Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Setkání GEPRO & ATLAS již po jednadvacáté

Autor článku: Karel Heinige   

Tags: Atlas | geoinformační technologie | Gepro | GIS | Konference

Gepro Atlas ilustracniDvacátý první ročník konference zahájil již tradičně Zdenek Hoffmann, ředitel společnosti GEPRO, ke kterému se přidal Martin Volný, ředitel společnosti ATLAS. Tématem jejich vystoupení byly trendy a vize rozvoje geoinformačních technologií. Následovalo stručné představení dalšího směřování vývoje v obou společnostech.

Ve čtyřech hlavních přednáškách dne věnovaných hlavním tématům konference vystoupili Karel Večeře, předseda ČÚZK, který se věnoval stavu digitalizace katastru nemovitostí od roku 1993 po současnost a nastínil otázky, se kterými se rezort geodézie a kartografie potýká. Roman Vodný z odboru územního plánování MMR ČR hovořil o novele stavebního zákona na úseku stavebního řádu a územního plánován, o možnostech obcí jak přistupovat k výzvám integrovaného regionálního operačního programu v oblasti územního plánování a v neposlední řadě také o přípravě standardizace územních plánů. Michal Gebhart, ředitel odboru metodiky a řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu, se zaměřil na aktuální dění v oblastech analýzy oblastí ohrožených povodněmi a erozemi, aktivit souvisejících s rozvojem a modernizací využití zemědělského a lesního půdního fondu a na financování pozemkových úprav v nejbližším období. Eva Kubátová z MV ČR, se věnovala hlavně GeoInfoStrategii do roku 2020 a podmínkám pro účelné a účinné využití prostorových informací ve společnosti.


Petr Měchura - dokumentace stavebně-historického průzkumu Pražského hradu

Odpolední program byl rozdělen do dvou sekcí. V hlavním Kongresovém sále byly přednášky zaměřeny na oblast geoinformačních systémů, v Přednáškovém sále na pozemkové úpravy, geodézii a katastr nemovitostí. Účastníci mohli získat informace např. o využití geografických analýz při zpracování věcných břemen, nabýt zprostředkovaně zkušenosti s pasportizací optických sítí, nebo se seznámit s využitím dronů při zajišťování geodetických podkladů skalní stěny hradu Strečno na Slovensku. Velmi zajímavá byla přednáška Petra Měchury o dokumentaci stavebně-historického průzkumu Pražského hradu v systému MISYS.

Společenská část konference pokračovala ve večerních hodinách, kde bylo možné neformálně diskutovat řadu otázek souvisejících s geoinformatikou, geodézií a modelováním prostoru.

Druhý den konference

Program druhého dne probíhal ve čtyřech paralelních sekcích. Workshop MISYS byl zaměřen na novinky v systému a v pasportech, práci s relačními databázovými systémy a webovým aplikacím včetně Geoportálu GEPRO. Workshop KOKEŠ se věnoval novinkám tohoto systému a činnostem spojeným se zpracováním měřených dat, hromadným operacím a kontrolním funkcím. Workshop PROLAND, určený především pracovníkům pozemkových úřadů a projektantům pozemkových úprav, se věnoval otázkám spojeným s přípravou zadávací dokumentace, výměnnému formátu pozemkových úprav, kontrolním funkcím při kontrole vstupních podkladů, šetření obvodu pozemkových úprav a dalších činností. Workshop ATLAS se orientoval na inovace v Atlasu DMT, novým metodám využití laserem skenovaných dat, erozím a projektování liniových staveb.

Gepro Atlas 1 2 3

Odpolední program byl věnován setkání s obchodními partnery a činnostem souvisejícím s podporou partnerů.

Gepro Atlas 4 5 6

V souvislosti s „nakrojením“ třetí desítky setkání uživatelů jsme za redakci InGISu položili řediteli společnosti GEPRO Zdenku Hoffmannovi několik dotěrných otázek. 

Letos jste načali třetí desítku setkání uživatelů. Kolik jich letos tuto akci navštívilo a jaké jste měli ohlasy?

Setkání uživatelů GEPRO & ATLAS se dlouhodobě řadí k nejvýznamnějším geoinformačním akcím v České republice. V říjnu se uskutečnil již 21. ročník, účast je tradičně vysoká, tentokrát jsme uvítali 269 účastníků z České republiky a ze Slovenska. Ohlasy máme veskrze pozitivní, přímé setkávání s uživateli našich produktů a produktů partnerské firmy ATLAS nám umožňuje lépe reagovat na měnící se podmínky na trhu.

Už třetím rokem, jestli se nepleteme, jste se sešli v pražském hotelu Olšanka. Nakolik je toto místo pro vás výhodné a nevolají účastníci po změně? Dřív jste přece měnili místo setkání každým rokem, ne?

Není to tak úplně pravda. Prvních deset ročníků jsme pořádali jen na jednom místě – v tehdejším hlavním městě GIS na Seči. Poté jsme vyzkoušeli model „putovních konferencí“, kdy jsme střídali Prahu s Brnem a Olomoucí. Ukázalo se však, že největší ohlasy přináší pořádání konference v Praze. Praha má lepší dopravní dostupnost z celé České republiky. Vypadá, že z pořádání konference v hotelu Olšanka v Praze se klube tradice.

Gepro Atlas 7 8

Jaká je skladba účastníků z pohledu veřejná správa versus soukromé firmy?

Je pravdou, že mnozí si využívání geoinformačních technologií spojují především s výkonem veřejné správy, ale v našem případě tomu tak zdaleka není. Máme řadu uživatelů také v soukromém sektoru a je to samozřejmě znát i na skladbě účastníků. Dlouhodobě máme vysledováno, že složení účastníků na naší konferenci se pohybuje přibližně půl na půl, co se týče veřejného a soukromého sektoru.

Můžete jako firma ještě na našem trhu růst co do množství zákazníků, nebo jsou už „karty rozdány“?

Všechno je v pohybu. Trh geoinformačních technologií a služeb například v oblasti veřejné správy může zvenčí vypadat jako saturovaný, ale není tomu tak. Nové technologie a nové služby mohou postavení firem na tuzemském trhu zpřeházet. Společnost GEPRO v žádném případě nestojí stranou a usilujeme o své „místo na slunci“. Řadu příležitostí vidíme také v soukromém sektoru – a na letošním Setkání to také bylo vidět.

Máte mezi zákazníky „matadory“, kteří se zúčastnili všech ročníků setkání?

Tuto otázku jsme si před letošní konferencí položili rovněž a začali pátrat v našem archivu. Podle našich zjištění víme bezpečně o dvou osobách, které se zúčastnily všech ročníků a jedné další osobě, které ke 100% účasti scházela návštěva jediného ročníku. Taková přízeň nás samozřejmě velice těší. Důvěra našich zákazníků nás zavazuje a vždy se snažíme splnit jim všechna jejich přání.

Gepro Atlas 9

Na setkáních býváte od začátku do konce. Které prezentace jsou pro vás nejzajímavější a které si většinou nenecháte ujít?

Byl bych špatný ředitel, kdybych neřekl, že nejzajímavější byly všechny prezentace. Ale vážně. Opravdu klíčové prezentace se snažíme zařadit na začátek konference, kdy začínáme pouze s jediným programovým blokem. Poté však, a nejen pro mě, dochází ke schizofrenní situaci, kdy se program dělí do někdy až pěti paralelních sekcí a musím se rozhodnout, která vystoupení oželím. Snažím se vytipovat předem NEJ témata a současně navštívit všechny sekce, ne vždy se mi to však podaří. Někteří naši uživatelé to řeší například tak, že nepřijedou sami, ale ve dvojicích či větších skupinách a na návštěvy jednotlivých programových sekcí se dohodnou.

Akce typu setkání uživatelů se plánují dlouho dopředu. Kolik lidí pracuje na jejich přípravě a kolik se jich stará o chod v průběhu akce?

Pořádání akce takového rozsahu opravdu není snadné, přesto ji zajišťujeme vlastními silami, ve spolupráci s partnerskou firmou ATLAS a konferenčním týmem hotelu. S přípravou začínáme prakticky bezprostředně po skončení Setkání, aktivity se rozrůstají půl roku před Setkáním a poslední dva měsíce příprav jsou opravdu hektické. O přípravu Setkání se stará asi 5 osob, vlastní chod pak zajišťuje přibližně dvojnásobek uvedeného počtu. I to je důvod proč jsme se rozhodli pořádat Setkání v Praze, je to organizačně jednodušší.

Byly letos (nejen na setkání) zveřejněny nějaké softwarové nebo i legislativní novinky, které by uživatelé neměli přehlédnout?

Nejvýznamnější informace jsme našim uživatelům nabídli na začátku konference. Ve vystoupeních předsedy ČÚZK Karla Večeře, zástupce Ministerstva pro místní rozvoj Romana Vodného, zástupce Státního pozemkového úřadu Michala Gebharta a zástupkyně Ministerstva vnitra Evy Kubátové zazněla celá řada informací, které mají významné dopady na řadu činností v geoinformatice. Také proto jsme jejich vystoupení zveřejnili na našich webových stránkách v programu konference. V neposlední řadě jsme v dalším programu také představili řadu novinek z naší produkce. Přijet na Setkání prostě stojí zato.

Mezi trendy, které by měly v dalších letech rozvíjet, patří digitalizace společnosti, internet věcí a další. Kam se bude v souladu s nimi vyvíjet vaše společnost a vámi vyvíjené produkty?

Společnost GEPRO se podílela, podílí a bude se podílet především na další digitalizaci společnosti. Pokud mohu parafrázovat, naše aktivity směřují především k dalšímu rozvoji internetu služeb. Této činnosti se úspěšně věnujeme dlouhodobě a naši zákazníci jsou toho živým důkazem.

Gepro Atlas 12


Mohlo by vás zajímat: