E LINKX
Siemens
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

GEPRO

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Správa hřbitova – snadno a přehledně

Autor článku: Markéta Papaková   

Tags: GIS | Pasport hřbitova

sprava hrbitova ilustracniPřesto, že existuje zákon o pohřebnictví, není pohled na správu pohřebišť jednotný a liší se obec od obce. Ve větších obcích již existují programy pro snadnější správu pohřebišť, avšak většinou se jedná pouze o tabulkové systémy bez návaznosti na mapu hřbitova. Ani to však není pravidlem a mnoho obcí vede záznamy ve hřbitovních knihách a hřbitovních kartách. V menších obcích pak spravují hřbitovy vesměs pamětníci, kteří znají jak místní obyvatelstvo, tak rozmístění hřbitova.

Co se však stane, až se tito pamětníci ztratí a správu hřbitova převezme někdo jiný? Kdo může zaručit, že je zaplacen nájem opravdu na všech hrobech, pokud jsou tyto záznamy pouze v kartotéce? Na kolik je pak efektivní práce správců, pokud mají k dispozici pouze písemné záznamy?

Aplikace Pasport hřbitova je webová aplikace vytvořená v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb., zákon o pohřebnictví. Na vývoji se pak podíleli zástupci města Třinec a správci třineckých hřbitovů. Lze tedy říci, že aplikace obsahuje nejen minimum, které je požadováno zákonem, ale také nástroje, které správci denně potřebují pro snadnější správu a evidenci smluv, plateb, údajů o zemřelých a nájemcích a mnoho dalších.

Jedinečnost aplikace spočívá v propojení popisných dat s technickou mapou hřbitova. Technická mapa vychází z přesného geodetického zaměření a kromě přesné polohy a plochy jednotlivých hrobů obsahuje také zaměření zeleně, chodníků, laviček, odpadkových košů a všech viditelných prvků, které se na hřbitově nacházejí. Kromě výpočtu ceny pronájmu na základě přesně zaměřené plochy hrobu lze pak snadno zjistit také rozsah zeleně, kterou je nutno kosit, či plochu chodníků, které je potřeba v zimě udržovat.

Jednou ze základních funkcí, kterou aplikace nabízí, je tvorba nájmů a tisk smluv. V několika málo krocích je možné vytisknout smlouvu připravenou k podpisu. Cena nájmu je vypočítána ze zadaného ceníku a přesné výměry hrobu. Jelikož je povinnost sjednat nájem na celou tlecí dobu hřbitova, což v některých případech může být i 40 let, počítá aplikace také s variantou rozložení platby nájmu do několika splátek. Tiskopis smlouvy je pak pro každou obec jedinečný a je tvořen obcím na míru dle jejich zvyklostí.

Ke každému hrobu je vedena minimálně jedna fotografie. Dále je možné k hrobům přikládat i dokumenty, jako je potvrzení o dědictví, plná moc a jiné. Smlouva, kterou aplikace vygeneruje, je pak u každého hrobu uložena automaticky, a tudíž je snadno dohledatelná.

A co je dále součástí popisných dat? Kromě již několikrát zmíněné přesné výměry hrobu obsahuje aplikace i údaje o nájemcích či jejich zástupcích. Jsou dohledatelné iniciály nájemce, současná adresa, ale i adresa, která byla platná v době sepisování starších nájmů, či korespondenční adresa. Při zobrazení detailu nájemce jsou na první pohled viditelné hroby, které jsou ve správě obce a patří právě tomuto subjektu. U zemřelých jsou pak navíc sledovány údaje, jako je příčina úmrtí, způsob uložení do hrobu, hloubka uložení a hlavně strana, kde se zemřelý v hrobě nachází. Tyto údaje jsou důležité zejména pro hrobníky, aby věděli, kam a zda je možné v hrobě dále pochovávat. Na základě vložených údajů pak aplikace sama denně vyhodnocuje, zda je hrob možné nabídnout jinému nájemci. Tato místa jsou pak v aplikaci patrná jako potenciálně volná a viditelně označena také v mapě.

Důležitým prvkem aplikace je pak zachovávání a dohledání historických dat v popisných datech, ale i v grafice. Kromě již zmíněné původní adresy nájemce jsou to hlavně zrušené hroby s kompletními údaji o tom, kdo a na jak dlouho je měl pronajaté, včetně informace o zemřelých a v daném hrobě pochovaných. Tyto hroby jsou pak v samostatné vrstvě v grafice a lze je libovolně zobrazovat s vrstvou současně platných hrobů. Historie je rovněž zachovávána v chronologii navazujících nájmů na jednotlivých hrobech. U nájmů lze také vidět, jakým způsobem byly ukončeny.


Obr. 1: Ukázka detailu hrobu a jeho polohy v mapě

Zda nájem skončil vypršením doby nájmu, anebo došlo k jeho ukončení z jiných důvodů, například dohodou obou stran, či z důvodu nezaplacení návazné splátky. Pokud dojde k ukončení nájmu jinak než uplynutí doby, na kterou byl hrob pronajat, vypočítá aplikace automaticky částku, kterou ještě na daném hrobě zbývá vyčerpat. Tato částka pak může být započítána do dalšího nájmu, nebo vrácena nájemci.

Vše, co bylo zmíněno výše, se týká evidence údajů, ale co již zmíněné usnadnění správy pohřebiště? Aplikace generuje z dat obsažených v databázi několik druhů sestav. Existuje zákonná povinnost obeslat nájemce 90 dní před vypršením nájmu a informovat ho o této skutečnosti. V aplikaci stačí vybrat měsíc, kdy mají nájmy končit, a aplikace automaticky vygeneruje dopis pro všechny nájemce s textem stanoveným správcem hřbitova, předpokládanou částkou na dalších deset let nájmu a tiskem adresy na obálky, do kterých pak stačí tyto dopisy jen vložit. Obdobnou sestavou je pak dopis a obálka pro nájemce, kteří se mají dostavit k zaplacení další splátky nájmu. Neméně důležitou sestavou jsou přehledy tržeb za libovolné období nebo seznam nájemců, kteří měli poslat platbu za nájem převodem, ale ještě tak neučinili. V případech, kdy hřbitovní správa zasílá smlouvy poštou, umožňuje aplikace ke každé smlouvě vytisknout také automaticky vyplněnou složenku a arch České pošty pro odeslání hromadných zásilek.

Z výše uvedených faktů vyplývá, že aplikace slouží tedy nejen správcům hřbitovů. V případech, kde je obec vlastníkem hřbitova, ale o jeho správu se stará firma, může pomocí aplikace provádět obec nad danou firmou dohled.

Další variantou je pak aplikace určená přímo pro občany, nikoliv pro správu hřbitova. Tato aplikace se nazývá HřbitovServer, vychází z dat, která plní do databáze správce hřbitova, a má dvě hlavní roviny užití. Primárně slouží občanům, kteří chtějí vyhledat místo posledního odpočinku svých příbuzných a známých. Pokud občané znají jméno zemřelého, ale nevědí, ve kterém hrobě je pochován, stačí do vyhledávání zadat celé jméno, případně jen část jména zemřelého, a aplikace občanovi nabídne všechny hroby, kde leží někdo s tímto jménem.


Obr2: Úvodní stránka HřbitovServeru pro Třinecko

Automatickým přiblížením do mapy je pak nalezena přesná poloha hrobu na hřbitově. Součástí této aplikace jsou rovněž fotografie hrobů a nově je také možné prohlížení sférických snímků řazených za sebou, které působí dojmem, že je možné se po hřbitově „procházet“. Druhou rovinou HřbitovServeru je zveřejnění informací, jako je otevírací doba hřbitova, kontakt na správce hřbitova nebo aktuality vztahující se k jednotlivým pohřebištím.

V současné době je vyvíjena třetí forma aplikace pro správu hřbitova. Touto třetí variantou je mobilní aplikace, díky které bude možné některá data, jako jsou zemřelí napsaní na náhrobku, fotografie a jiné, spravovat přímo v terénu.

Věříme, že naše aplikace nejenže usnadní a zefektivní práci správců hřbitovů, ale také pomůže občanům v nalezení příbuzných či přátel a umožní jim tak uctít jejich památku v místě posledního odpočinku.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit