pro výpočty znečištění ovzduší na území České republiky se používá modelovací program SYMOS'97. Geografická data potřebná pro zpracování stavu ovzduší se nacházejí v nejrůznějších datových skladech, které jsou přístupné nejčastěji prostřednictvím programů GIS.

Program SYMOS'97

Firma IDEA-ENVI vytvořila programové vybavení podle metodiky „Systém modelování stacionárních zdrojů – SYMOS'97" Českého hydrometeorologického ústavu, která je doporučena ministerstvem životního prostředí pro vypracovávání rozptylových studií.

Metodika výpočtu obsažená v programu SYMOS'97 umožňuje:

  • výpočet znečištění ovzduší plynnými a prachovými látkami z bodových, liniových a plošných zdrojů
  • výpočet znečištění od velkého počtu zdrojů
  • stanovit charakteristiky znečištění v husté síti referenčních bodů a tím připravit podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtů
  • akceptovat statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského

envi02

Použití GIS

Produkty GIS umožňují automatizovanou přípravu dat pro modely, analýzy a prezentace výsledků modelování.

Nezbytná vstupní data pro modelovací program SYMOS'97 jsou:

  • Meteorologická data: prostředí GIS umožňuje snadný výběr meteorologických stanic, ve kterých jsou k dispozici meteorologická data pro danou lokalitu.
  • Data o terénu: program SYMOS'97 používá údaje o terénu, které je možno získat nejsnadněji prostřednictvím exportu dat z prostředí GIS.
  • Data o zdrojích: pokud do modelového výpočtu vstupuje velké množství informací o zdrojích, je vhodné využití prostředí GIS. Zejména pro plošné a liniové zdroje je výhodné využití automatizované přípravy vstupních údajů.
  • Referenční body: body, pro které se provádí výpočet koncentrací. Pro tvorbu velkého množství nepravidelně rozmístěných bodů je také vhodné použití GIS prostředí.

Závěr

Propojení a integrace systému GIS a modelovacího programu pro znečištění ovzduší SYMOS'97 přispívají ke zkvalitnění procesu vytváření modelů nejrůznějších situací znečištění ovzduší na geografickém podkladu. GIS umožňuje sjednocení všech nezbytných datových zdrojů, které se využívají pro potřeby modelování i prostorových analýz a poskytují možnost získávaní informací o znečištění ovzduší přehlednou formou.Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit