Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

CAD Kuchyně – návrh a vizualizace kuchyní a interiérů

Autor článku: Redakce   
Čtvrtek, 24 Září 2020 13:03

Tags: CAD Kuchyně | Návrh | Program | Projektování | Protea | Vizualizace

ProteaProg­ram CAD Ku­chy­ně je ur­če­ný pro fo­to­re­a­lis­tic­kou vi­zu­a­li­za­ci ku­chyň­ských in­te­ri­é­rů. Ob­sa­hu­je všech­ny funk­ce pot­řeb­né pro ná­vrh in­te­ri­é­rů, pro­jek­to­vá­ní ses­tav ku­chyň­ské­ho ná­byt­ku a za­ří­ze­ní, ná­vrh pra­cov­ních de­sek, lišt a os­tat­ní­ho přís­lu­šen­ství. Do kaž­dého ná­vr­hu in­te­ri­é­ru má uži­va­tel mož­nost umís­tit pros­to­ro­vé mo­de­ly ves­ta­vě­né­ho vy­ba­ve­ní. Prog­ram ob­sa­hu­je roz­sáh­lou da­ta­bá­zi do­má­cích spot­ře­bi­čů a přís­lu­šen­ství ná­sle­du­jí­cích vý­rob­ců: Ami­ca, Fa­ber, Fal­mec, Nar­di, Smeg, Whir­pool, As­tra­cast, Fran­ke, Teka atd.

Dokumentace, vizualizace a stanovení ceny

Ke každému projektu je možné vygenerovat celkovou cenu a následně také jeho technickou dokumentaci (půdorys, pohledy, výkresy pro výrobu použitých pracovních desek).

Pomocí fotorealistické vizualizace získáte pohledy, které věrně napodobují fotografie skutečných interiérů. Systém je vybaven řadou zautomatizovaných funkcí a doplňkových modulů, které značně usnadňují práci projektantům. Patří k nim např. automatická tvorba dokumentace projektu, řada nástrojů pro editaci (editace použitých desek, držadel a skříněk, výměna celých kompletů skříněk).

Program standardně obsahuje obsáhlou univerzální databázi objektů (cca 4000 různých skříněk, 13 čelních desek a 7 typů úchytek) a umožňuje pracovat s definicí různých materiálů použitého nábytku a zařízení. Díky své všestrannosti, jednoduchosti, modernosti a dostupné ceně je jedním ze špičkových programů pro projektování, aranžování, stanovení ceny a vizualizaci nábytkových sestav.

Program CAD Kuchyně se dodává ve verzích:

 • CAD Kuchyně Standard
 • CAD Kuchyně Max

Pro uživatele, kteří si chtějí program před zakoupením vyzkoušet, jsou připraveny varianty zapůjčení na 90 dnů. Je možné vyplnit on-line formulář na webu www.protea.cz nebo si ho stáhnout v pdf formátu. Pokud se zákazník v průběhu nebo po ukončení doby testování rozhodne program zakoupit, cena za vyzkoušení bude odečtena z ceny plné verze.

Základní vlastnosti programu CAD Kuchyně

Manažer projektů

Po spuštění programu CAD Kuchyně si můžete založit nový projekt nebo vybrat rozpracovaný v přehledném manažeru projektů. Zde si také můžete nastavit, z kterých složek se mají projekty načítat a do které složky se budou ukládat nové projekty. Zobrazení lze filtrovat podle různých kritérií.

Manažer projektů

Návrh místností

Jednoduchý způsob kreslení stěn různého tvaru a uspořádání, možnost výběru z předdefinovaných tvarů místnosti.

 • Modelování tvaru stěn zadanými parametry.
 • Možnost kreslení šikmých stěn (simulace podkroví).
 • Vytváření nik, přizdívek a prostupů různých tvarů.
 • Vkládání dveří a oken mnoha typů a vzhledů.
 • Návrhář parametrických oken, možnost vkládání i do šikmých stropů podkroví.

Návrh místnosti

Kreslení a úprava stěn

Prvky vybavení interiéru

Rozsáhlá obecná databáze prvků pro vybavení libovolného interiéru. Koupelnový nábytek, osvětlovací tělesa, vypínače, radiátory, záclony, žaluzie, stoly, židle, skříně, postele, květiny, elektronika apod. Jednoduchý způsob vkládání prvků. Možnost vkládat zařízení v několika barevných variantách. Automatické přitahování prvků k líci stěny při jejich vkládání. Libovolné natočení a nastavení velikosti vkládaných prvků, volná úprava materiálových textur, nastavení kvality zobrazení – volba barvy, odlesku apod.

V ceně programu CAD Kuchyně Max jsou k dispozici, mimo jiné, tyto hlavní databáze výrobců zařízení a obkladů:

 • Obklady (nutný modul pro obkládání): Lasselsberger (RAKO), Paradyz, Los Kachlos, Opoczno, Pilch, Polcolorit, Casa Del Sole, Kerko, Cersanit
 • Prvky zařízení: obecná databáze pro koupelny a interiéry, Ideal Standard, Cersanit, Grohe, Jika, Keramia, Kolo, Laufen, Lebon, M&K Hatria, Novaservis, Polysan, Ravak, Riho, Roca, Roltechnik, Santech, Teiko, Vagnerplast, VilleroyBoch, Vitrosilicon, Hansgrohe, Lebon, Ronal, Eden...

Databáze jsou průběžně doplňovány a aktualizovány a poté jsou ke stažení na serveru Protea.cz.

Prvky vnitřního vybavení

Vkládání skříněk

Do připraveného interiéru je možné začít umisťovat nábytek. V závislosti na databázi výrobce nábytku, kterou projektant použije, má k dispozici již hotové sestavy nábytku. Je možné také použít tzv. univerzální databázi, která je k dispozici i v základní verzi programu. Tato databáze obsahuje okolo 4000 skříněk typových rozměrů a standardních tvarů. S pomocí této databáze prvků obecných rozměrů a tvarů můžeme navrhnout libovolné uspořádání kuchyně.

Skříňky můžeme vložit do návrhu třemi způsoby. Volbou „Vložit do určitého bodu“, dále „Umístit vedle zvolené skříňky“ nebo „Umístit vedle naposledy vložené skříňky“. Při výběru vhodného typu skříňky máte k dispozici informativní náhled vzhledu čelní desky skříňky. Skříňky je možno vyhledávat v databázi buď podle názvu, nebo podle jejich vzhledu. Tím samým způsobem je možné vybrat vhodné úchytky. Spodní lišty skříněk se vykreslují automaticky podle výškového umístění skříňky. V průběhu práce s návrhem kuchyně můžeme pro každou použitou skříňku jednotlivě nebo pro všechny najednou změnit typ úchytek, čelních desek a druh materiálu korpusu skříněk. Rozměry již vložených skříněk můžeme dodatečně editovat a měnit je podle potřeby.

Vkládání skříněk

Návrh pracovních desek

Na vložené skříňky je možné umístit pracovní desky. Je několik způsobů, jak je navrhnout: buď použijeme funkci automatického vygenerování podle rozměru skříněk a s volbou zadání tloušťky desky. Další způsob je určením délky desky pomocí volby „Vzdálenost“ nebo výběrem dvou skříněk, mezi kterými se deska umístí. U pracovních desek můžeme dodatečně změnit délku, šířku a tloušťku, navrhnout různý druh zkosení hran a zaoblení rohů. Po umístění vybraného typu dřezu do dříve umístěné desky je do desky automaticky vytvořen příslušný otvor. Kromě normálních desek můžete také vložit osvětlovací desky a poličky. Můžete také navrhnout desky libovolného tvaru. Tvar a tloušťka netypových desek záleží pouze na invenci návrháře.

Návrh desek

Návrh atypických desek

Návrh lišt

Dodatečně je možné pro skříňky vybrat vhodný typ lišty (horní, dolní, soklové, u zdi atd.). Pomocí funkce automatického generování je u posledně umístěného profilu horních a dolních lišt kreslení provedeno na skříňkách automaticky.

Všechny druhy lišt je možné kreslit s libovolným profilem. Profily lišt se rychle vyhledávají, např. na výběr horní lišty použijeme příslušný filtr pro tento typ lišty. Délky použitých lišt jsou automaticky odměřeny a umístěny do modulu pro výpočet celkové ceny. V rozpočtu jsou ceny použitých lišt vypočteny automaticky, je možné také použít funkci optimalizace, která znamená, že systém rozdělí lišty na optimální délky, aby zůstalo co nejméně ořezu. Všechny navržené lišty je možné dodatečně editovat.

Vestavná zařízení

Do skříněk můžeme umístit vestavná zařízení. Program je vybavený úplnou aktuální katalogovou nabídkou myček nádobí, baterií, odsavačů par, mikrovlnných trub, sporáků, varných desek a jiných zařízení nejznámějších prodejců domácích spotřebičů. Jsou to například výrobky těchto firem: Whirlpool, Amica, Ariston, Smeg, Faber, Falmec, Astracast, Nardi, Franke, Teka.

3D modely výrobků těchto firem je možné umístit do vašeho návrhu.

Funkce filtrování spotřebičů podle typu a názvu prvku umožní výběr konkrétního prvku, který se má vložit do návrhu. Výběr usnadňují také fotografie vybíraného zařízení. Všechny informace o domácích spotřebičích jsou ukládány do modulu pro výpočet ceny. Modul s informacemi o domácích spotřebičích je průběžně aktualizovaný a je rozesílán uživatelům programu na CD.

Rozpočet a výpis materiálu

Pro každý projekt je možné vytvořit detailní rozpočet. Rozpočet obsahuje všechny použité prvky (skříňky, úchyty, čelní desky, korpusy, domácí spotřebiče atd.) a hlavní informace o každém prvku (tzn. pokud skříňka obsahuje tuto informaci, bude vypsán také název sestavy, její cena, barva čelní desky a těla skříňky, rozměry, typ uchycení a množství). Většina prvků je přidána do rozpočtu automaticky.

Na základě žádostí uživatelů je v programu nová funkce výpisu čelních desek na běžné metry a bočnic na metry čtvereční. U bočních desek je také možné získat výpis na metry kubické. U každého prvku v ceníku je možné změnit cenu, nastavovat slevy a marže prodejců. Je také možné přidávat, editovat nebo odebírat jednotlivé položky v ceníku.

Rozpočet

Rozpočet

Návrh dlažby a obkladu (lze dokoupit)

Do programu CAD Kuchyně lze dokoupit modul pro obkládání. Vkládání prvků metodou ,táhni a  pusť’. Obkládání celých ploch stěn.

Obkládání kterékoli části interiéru (stropní desky, výstupky, niky apod.). Obklad ve vodorovných nebo svislých pruzích.

Možnost generovat obklad v libovolném směru, spáry nemusí být vodorovné. Obkládání libovolně ohraničené plochy. Možnost kombinovat obkladačky a dlaždice různého typu. Možnost vkládat dlaždice a obkladačky jednotlivě.

Automatické dělení ploch na řady a sloupce. Dynamické natáčení celých ploch obkladů a dlažeb.

Možnost upravit parametry obkladu a dlažby – natočení, šířka spáry, posun po ploše.

Vizualizace sestavy dlaždic

Výkonný převodník prvků

Program obsahuje výkonný převodník 3D prvků pro vložení do uživatelské databáze. Podporované jsou soubory formátu:

 • Autocad DWG, DXF
 • Cadprojekt DWX
 • 3D studio 3DS
 • Google SketchUp SKP
 • Collada DAE
 • 3D systems STL
 • Polygon format PLY
 • Wavefront OBJ
 • LightWave LWO
 • Geomview OFF
 • OpenCTM CTM

Převodník prvků

Standardní vizualizace

Vizualizace v reálném čase (využívá možností grafické karty).

Volné nastavování parametrů kamery. Nastavení parametrů světelných zdrojů – barva a intenzita. Nastavení uspořádání světelných zdrojů, vypnutí a zapnutí světel.

Export scény do AVI souboru – možnost prohlížení renderovaného návrhu i na počítači, kde CAD Decor není instalován.

Export pohledů do formátu JPG v rozlišení až 3840 × 2160 bodů.

Tisk pohledů ve fotografické kvalitě (barevně, v odstínech šedi nebo jiných barev apod.).

Prostředí

Modul Profesionální Rendering

Možnost dokoupení tohoto modulu k základní verzi.

 • Radiozita (výpočet globálního osvětlení)
 • Raytracing (sledování a lom paprsku světla ve scéně)
 • Ukládání videosekvencí do AVI souborů, i pro 3D TV

Profesionální rendering

Výkresová dokumentace

Program automaticky generuje z návrhu potřebnou výkresovou dokumentaci. Uživatel si zvolí výstup, který chce získat, a program vygeneruje hotové výkresy s rozměry a označením skříněk. Pro skříňky jsou vygenerovány informace jejich rozměrů a informace, zda to jsou skříňky standardní, nebo netypové.

Cenová nabídka

Dokumentace

Nároky na vybavení počítače

Nutná je grafická karta podporující Open GL, nejlépe s procesorem Nvidia GeForce GTX.

Pro stolní počítače minimálně GeForce GTX 460, 550 a vyšší modely, pro notebooky minimálně GTS, GTX 460M a vyšší modely.

Počítač musí mít USB porty pro pro instalaci programu a HW klíč k programu.

Počítá se pouze s 64bitovým operačním systémem Windows 7 nebo 10.

V dodávce programu obdržíte:

 • dot4CAD 6, angl.
 • aplikace CAD Kuchyně, česká verze
 • český tištěný manuál
 • instalační USB disk
 • ochranný HW USB klíč HASP-4

Program nepracuje pod systémy Linux ani Mac OS.

Program CAD Kuchyně ve verzi MAX je aktuálně prodáván za 32 900 Kč.

www.protea.cz
obchod@protea.cz


Mohlo by vás zajímat: