Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo abc3d

Celkem nalezeno výsledků : 9.

1. Infračervený laserový 3D skener iReal M3
(Matching tags: iReal 3D,iReal M3,Scantech,Abc3D,Elvira,3D skenery)
Elvira, do­da­va­tel 3D tech­no­lo­gií a pro­vo­zo­va­tel por­tá­lu Abc3D, před­sta­vu­je nový pro­fe­si­o­nál­ní ske­ner iReal M3 od iReal 3D, ob­chod­ní di­vi­ze Scan­te­chu. Ba­rev­ný 3D ske­ner ...
Pátek, 25 Srpen 2023
2. Hyper Speed od Raise3D významně zkracuje dobu tisku
(Matching tags: Hyper Speed,Pro3 Plus,Pro3,Raise3D,Abc3D,Elvira,3D tisk)
... tech­no­lo­gií a pro­vo­zo­va­tel­ka por­tá­lu Abc3D. Úlohy re­a­li­zo­va­né v showro­o­mu El­vi­ry uká­za­ly, že Hyper Speed do­ká­že opro­ti stan­dard­ní tech­no­lo­gii vy­tisk­nout stej­né ...
Středa, 17 Květen 2023
3. Elvira a 3D technologie měnící praxi aditivní výroby
(Matching tags: Abc3D,Elvira,3D Modelování,Den otevřených dveří,3D skenování,3D tisk)
El­vi­ra, do­da­va­tel 3D tech­no­lo­gií a pro­vo­zo­va­tel por­tá­lu Abc3D, před­sta­ví ve svém showro­o­mu v Praze 5 – Hlu­bo­če­pích v rámci svého Dne ote­vře­ných dveří nej­no­věj­ší ...
Středa, 11 Květen 2022
4. Elvira rozšiřuje v Praze showroom 3D technologií
(Matching tags: Elvira,Abc3D,3D tisk,Showroom,3D technologie)
Spo­leč­nost El­vi­ra ote­vře­la ve svém sídle Praze 5 – Hlu­bo­če­pích showro­om za­mě­ře­ný na pre­zen­ta­ci a prak­tic­ké ukáz­ky 3D tech­no­lo­gií. Cílem spo­leč­nos­ti je před­sta­vit stá­va­jí­cím ...
Pondělí, 25 Říjen 2021
5. BCN3D kupuje cloudovou platformu AstroPrint
(Matching tags: BNC3D,AstroPrint,Abc3D,Elvira,Akvizice,3D tisk)
El­vi­ra, do­da­va­tel 3D tech­no­lo­gií a pro­vo­zo­va­tel por­tá­lu Abc3D, uved­la, že BCN3D, vý­rob­ce 3D tis­ko­vých ře­še­ní, zís­kal for­mou akvi­zi­ce do­da­va­te­le 3D tis­ko­vé­ho soft­wa­ru ...
Čtvrtek, 16 Září 2021
6. Nová řada 3D tiskáren Phenom s technologií MSLA
(Matching tags: Phenom,Peopoly,Abc3D,Elvira,3D tiskárny)
Spo­leč­nost El­vi­ra | Abc3D ozná­mi­la do­stup­nost vel­ko­for­má­to­vé a ce­no­vě do­stup­né 3D tis­ko­vé tech­no­lo­gie MSLA od vý­rob­ce Pe­o­po­ly. 3D tis­kár­ny řady Phe­nom na­bí­ze­jí vy­so­kou ...
Pondělí, 16 Srpen 2021
7. Smart Cabinet zvyšuje výkonnost 3D tiskáren BCN3D
(Matching tags: Epsilon,BNC3D,Smart Cabinet,Abc3D,Elvira)
El­vi­ra, provozovatelka portálu Abc3D, před­sta­vi­la Smart Ca­bi­net (SC), do­pl­něk eko­sys­té­mu 3D tis­ká­ren řady BCN3D Ep­si­lon. Smart Ca­bi­net po­sky­tu­je uži­va­te­lům 3D tis­ká­ren Ep­si­lon ...
Úterý, 15 Červen 2021
8. ELVIRA bude vystavovat na MSV 2019
(Matching tags: 3D skenování,Materiály,MSV,3D tisk,Elvira,Abc3D)
... ve dnech 7.–11. října 2019 na stánku Elvira–Abc3D v pavilonu A1. Pre­zen­ta­ci stan­dard­ní na­bíd­ky do­pl­ní no­vin­ky 3D tis­ká­ren, 3D ske­ne­rů, 3D soft­wa­ru, nové tis­ko­vé ma­te­ri­á­ly a další ...
Středa, 25 Září 2019
9. 3D tiskárna BCN3D Technologies Sigmax na trhu ČR a SR
(Matching tags: BCN3D Technologies,Sigmax,Trh ČR a SR,Abc3D,FFF/FDM,3D tiskárny)
Distribuční síť 3D technologií Abc3D uvádí pro český a slovenský trh novinku – 3D tiskárnu Sigmax z produkce společnosti BCN3D Technologies. 3D tiskárna Sigmax významně rozšiřuje dostupnost tisku ...
Čtvrtek, 28 Září 2017