E LINKX
Siemens
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

GEPRO

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

eVýdej a ePřejímka pro on-line výdej dat a příjem geodetické dokumentace

Autor článku: Redakce   

Tags: ePříjemka | eVýdej | GIS

evydej eprejimka ilustracniInstitut plánování a rozvoje hl. m. Prahy spustil dvě zbrusu nové webové aplikace. Prostřednictvím aplikace eVýdej mohou občané i organizace snadno získat data z centrálního datového skladu IRP. ePřejímka pak slouží zpracovatelům geodetické dokumentace pro její dálkové podání. Od konce května mají občané i všechny spolupracující subjekty (odbory magistrátu, městské části, příspěvkové organizace, výzkumné instituce, projektanti apod.) k dispozici nový způsob, jak získat data z centrálního datového skladu Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha).

Nová webová aplikace eVýdej umožňuje zaregistrovaným uživatelům snadno vytvořit on-line objednávku dat. Celý proces je velmi jednoduchý a probíhá ve třech krocích. Uživatel zvolí požadovanou oblast, vybere výdejní sadu a zadá požadovaný formát dat. Objednávka je následně automaticky zpracována. Proces výdeje dat je velmi jednoduchý a probíhá ve třech krocích: výběr oblasti, datové sady a formátu. Vedle veřejné části je součástí aplikace také interní rozhraní pro správce výdeje dat. To umožňuje kompletní správu celého systému výdeje - zaregistrování datových zdrojů, sestavení výdejních sad přiřazení vlastních exportních nástrojů, stanovení podmínek výdeje atd. Součástí interního rozhraní jsou také nástroje pro řízení fronty exportních požadavků a sledování statistik výdejů. Aplikace eVýdej v rámci jednoho prostředí nabízí všechny nástroje jak pro výdej dat, tak pro kompletní správu systému výdeje a to bez požadavku na další software. Díky své konfigurovatelnosti se jedná o univerzální aplikaci vhodnou pro:

  • automatizaci rutinních požadavků na výdej dat,
  • zpřístupnění většího množství dat interním i externím uživatelům (ÚAP, ÚPD, Opendata, archivy rastrových dat atd.),
  • evidenci a vyšší kontrolu vydávaných dat,
  • provozování e-shopu s geografickými daty.

evydej eprejimka 1

Vedle aplikace pro výdej dat vytvořila společnost T-Mapy pro IPR Prahy i novou webovou aplikaci pro příjem geodetické dokumentace. Aplikace ePřejímka umožňuje všem zaregistrovaným zpracovatelům geodetické dokumentace její dálkové podání prostřednictvím webového formuláře. Zpracovatel jednoduše ve třech krocích vyplní základní informace o dokumentaci, nahraje ji v elektronické podobě do systému dokumentaci a zakreslí zájmové území do mapy. Následně vše odešle na úřad, kde je provedena kontrola. Informace o průběhu kontroly obdrží zpracovatel prostřednictvím emailové zprávy, nebo je může zjistit on-line v rámci aplikace. Zároveň je mu vystaven a potvrzen předávací protokol.

evydej eprejimka 2

Při elektronickém podání geodetické dokumentace zpracovatel vyplní základní informace, přiloží příslušný soubor a zakreslí zájmové území do mapy.

Aplikace ePřejímka usnadňuje zaměstnancům IRP převzetí a kontrolu stovek dokumentací, které musí každý měsíc zpracovat. Zároveň se spuštěním této aplikace se výrazně zjednodušila komunikace mezi zpracovatelem a příjemcem dokumentace.

Po schválení příslušných předpisů bude v rámci rozvoje aplikace doplněna automatická kontrola dokumentace. Ve výhledu je i propojení aplikace se spisovou službou IPR Praha a automatizované zasílání předávacích protokolů přímo na příslušný stavební úřad.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit