E LINKX
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

GEPRO
Siemens

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Mapy jsou pro každého

Autor článku: TopGis   

Tags: GIS | Konference | TopGis

topgis ilustracniLetošní konference „Mapy jsou pro každého“ dala základním nástrojům orientace v terénu zcela nový rozměr. Mapy jako klíč k nalezení podnikatelských řešení, k efektivnímu rozhodování, ke komunikaci, nebo bezpečnostním systémům se dnes využívají na každém kroku či lépe řečeno téměř na každém displeji.

TopGis jako hlavní partner druhého ročníku červnové konference Mapy jsou pro každého 2016, spolu s pořádající Nadací partnerství přinesli na trh aktuální pohled na geoinformace a řadu případových studií, které poukazují na využitelnost dat v praxi. Konference tak umožnila sdílení inovací, zkušeností a poznatků mezi zástupci měst, krajů a odbornou veřejností. Letos se jich na konferenci zúčastnilo 92, což ve srovnání s loňskými 78 účastníky potvrzuje stoupající zájem o tuto problematiku. Pro širokou veřejnost jsou jednotlivá témata přístupná na www.giskonference.cz.

Například oblast mapování spotřeby domů jako součást nového fenoménu SMART- cities patřila k nosným tématům konference. I problematika typologie časoprostorového chování rezidentů a návštěvníků Prahy na konferenci mimořádně zaujala zástupce měst a krajů. Pohyb návštěvníků i obyvatel Prahy -pracujících, tranzitujících, nakupujících a řešících každodenní situace dal v mapách expertům v Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy odpovědi na otázky typu „Odkud kam? Proč? Kdy? Jak často?“. Výsledná studie je výborným podkladem pro další plánování rozvoje Prahy a postup je inspirací i pro další města.

K dalším modelům využití dat, které účinně ovlivní život ve městech, patří i pocitové mapy, u nichž sběr dat probíhá tzv. geoparticipací s využitím přímé účasti občanů, kteří rozhodují o pozitivním či negativním vnímání veřejných prostor a prostranství. Výsledky zobrazené na pocitových mapách, konkrétně jde například o zanedbaná místa, smogovou zátěž, ruch, stav komunikací či další informace, se stávají pro města efektivním podkladem k provádění operativních nápravných opatření ale i ke strategickému územnímu plánování.

topgis 1

Témata konference a zájem účastníků tak prokázaly, že vedle státní a komunální správy mohou i manažeři velkých firem lépe využívat prostorové informace a mapy k rychlému a kvalitnímu rozhodování nebo získaná data aplikovat na bezpečná a udržitelná řešení svých projektů. „Do našeho širokého portfolia služeb jsme zařadili digitální model povrchu, který zpracováváme na základě námi pořízených leteckých měřických snímků. V současné době je již využíván například na Magistrátu města Brna, kde se stává velmi oblíbeným podkladem pro efektivní rozhodování na municipálních odborech sledujících výstavbu, rozvoj v území a životní prostředí,“ uvádí Drahomíra Zedníčková, výkonná ředitelka společnosti TopGis.

Podle ředitelky Zedníčkové automatizace a plošné zpracovávání dat dnes otevírá úplně nové možnosti. Odborný tým firmy TopGis garantuje rychlé a přesné zmapování majetku. Jednoduše zdokumentuje všechna prostranství a z datové sady sférických snímků, pořízených mobilním mapovacím systémem, vytvoří pasport veřejného osvětlení, dopravního značení, zeleně a dalších prvků, které správce majetku obhospodařuje. Zpracování aktuální technické mapy, včetně inženýrských sítí areálu závodu Česká zbrojovka, je typickou ukázkou efektivního a praktického využití dat všude tam, kde plány původních sítí a přípojek nejsou archivovány, dostavby a přístavby neúplně zdokumentovány či zcela chybějící.

Softwaroví architekti firmy TopGis zpracovávají geoprostorová data pro tvorbu mapových podkladů – ortofotomap, které využívají letecké snímky a současně zachovávají náležitosti mapy měřítka, souřadnicový systém i orientaci. Jsou úplné, přehledné a dobře zapamatovatelné a díky věrnému zobrazení barev pro širokou veřejnost mnohem lépe zapamatovatelné. „Na portálu Mapy.cz se naše ortofotomapy používají od loňského roku. Šlo o projekt dlouhodobého snímkování území celé České republiky v letech 2014-2015. V současnosti se tak jedná o nejpodrobnější a nejaktuálnější ortofotomapu na našem území. Tento produkt dnes v maximální míře přibližujeme široké veřejnosti a pro praktické použití v GIS nabízíme zájemcům přístup přes WMS,“ dodává Drahomíra Zedníčková.

V rámci projektu ortofotomap TopGis unikátně zdokumentoval naši republiku v kvalitním rozlišení 12,5 cm/pixel. Snímkování bude TopGis pravidelně aktualizovat ve dvouletém cyklu. Aktuální data se dále váží na řadu dalších projektů, které jsou na pravidelné aktualizaci závislé. Stereofotogrammetrickým měřením z leteckých měřických snímků se získávají velmi přesná data ve 3D, která jsou vhodná pro následné modelování (hlukové mapy, šíření signálu, 3D interaktivní vizualizace…). V praxi jsou ortofotomapy a další výstupy z podrobného leteckého snímkování využívány stále častěji. Umožňují i odborné veřejnosti komfortní práci, kdy lze velmi jednoduše vidět území v různých souvislostech potřebných například pro směřování vývoje v obci, či regionu.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit